InfrastrukturaSprzętRynekPolecane tematy

HPE poszerza ofertę GreenLake o rozwiązania do obsługi danych biznesowych

Ofertę usług HPE GreenLake uzupełniły nowe rozwiązania związane z obsługą danych. W rozszerzonej ofercie znalazły się m.in. dedykowane pamięci masowe, rozwiązania aplikacyjne oraz usługi pozwalające na zbudowanie całościowego środowiska pozwalającego na efektywne i skalowalne przechowywanie oraz przetwarzanie danych biznesowych. Nowe rozwiązania zachowują walory użytkowe dotychczasowej oferty GreenLake, w tym elastyczny model finansowania i wzorowany na usługach chmurowych model użytkowania zasobów IT.

HPE poszerza ofertę GreenLake o rozwiązania do obsługi danych biznesowych
Źródło: HPE

Najważniejsze informacje

  • W szczególności, nowe usługi związane z warstwą pamięci masowych, mają ułatwiać zbudowanie nowoczesnej, skalowalnej infrastruktury niezbędnej do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami towarzyszącymi znaczącym wzrostem ilości danych biznesowych – od brzegu sieci, po środowiska cloud computing.
  • W kontekście zasobów pamięci masowych elementem nowej oferty usług jest linia produktów sprzętowych HPE Alletra. Na rodzinę pamięci masowych HPE Alletra składają sobie obecnie dwie maszyny w pełni oparte na pamięciach NVMe i zoptymalizowane pod kątem określonych zastosowań.
  • Niezależnie jednak od wprowadzenia na rynek rozwiązań HPE Alletra, HPE zobowiązuje się do zapewnienia dalszego wsparcia dla linii systemów HPE Primera oraz HPE Nimble. Jednocześnie, jeszcze w tym roku klienci korzystający z takich rozwiązań zyskają możliwość przejścia na rozwiązania Alletra na specjalnych warunkach.
  • Zdaniem przedstawicieli HPE rozszerzenie oferty usług GreenLake o nowe rozwiązania z obszaru pamięci masowych stanowi krok milowy w zakresie zapewnienia klientom kompleksowych usług wspierających cyfrową transformację biznesu dzięki możliwości wykorzystania zasobów IT działających w pełni w ramach lokalnej infrastruktury, ale przy zachowaniu użyteczności zbliżonej do rozwiązań dostępnych w modelu publicznej chmury obliczeniowej.
  • Za obsługę warstwy pamięci masowych opartych na usługach HPE GreenLake odpowiada zestaw - opartych na architekturze mikroserwisowej i dostępnych za pośrednictwem interfejsu webowego konsoli Data Services Cloud Console - rozwiązań aplikacyjnych obsługujących kompleksowo działania z zakresu automatyzacji i orkiestracji procesów związanych z obsługą danych w organizacji.

Zdaniem przedstawicieli Hewlett Packard Enterprise, rozszerzona oferta usług HPE GreenLake stanowi kompleksowe i efektywne wsparcie dla realizacji projektów cyfrowej transformacji biznesu. W szczególności, nowe usługi związane z warstwą pamięci masowych, mają ułatwiać zbudowanie nowoczesnej, skalowalnej infrastruktury niezbędnej do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami towarzyszącymi znaczącym wzrostem ilości danych biznesowych – od brzegu sieci, po środowiska cloud computing. Nowe rozwiązania HPE GreenLake wspierają też transformację środowisk storage.

Zdaniem przedstawicieli HPE rozszerzenie oferty usług GreenLake o nowe rozwiązania z obszaru pamięci masowych stanowi krok milowy w zakresie zapewnienia klientom kompleksowych usług wspierających cyfrową transformację biznesu dzięki możliwości wykorzystania zasobów IT działających w pełni w ramach lokalnej infrastruktury, ale przy zachowaniu użyteczności zbliżonej do rozwiązań dostępnych w modelu publicznej chmury obliczeniowej. „Firma HPE była pierwszym dostawcą, który dostrzegł potrzebę zapewnienia spójnej obsługi danych, od brzegu sieci po chmurę – tak powstała oferta HPE GreenLake. Dzisiejsza premiera to efekt dalszej realizacji tej strategii” – mówi Antonio Neri, prezes i dyrektor generalny HPE. Według niego, rozszerzając ofertę usług HPE GreenLake o kompleksowe rozwiązania związane z obsługą danych, firma HPE umożliwia klientom wyeliminowanie silosów danych oraz bardziej efektywne wykorzystywanie posiadanych informacji, bez względu na sposób ich przechowywania. „W chwili, w której wkraczamy w erę nieograniczonej ilości danych, HPE zapewnia idealną platformę dla przedsiębiorstw, które chcą wykorzystać swoje rozproszone dane do napędzania inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją, dostarczania nowych możliwości klientom i przyspieszania transformacji cyfrowej” – dodaje Antonio Neri.

Przeczytaj również
Polskie firmy wciąż słabo zabezpieczone - 50% pracowników omija systemy bezpieczeństwa przynajmniej raz w tygodniu

Za obsługę warstwy pamięci masowych opartych na usługach HPE GreenLake odpowiada zestaw – opartych na architekturze mikroserwisowej i dostępnych za pośrednictwem interfejsu webowego konsoli Data Services Cloud Console – rozwiązań aplikacyjnych obsługujących kompleksowo działania z zakresu automatyzacji i orkiestracji procesów związanych z obsługą danych w organizacji. Kompleksowa automatyzacja oznacza także możliwość wyeliminowania wielu typowych dla warstwy storage operacji administracyjnych wykonywanych dotąd ręcznie. To z kolei pozwala ograniczyć liczbę ewentualnych błędów ludzkich, które – jak przekonują przedstawiciele HPE – w przypadku obsługi danych biznesowych mogą być bardzo kosztowne. Nowe rozwiązania dysponują także m.in. działającymi w sposób kontekstowy funkcjami upraszczającymi konfigurację warstwy pamięci masowej i dostarczanie zasobów storage na potrzeby środowiska aplikacyjnego.

HPE poszerza ofertę GreenLake o rozwiązania do obsługi danych biznesowych

Dodatkową korzyścią wynikającą z wykorzystania nowych usług HPE ma być uproszczenie procesów związanych z obsługą firmowych danych, a co za tym idzie – skrócenie dostępności zasobów IT dla zastosowań biznesowych. Jednocześnie, zdaniem przedstawicieli HPE uproszczenie złożoności środowiska danych związanej z wysoką zmiennością, rosnącą skalą i koniecznością obsługi specyficznych obciążeń otwiera trochę do efektywnej realizacji projektów cyfrowej transformacji. Jedną z wartości nowej oferty ma być łatwość wdrożenia zasobów storage, ich konfiguracji i dostarczenia na potrzeby środowiska aplikacyjnego zasobów pamięci masowych, a co za tym idzie – zapewnienia użytkownikom ułatwionego dostępu do danych. „Wprowadzając kompletny chmurowy model operacyjny do środowisk lokalnych naszych klientów, HPE zmienia zasady obowiązujące od lat w obszarze pamięci masowej. Pomoże to naszym klientom wprowadzać innowacje szybciej niż kiedykolwiek, przyspieszyć cyfrową transformację, oraz usprawnić zarządzanie danymi” – przekonuje Tom Black, wiceprezes i dyrektor generalny działu HPE Storage. Według niego fundamentem ujednoliconego podejścia HPE do obsługi danych jest koncepcja Unified DataOps. Zakłada ona połączenie automatyzacji, obsługi zasobów IT w sposób znany ze środowisk cloud computing, a także wykorzystanie sztucznej inteligencji na potrzeby pozyskiwania i zarządzania danymi.

Przeczytaj również
Red Bull Racing Honda wybrał Oracle na oficjalnego partnera w zakresie infrastruktury chmurowej

W kontekście zasobów pamięci masowych elementem nowej oferty usług jest linia produktów sprzętowych HPE Alletra. Na rodzinę pamięci masowych HPE Alletra składają sobie obecnie dwie maszyny w pełni oparte na pamięciach NVMe i zoptymalizowane pod kątem określonych zastosowań. I tak, oparte na technologiach znanych z rodziny HPE Primera rozwiązanie HPE Alletra 9000 przeznaczone jest przede wszystkim do zastosowań o krytycznym znaczeniu biznesowym. Co ciekawe, w przypadku tego rozwiązania producent gwarantuje 100% dostępności, pod warunkiem wykorzystania usług telemetrii HPE Infosight oraz opartej na rozwiązaniach znanych z platformy Aruba konsoli Data Services Cloud Console. Z kolei system HPE Alletra 6000 to rozwiązanie klasy średniej wykorzystujące technologie znane z oferty pamięci masowych HPE Nimble. W tym przypadku, przy wspomnianych wcześniej warunkach, gwarantowana jest dostępność rzędu 99,9999%. Co istotne, wszystkie nowe usługi, w tym rozwiązania HPE Alletra, są dostępne na zasadach finansowania uzależnionym od faktycznego wykorzystania zasobów, zapewniają elastyczne skalowanie oraz model użytkowy znany z rozwiązań cloud computing. Warto dodać, że Polska należy do grupy 10 krajów, w których klienci HPE mogą już teraz prowadzić wydajnościowo-funkcjonalne z wykorzystaniem rozwiązania HPE Alletra 6000.

HPE poszerza ofertę GreenLake o rozwiązania do obsługi danych biznesowych

Nowe urządzenia są dostarczane w postaci prekonfigurowanej, a po instalacji – są automatycznie wykrywane i przygotowane do użycia. W sposób niewidoczny dla użytkowników wdrażane są także aktualizacje funkcjonalne systemów dostępnych w ofercie HPE GreenLake. Niezależnie jednak od wprowadzenia na rynek rozwiązań HPE Alletra, HPE zobowiązuje się do zapewnienia dalszego wsparcia dla linii systemów HPE Primera oraz HPE Nimble. Jednocześnie, jeszcze w tym roku klienci korzystający z takich rozwiązań zyskają możliwość przejścia na rozwiązania Alletra na specjalnych warunkach. Uzupełnieniem nowej oferty HPE jest złożony z dostępny w modelu chmurowym pakiet usług i oprogramowania HPE Cloud Data. Zgodnie z zapowiedziami, ich wykorzystanie, pozwala radykalnie uprościć zarządzanie rozległą infrastrukturą pamięci masowych.

Przeczytaj również
Metropolitalny CSO, czyli jak Warszawa zbudowała struktury cyberbezpieczeństwa

Do zarządzania nowymi rozwiązaniami służy konsola Data Services Cloud Console. Wedle zapowiedzi całość działań związanych z obsługą sprzętu jest realizowana analogicznie do sposobu, w jaki konfiguruje się usługi chmurowe. Takie podejście do danych stanowić ma zmianę dotychczasowego paradygmatu w zakresie zarządzania pamięciami masowymi, a jednocześnie – pozwalać na zbudowanie środowiska storage przystającego do obecnych potrzeb biznesowych.

„Za sprawą nowych rozwiązań możliwe jest zapewnienie całościowej infrastruktury potrzebnej do działania aplikacji, w sposób automatycznie dopasowany do specyfiki obciążeń. W zakresie automatycznej konfiguracji warstwy storage brana pod uwagę jest charakterystyka aplikacji i oczekiwany sposób reagowania pamięci masowych na zapytania, a także relacje środowiska danych z całością infrastruktury IT. Cały proces może zostać zrealizowany bez ingerencji człowieka, w sposób w pełni automatyczny” – podkreśla Omer Asad, wiceprezes HPE i dyrektor generalny zespołu Primary Storage w dziale Storage & Big Data.

Co więcej, nowe rozwiązania HPE, podobnie jak systemy dotąd oferowane w ramach usług HPE GreenLake korzystają m.in. z analityki i telemetryki HPE Infosight, co pozwala na usprawnienie operacji serwisowych i wprowadzenie proaktywnej obsługi sprzętu. Oznacza to m.in. zapewnienie użytkownikom kontekstowych rekomendacji w zakresie konfiguracji środowiska pamięci masowych tak, aby poprawić jego wydajność lub bezpieczeństwo. Co więcej, zatwierdzone przez użytkownika rekomendacje mogą być automatycznie zaimplmentowane w sposób nie wpływający na działanie środowiska.

Oparty na sztucznej inteligencji system decyduje w jaki sposób i na jakich zasobach uruchomić konkretne obciążenia aplikacyjne. Środowisko jest też wyposażone w szereg funkcji związanych z ochroną danych. Wedle zapowiedzi wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego zasilanych danymi z platformy HPE Infosight oznacza również m.in. możliwość zautomatyzowania wsparcia technicznego 1 i 2 poziomu, a także dostarczenie analizy przyczynowo-skutkowej w zakresie wykrywanych w środowisku IT zdarzeń w ciągu minut.

Przedstawiciele HPE podkreślają, że w ramach całościowej oferty HPE GreenLake dostępne są obecnie zoptymalizowane pod kątem różnych obciążeń systemy, które pozwalają na zapewnienie efektywnego działania każdej aplikacji w oparciu o infrastrukturę uruchomioną lokalnie, ale przy zachowaniu walorów użytkowych typowych dla rozwiązań dostępnych w ramach usług IaaS oferowanych w modelu publicznej chmury obliczeniowej. Wedle zapowiedzi oferta HPE GreenLake będzie nadal rozwijana.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *