BiznesCDO

IDC: W Europie rosną wydatki na cyfrową transformację pracy

Jeszcze w tym roku nakłady europejskich firm i instytucji na realizację projektów związanych ze zmianą modelu pracy przekroczą 145 mln USD. Prognozy zakładają, że w perspektywie najbliższych 2 lat wydatki na transformację podejścia do wykonywania pracy w naszym regionie będą rosnąć w tempie nawet 16 proc. rocznie. Według ekspertów IDC filarami projektów cyfrowej transformacji w tej dziedzinie są: otoczenie i środowisko pracy, zaangażowanie pracowników i kultury pracy oraz poprawa współdziałania ludzi i technologii.

IDC: W Europie rosną wydatki na cyfrową transformację pracy

Jak wynika z opracowanego przez IDC raportu „Worldwide Future of Work Spending Guide” w 2021 roku w Europie wydatki na projekty związane z transformacją pracy przekroczą 145 mln USD. Większość tych środków (46 mln USD) pochłoną inwestycje w niezbędne rozwiązania sprzętowe, w tym różnego rodzaju urządzenia IoT, roboty, drony oraz rozwiązania z obszaru infrastruktury IT. Na 37 mln USD szacowane są zaś tegoroczne wydatki europejskich organizacji w oprogramowanie wspierające transformację modeli wykonywania pracy. Wydatki na niezbędne do realizacji inicjatyw z obszaru transformacji pracy usługi IT wynieść mają zaś ok. 27 mln USD. Prognozy IDC zakładają ponadto, że realizacja zmian w obszarze modeli wykonywania pracy będzie wiązała się też z wydatkami o innym charakterze – związanymi, przykładowo, ze zmianami kultury organizacyjnej i budowaniem zaangażowania pracowników w nowych realiach. Nakłady te stanowią odrębną kategorię w ramach łącznej kwoty wydatków na tego typu projekty.

Prognozy IDC zakładają, że w Europie Środkowej i Wschodniej wydatki na transformację modelu pracy wzrosną w 2021 roku o 13 proc. względem roku poprzedniego, zaś w kolejnych latach wzrosną do poziomu 16 proc. rocznie. Będzie to jednak dynamika niższa od wzrostu nakładów oczekiwanych m.in. w stosunku do Europy Zachodniej, gdzie prognozowane tempo wzrostu nakładów na transformację pracy sięgnie nawet 18 proc. w 2023 roku.

Autorzy analizy przekonują, że zwiększenie nakładów na projekty związane z transformacją modelu wykonywania pracy to w dużej mierze efekt pandemii COVID-19, która przyczyniła się do upowszechnienia pracy zdalnej i hybrydowej. Z kolei projekty mające na celu dopasowanie funkcjonowania organizacji do nowych realiów wykonywania pracy wymagać mają działań w trzech obszarach: środowiska i otoczenia pracy, zaangażowanie pracowników i kultura pracy oraz współdziałanie ludzi i technologii. Eksperci IDC podkreślają jednocześnie, że w całej Europie szczególnie istotne będą inwestycje w rozwój kompetencji i umiejętności cyfrowych.

Prognozy zakładają, że w nadchodzących latach największą aktywnością w kontekście cyfrowej transformacji modelu pracy będą charakteryzować się przedsiębiorstwa z sektora finansowego. “Zarówno w naszym regionie, jak i w Europie Zachodniej, to sektor finansowy będzie liderem inwestycji w technologie Future of Work. Wzrost poziomu nakładów na transformację pracy będzie dwucyfrowy w tym oraz w kilku kolejnych latach. W sektorze tym najistotniejszymi obszarami inwestycji będą inteligentna automatyzacja procesów, wirtualna rzeczywistość i rzeczywistość rozszerzona, bezpieczeństwo oraz technologie ułatwiające zdalną współpracę” – podkreśla Edyta Kosowska, analityk rynku software w IDC Poland.

Szerszemu omówieniu prognoz oraz specyfiki projektów transformacji modelu pracy poświęcona będzie wrześniowa konferencja IDC Future of Work.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *