Branża ITRynek

HP Inc. wyróżnione za działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego w rankingu CDP

Amerykański producent otrzymał potrójną notę „A” w kategoriach ochrony klimatu, lasu i zasobów wodnych. Dodatkowo, po raz czwarty z rzędu, firma uzyskała tytuł lidera w zakresie angażowania dostawców w projekty realizowane na rzecz środowiska (CDP Supplier Engagement Leader).

HP Inc. wyróżnione za działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego w rankingu CDP

HP Inc. została wyróżniona przez globalną organizację non-profit CDP, za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2019 roku. Producent otrzymał najwyższy wynik we wszystkich trzech nagradzanych kategoriach. Doceniono także transparentność firmy oraz wdrażanie dobrych wzorców w ramach łańcucha dostaw. HP to jedyne amerykańskie przedsiębiorstwo, które osiągnęło w rankingu potrójny wynik „A” i jedno z pięciu na świecie wyróżnionych taką samą notą oraz tytułem CDP Supplier Engagement Leader.

Innowacje chroniące środowisko naturalne

Gratuluję HP zdobycia najwyższego wyniku w tegorocznym zestawieniu. Działania firmy to wzór prawdziwego przywództwa w dziedzinie ochrony środowiska” – skomentował Bruno Sarda, prezes CDP w Ameryce Północnej. “Zmiany klimatu, brak wody i wylesianie stanowią niezaprzeczalne ryzyko dla biznesu. Jedynym sposobem na uniknięcie najczarniejszego scenariusza jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Firmy, które znalazły się na liście ‘A’ mają świadomość, że zrównoważony rozwój to nie tylko obowiązek, ale też okazja do wprowadzania innowacji. Dowodzą, że odpowiedzialność za środowisko jest zwyczajnie dobra dla biznesu” – dodaje.

Gratuluję wszystkim firmom wyróżnionym tytułem lidera w kwestii angażowania partnerów łańcucha dostaw w działania na rzecz środowiska. Przedsiębiorstwa te odgrywają wiodącą rolę w przekonywaniu swoich dostawców do zarządzania ryzykiem w tym obszarze. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że poziom emisji w łańcuchu dostaw jest średnio 5,5 razy wyższy, niż w przypadku działalności operacyjnej. Jeśli mamy osiągnąć cele porozumienia paryskiego i dekarbonizować gospodarkę, kluczowym jest, aby inne firmy czerpały inspiracje z postawy tych liderów” – dodał Dexter Galvin, dyrektor ds. korporacyjnych i łańcuchów dostaw w CDP.

HP Inc. odpowiedzialność za zmiany klimatu uznaje za integralny element biznesu oraz znaczący składnik długoterminowego sukcesu firmy. Jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw osiągnęło swój cel w zakresie emisji gazów w obszarze operacyjnym,  zatwierdzony przez Science Based Targets Initiative, jako zgodny z poziomami wymaganymi do utrzymania ocieplenia do 1,5° C. Dołączyło także do inicjatywy RE100 w ramach The Climate Group, podkreślając swoje zaangażowanie na rzecz zwiększenia udziału energii odnawialnej w działalności firmy (do 100% w 2035 roku).

Coroczny ranking CDP jest uznawany za standard transparentności w kwestii realizowanych przez przedsiębiorstwa działań na rzecz klimatu. W 2019 r. ponad 525 inwestorów z aktywami o wartości ponad 96 bln USD oraz 125 nabywców o wydatkach na zamówienia w wysokości 3,6 bln USD, za pośrednictwem platformy CDP, zwróciło się do firm z prośbą o ujawnienie wpływu ich działalności na środowisko oraz związanych z tym ryzyk. Odpowiedzi udzieliło ponad 8400 przedsiębiorstw.

Dziś absolutnym priorytetem jest to, aby firmy takie jak HP podjęły zdecydowane i natychmiastowe działania na rzecz ograniczenia ich wpływu na klimat oraz motywowały swoich partnerów w łańcuchu dostaw do robienia tego samego” – mówi Nate Hurst, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i wpływu społecznego, HP. “Jesteśmy zaszczyceni wyróżnieniem przyznanym nam przez CDP. Potrójna nota ‘A’ w kategoriach klimat, las i zasoby wodne, docenienie transparentności oraz ponowne nagrodzenie tytułem lidera w zakresie łańcucha dostaw, potwierdza nasze zaangażowanie w tworzenie trwałych i pozytywnych zmian dla planety, jej mieszkańców oraz społeczności” – dodaje.

Natychmiastowe działania na rzecz klimatu

HP Inc. odpowiedzialność za zmiany klimatu uznaje za integralny element biznesu oraz znaczący składnik długoterminowego sukcesu firmy. Jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw osiągnęło swój cel w zakresie emisji gazów w obszarze operacyjnym,  zatwierdzony przez Science Based Targets Initiative, jako zgodny z poziomami wymaganymi do utrzymania ocieplenia do 1,5° C. Dołączyło także do inicjatywy RE100 w ramach The Climate Group, podkreślając swoje zaangażowanie na rzecz zwiększenia udziału energii odnawialnej w działalności firmy (do 100% w 2035 roku).

W procesie projektowania urządzeń, HP zwraca szczególną uwagę na energooszczędność. Od 2010 r. zużycie energii przez systemy osobiste HP spadło średnio o 44%. Dodatkowo w 2019 r. producent wprowadził na rynek drukarkę HP Tango Terra, która jest certyfikowana jako neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla przez cały okres użytkowania, zgodnie z protokołem CarbonNeutral.

Budowanie świetlanej przyszłości lasów

Lasy mają zasadnicze znaczenie dla życia, są domem dla milionów gatunków, chronią glebę przed erozją, wytwarzają tlen, magazynują dwutlenek węgla i pomagają kontrolować klimat. HP ma świadomość ich roli w ekosystemie, dlatego ograniczyło do zera wycinkę lasów przy produkcji papieru. Do 2020 roku marka chce wprowadzić podobne zmiany w procesie wytwarzania opakowań papierowych.

We wrześniu 2019 roku HP nawiązało partnerstwo z WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) na rzecz ochrony i konserwacji 200 000 akrów lasów. Przekazane przez producenta środki mają zostać przeznaczone na przywrócenie części zagrożonego lasu atlantyckiego w Brazylii oraz poprawę zrównoważonego zarządzania państwowymi gospodarstwami rolnymi i plantacjami leśnymi w Chinach.

Poprawa zarządzania zasobami wodnymi

Od 2013 roku HP corocznie raportuje zużycie wody. Do 2025 roku producent chce zmniejszyć zużycie wody pitnej w swoich globalnych działaniach o 15 proc. w stosunku do 2015 roku. Korzysta także z narzędzia Aqueduct Water Risk Atlas  Światowego Instytutu Zasobów (WRI), aby ocenić ryzyko w swoich lokalizacjach i nadać priorytet tym zmagającym się z niedoborem wody.

W 2018 r. HP uwzględniło kryterium zarządzania zasobami wodnymi w karcie wyników Sustainability Scorecard, która ocenia dostawców za przejrzyste raportowanie ilościowego zużycia wody, a także za posiadanie ogólnofirmowej polityki wodnej lub struktury zarządzania na poziomie wykonawczym w tym zakresie.

Dobre wzorce w ramach łańcucha dostaw

Od 2008 r. HP gromadzi dane od swoich dostawców dotyczące śladu węglowego, korzystając ze standardowych platform branżowych i międzybranżowych, takich jak program łańcucha dostaw CDP czy internetowa ankieta środowiskowa Responsible Business Alliance (RBA). Od 2012 r. uwzględnia gaz cieplarniany (GHG)
emitowany przez dostawców w śladzie środowiskowym firmy.

Producent ustanawia także wymagania dla dostawców, które wykraczają poza ogólnie przyjęte standardy dla branży. Należą do nich m.in. ustalanie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych czy ich weryfikacja przez strony trzecie. Firma śledzi wydajność działań podejmowanych przez dostawców na podstawie karty ich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Karta wiąże się bezpośrednio z dokumentacją zamówień,  podkreślając znaczenie tego obszaru w podejmowaniu bieżących decyzji zakupowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *