Okiem ekspertaRynek

IFS: Szósty kwartał wzrostów potwierdza sukces naszej transformacji biznesowej

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 roku firma wzrosły obroty oraz zyskowność firmy IFS. Zdecydowanie zwiększyła się też sprzedaż licencji rozwiązań IFS w sektorach o kluczowym znaczeniu dla strategii biznesowej producenta: w branży lotnictwa i obronności, a także w obszarze rozwiązań wspierających zarządzanie serwisem w terenie. W ciągu pierwszych trzech kwartałów br. wzrosły też przychody ze sprzedaży rozwiązań oferowanych w modelu chmury obliczeniowej.

IFS: Szósty kwartał wzrostów potwierdza sukces naszej transformacji biznesowej

Szósty kolejny kwartał wzrostu przewyższającego 20% dobitnie świadczy o sukcesie naszej transformacji biznesowej. W ciągu ostatnich 18 miesięcy przeszliśmy gruntowne zmiany — od globalnie pofragmentowanego przedsiębiorstwa do szybko ewoluującej organizacji działającej w skali całego świata. Przez cały ten czas nigdy nie straciliśmy z oczu naszej głównej zasady, jaką jest zapewnianie naszym klientom jak najlepszych doświadczeń.
Darren Roos, prezes zarządu i dyrektor generalny IFS

W okresie od stycznia do września 2019 roku firma IFS osiągnęła przychody netto sięgające 485 mln USD. Stanowi to wzrost o 23% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Tylko w trzecim kwartale 2019 roku przychody firmy wzrosły o 21%. Jednocześnie, w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2019 roku firma zanotowała wzrost zysków EBITDA sięgający 41% w porównaniu z identycznym okresem 2018 roku.

W pierwszych trzech kwartałach trwającego roku dwucyfrowe wzrosty sprzedaży zanotowano na szczególnie istotnych dla IFS rynkach – w sektorze lotnictwa i obrony, a także w obszarze zarządzania obsługą serwisową. Te dwa sektory stanowią bowiem strategiczne obszary rozwoju działalności IFS. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2019 roku w tych sektorach zanotowano wzrosty przychodów ze sprzedaży licencji sięgające odpowiednio: 41% oraz 66%. Co ważne, wraz z przejęciem firmy Astea koncern IFS istotnie wzmocnił również własną pozycję na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie serwisem w terenie.

IFS zanotował także istotny wzrost przychodów z działalności w obszarze usług w modelu cloud computing. Obroty ze sprzedaży rozwiązań w modelu chmurowym wzrosły bowiem o 61% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Co ważne, wynik ten nie uwzględnia przychodów ze sprzedaży rozwiązań WorkWave.

Zdaniem przedstawicieli IFS tak dobre wyniki finansowe, osiągnięcie na trudnym światowym rynku oprogramowania wspierającego zarządzanie, potwierdzają zdolność firmy do odbierania dotychczasowym dostawcom udziału w rynku. „Szósty kolejny kwartał wzrostu przewyższającego 20% dobitnie świadczy o sukcesie naszej transformacji biznesowej. W ciągu ostatnich 18 miesięcy przeszliśmy gruntowne zmiany — od globalnie pofragmentowanego przedsiębiorstwa do szybko ewoluującej organizacji działającej w skali całego świata. Przez cały ten czas nigdy nie straciliśmy z oczu naszej głównej zasady, jaką jest zapewnianie naszym klientom jak najlepszych doświadczeń” – podkreśla Darren Roos, prezes zarządu i dyrektor generalny IFS.

Według niego, IFS w szczególności notuje wzrosty sprzedaży do nowych klientów, co stanowi potwierdzenie skuteczności przyjętej strategii biznesowej, a jednocześnie – wysokiej jakości oferowanych rozwiązań. „Zanotowany przez nas wzrost nie wynika z uzyskiwania przychodów od naszych dotychczasowych klientów poprzez taktyki, takie jak audyty zgodności. Wręcz przeciwnie — połowę naszych przychodów uzyskujemy z licencji od nowych klientów. Uważam, że to najlepiej świadczy o naszej zdolności do prześcignięcia większych, typowych dostawców, a chcemy to osiągnąć dzięki oferowaniu tego, czego nie ma konkurencja, czyli elastyczności wyboru i realnych korzyści dla klienta” – mówi Darren Roos.

Strategia biznesowa IFS na kolejne lata zakłada m.in. dalszy rozwój działalności i systematyczną poprawę wyników sprzedażowych. “Aby przygotować się na przyszłość — oraz osiągnąć nasz cel, jakim są przychody w wysokości 1 mld USD w 2021 roku — niedawno przeprowadziliśmy najważniejszy projekt informatyczny w całej naszej historii. Obecnie, dzięki wyjątkowej przejrzystości i elastyczności biznesowej, jesteśmy w stanie szybko dostosowywać się do wahań rynkowych w każdym z segmentów naszej działalności, aby zapewnić sobie stały wzrost i rentowność” – twierdzi Constance Minc, dyrektor ds. finansów firmy IFS.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *