SprzętInfrastrukturaRynekPolecane tematy

HPE poszerza ofertę GreenLake o rozwiązania do obsługi danych biznesowych

Ofertę usług HPE GreenLake uzupełniły nowe rozwiązania związane z obsługą danych. W rozszerzonej ofercie znalazły się m.in. dedykowane pamięci masowe, rozwiązania aplikacyjne oraz usługi pozwalające na zbudowanie całościowego środowiska pozwalającego na efektywne i skalowalne przechowywanie oraz przetwarzanie danych biznesowych. Nowe rozwiązania zachowują walory użytkowe dotychczasowej oferty GreenLake, w tym elastyczny model finansowania i wzorowany na usługach chmurowych model użytkowania zasobów IT.

HPE poszerza ofertę GreenLake o rozwiązania do obsługi danych biznesowych
Źródło: HPE

Najważniejsze informacje

  • W szczególności, nowe usługi związane z warstwą pamięci masowych, mają ułatwiać zbudowanie nowoczesnej, skalowalnej infrastruktury niezbędnej do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami towarzyszącymi znaczącym wzrostem ilości danych biznesowych – od brzegu sieci, po środowiska cloud computing.
  • W kontekście zasobów pamięci masowych elementem nowej oferty usług jest linia produktów sprzętowych HPE Alletra. Na rodzinę pamięci masowych HPE Alletra składają sobie obecnie dwie maszyny w pełni oparte na pamięciach NVMe i zoptymalizowane pod kątem określonych zastosowań.
  • Niezależnie jednak od wprowadzenia na rynek rozwiązań HPE Alletra, HPE zobowiązuje się do zapewnienia dalszego wsparcia dla linii systemów HPE Primera oraz HPE Nimble. Jednocześnie, jeszcze w tym roku klienci korzystający z takich rozwiązań zyskają możliwość przejścia na rozwiązania Alletra na specjalnych warunkach.
  • Zdaniem przedstawicieli HPE rozszerzenie oferty usług GreenLake o nowe rozwiązania z obszaru pamięci masowych stanowi krok milowy w zakresie zapewnienia klientom kompleksowych usług wspierających cyfrową transformację biznesu dzięki możliwości wykorzystania zasobów IT działających w pełni w ramach lokalnej infrastruktury, ale przy zachowaniu użyteczności zbliżonej do rozwiązań dostępnych w modelu publicznej chmury obliczeniowej.
  • Za obsługę warstwy pamięci masowych opartych na usługach HPE GreenLake odpowiada zestaw - opartych na architekturze mikroserwisowej i dostępnych za pośrednictwem interfejsu webowego konsoli Data Services Cloud Console - rozwiązań aplikacyjnych obsługujących kompleksowo działania z zakresu automatyzacji i orkiestracji procesów związanych z obsługą danych w organizacji.

Zdaniem przedstawicieli Hewlett Packard Enterprise, rozszerzona oferta usług HPE GreenLake stanowi kompleksowe i efektywne wsparcie dla realizacji projektów cyfrowej transformacji biznesu. W szczególności, nowe usługi związane z warstwą pamięci masowych, mają ułatwiać zbudowanie nowoczesnej, skalowalnej infrastruktury niezbędnej do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami towarzyszącymi znaczącym wzrostem ilości danych biznesowych – od brzegu sieci, po środowiska cloud computing. Nowe rozwiązania HPE GreenLake wspierają też transformację środowisk storage.

Zdaniem przedstawicieli HPE rozszerzenie oferty usług GreenLake o nowe rozwiązania z obszaru pamięci masowych stanowi krok milowy w zakresie zapewnienia klientom kompleksowych usług wspierających cyfrową transformację biznesu dzięki możliwości wykorzystania zasobów IT działających w pełni w ramach lokalnej infrastruktury, ale przy zachowaniu użyteczności zbliżonej do rozwiązań dostępnych w modelu publicznej chmury obliczeniowej. „Firma HPE była pierwszym dostawcą, który dostrzegł potrzebę zapewnienia spójnej obsługi danych, od brzegu sieci po chmurę – tak powstała oferta HPE GreenLake. Dzisiejsza premiera to efekt dalszej realizacji tej strategii” – mówi Antonio Neri, prezes i dyrektor generalny HPE. Według niego, rozszerzając ofertę usług HPE GreenLake o kompleksowe rozwiązania związane z obsługą danych, firma HPE umożliwia klientom wyeliminowanie silosów danych oraz bardziej efektywne wykorzystywanie posiadanych informacji, bez względu na sposób ich przechowywania. „W chwili, w której wkraczamy w erę nieograniczonej ilości danych, HPE zapewnia idealną platformę dla przedsiębiorstw, które chcą wykorzystać swoje rozproszone dane do napędzania inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją, dostarczania nowych możliwości klientom i przyspieszania transformacji cyfrowej” – dodaje Antonio Neri.

Za obsługę warstwy pamięci masowych opartych na usługach HPE GreenLake odpowiada zestaw – opartych na architekturze mikroserwisowej i dostępnych za pośrednictwem interfejsu webowego konsoli Data Services Cloud Console – rozwiązań aplikacyjnych obsługujących kompleksowo działania z zakresu automatyzacji i orkiestracji procesów związanych z obsługą danych w organizacji. Kompleksowa automatyzacja oznacza także możliwość wyeliminowania wielu typowych dla warstwy storage operacji administracyjnych wykonywanych dotąd ręcznie. To z kolei pozwala ograniczyć liczbę ewentualnych błędów ludzkich, które – jak przekonują przedstawiciele HPE – w przypadku obsługi danych biznesowych mogą być bardzo kosztowne. Nowe rozwiązania dysponują także m.in. działającymi w sposób kontekstowy funkcjami upraszczającymi konfigurację warstwy pamięci masowej i dostarczanie zasobów storage na potrzeby środowiska aplikacyjnego.

HPE poszerza ofertę GreenLake o rozwiązania do obsługi danych biznesowych

Dodatkową korzyścią wynikającą z wykorzystania nowych usług HPE ma być uproszczenie procesów związanych z obsługą firmowych danych, a co za tym idzie – skrócenie dostępności zasobów IT dla zastosowań biznesowych. Jednocześnie, zdaniem przedstawicieli HPE uproszczenie złożoności środowiska danych związanej z wysoką zmiennością, rosnącą skalą i koniecznością obsługi specyficznych obciążeń otwiera trochę do efektywnej realizacji projektów cyfrowej transformacji. Jedną z wartości nowej oferty ma być łatwość wdrożenia zasobów storage, ich konfiguracji i dostarczenia na potrzeby środowiska aplikacyjnego zasobów pamięci masowych, a co za tym idzie – zapewnienia użytkownikom ułatwionego dostępu do danych. „Wprowadzając kompletny chmurowy model operacyjny do środowisk lokalnych naszych klientów, HPE zmienia zasady obowiązujące od lat w obszarze pamięci masowej. Pomoże to naszym klientom wprowadzać innowacje szybciej niż kiedykolwiek, przyspieszyć cyfrową transformację, oraz usprawnić zarządzanie danymi” – przekonuje Tom Black, wiceprezes i dyrektor generalny działu HPE Storage. Według niego fundamentem ujednoliconego podejścia HPE do obsługi danych jest koncepcja Unified DataOps. Zakłada ona połączenie automatyzacji, obsługi zasobów IT w sposób znany ze środowisk cloud computing, a także wykorzystanie sztucznej inteligencji na potrzeby pozyskiwania i zarządzania danymi.

W kontekście zasobów pamięci masowych elementem nowej oferty usług jest linia produktów sprzętowych HPE Alletra. Na rodzinę pamięci masowych HPE Alletra składają sobie obecnie dwie maszyny w pełni oparte na pamięciach NVMe i zoptymalizowane pod kątem określonych zastosowań. I tak, oparte na technologiach znanych z rodziny HPE Primera rozwiązanie HPE Alletra 9000 przeznaczone jest przede wszystkim do zastosowań o krytycznym znaczeniu biznesowym. Co ciekawe, w przypadku tego rozwiązania producent gwarantuje 100% dostępności, pod warunkiem wykorzystania usług telemetrii HPE Infosight oraz opartej na rozwiązaniach znanych z platformy Aruba konsoli Data Services Cloud Console. Z kolei system HPE Alletra 6000 to rozwiązanie klasy średniej wykorzystujące technologie znane z oferty pamięci masowych HPE Nimble. W tym przypadku, przy wspomnianych wcześniej warunkach, gwarantowana jest dostępność rzędu 99,9999%. Co istotne, wszystkie nowe usługi, w tym rozwiązania HPE Alletra, są dostępne na zasadach finansowania uzależnionym od faktycznego wykorzystania zasobów, zapewniają elastyczne skalowanie oraz model użytkowy znany z rozwiązań cloud computing. Warto dodać, że Polska należy do grupy 10 krajów, w których klienci HPE mogą już teraz prowadzić wydajnościowo-funkcjonalne z wykorzystaniem rozwiązania HPE Alletra 6000.

HPE poszerza ofertę GreenLake o rozwiązania do obsługi danych biznesowych

Nowe urządzenia są dostarczane w postaci prekonfigurowanej, a po instalacji – są automatycznie wykrywane i przygotowane do użycia. W sposób niewidoczny dla użytkowników wdrażane są także aktualizacje funkcjonalne systemów dostępnych w ofercie HPE GreenLake. Niezależnie jednak od wprowadzenia na rynek rozwiązań HPE Alletra, HPE zobowiązuje się do zapewnienia dalszego wsparcia dla linii systemów HPE Primera oraz HPE Nimble. Jednocześnie, jeszcze w tym roku klienci korzystający z takich rozwiązań zyskają możliwość przejścia na rozwiązania Alletra na specjalnych warunkach. Uzupełnieniem nowej oferty HPE jest złożony z dostępny w modelu chmurowym pakiet usług i oprogramowania HPE Cloud Data. Zgodnie z zapowiedziami, ich wykorzystanie, pozwala radykalnie uprościć zarządzanie rozległą infrastrukturą pamięci masowych.

Do zarządzania nowymi rozwiązaniami służy konsola Data Services Cloud Console. Wedle zapowiedzi całość działań związanych z obsługą sprzętu jest realizowana analogicznie do sposobu, w jaki konfiguruje się usługi chmurowe. Takie podejście do danych stanowić ma zmianę dotychczasowego paradygmatu w zakresie zarządzania pamięciami masowymi, a jednocześnie – pozwalać na zbudowanie środowiska storage przystającego do obecnych potrzeb biznesowych.

„Za sprawą nowych rozwiązań możliwe jest zapewnienie całościowej infrastruktury potrzebnej do działania aplikacji, w sposób automatycznie dopasowany do specyfiki obciążeń. W zakresie automatycznej konfiguracji warstwy storage brana pod uwagę jest charakterystyka aplikacji i oczekiwany sposób reagowania pamięci masowych na zapytania, a także relacje środowiska danych z całością infrastruktury IT. Cały proces może zostać zrealizowany bez ingerencji człowieka, w sposób w pełni automatyczny” – podkreśla Omer Asad, wiceprezes HPE i dyrektor generalny zespołu Primary Storage w dziale Storage & Big Data.

Co więcej, nowe rozwiązania HPE, podobnie jak systemy dotąd oferowane w ramach usług HPE GreenLake korzystają m.in. z analityki i telemetryki HPE Infosight, co pozwala na usprawnienie operacji serwisowych i wprowadzenie proaktywnej obsługi sprzętu. Oznacza to m.in. zapewnienie użytkownikom kontekstowych rekomendacji w zakresie konfiguracji środowiska pamięci masowych tak, aby poprawić jego wydajność lub bezpieczeństwo. Co więcej, zatwierdzone przez użytkownika rekomendacje mogą być automatycznie zaimplmentowane w sposób nie wpływający na działanie środowiska.

Oparty na sztucznej inteligencji system decyduje w jaki sposób i na jakich zasobach uruchomić konkretne obciążenia aplikacyjne. Środowisko jest też wyposażone w szereg funkcji związanych z ochroną danych. Wedle zapowiedzi wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego zasilanych danymi z platformy HPE Infosight oznacza również m.in. możliwość zautomatyzowania wsparcia technicznego 1 i 2 poziomu, a także dostarczenie analizy przyczynowo-skutkowej w zakresie wykrywanych w środowisku IT zdarzeń w ciągu minut.

Przedstawiciele HPE podkreślają, że w ramach całościowej oferty HPE GreenLake dostępne są obecnie zoptymalizowane pod kątem różnych obciążeń systemy, które pozwalają na zapewnienie efektywnego działania każdej aplikacji w oparciu o infrastrukturę uruchomioną lokalnie, ale przy zachowaniu walorów użytkowych typowych dla rozwiązań dostępnych w ramach usług IaaS oferowanych w modelu publicznej chmury obliczeniowej. Wedle zapowiedzi oferta HPE GreenLake będzie nadal rozwijana.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *