BiznesPolecane tematy

Integracja danych i procesów zmieni biznes w skali 5 lat

Nie tylko sposób gromadzenia i przetwarzania danych, ale także ich wymiana i współdzielenie mają odgrywać kluczową rolę dla rozwoju działalności biznesowej wielu przedsiębiorstw. Eksperci Accenture podkreślają jednak, że pojawiające się trendy technologiczne otworzą przed przedsiębiorcami wiele szans biznesowych. Pojawią się również nowe zagrożenia, z którymi najlepiej poradzą sobie organizacje działające w ramach – zbudowanych wokół technologii – ekosystemów biznesowych.

Integracja danych i procesów zmieni biznes w skali 5 lat

Z analiz firmy Accenture wynika, że za trzy do pięciu lat na szeroką skalę wykorzystywane będą nowoczesne, integrujące procesy biznesowe, platformy B2B; spersonalizowane, oparte na analityce rozwiązania B2C oraz aplikacje pozwalające automatyzować wiele działań biznesowych na poziomie operacyjnym. Prognozy zakładają jednak przede wszystkim dalszy wzrost wykorzystania zagregowanych i uporządkowanych informacji biznesowych. Mają one być wykorzystywane i współdzielone na wiele sposobów – przykładowo w ramach łańcucha dostaw, czy platform handlu elektronicznego.

Eksperci Accenture spodziewają się intensywnego rozwoju różnego rodzaju platform integracji danych.

Wobec rosnących potrzeb w zakresie wykorzystania informacji eksperci Accenture spodziewają się intensywnego rozwoju różnego rodzaju platform integracji danych. Rosnąć ma również rola internetowych platform i serwisów transakcyjnych dla sektora B2B. Ich wykorzystanie ma ułatwiać realizację określonych celów biznesowych, a także – pozwalać na zautomatyzowanie wybranych procesów. Zdecydowana większość, bo 87 proc. ankietowanych przedstawicieli kadry zarządzającej i specjalistów IT przyznaje, że w ich organizacjach coraz większym stopniu wykorzystywane są inteligentne, oparte na analityce biznesowej, rozwiązania monitorujące oczekiwania klientów.

„Odpowiednie wykorzystanie systemów Business Intelligence, na przykład w zakresie bieżącego przetwarzania i wizualizowania danych, może być źródłem budowania długotrwałej przewagi konkurencyjnej. Jest to szczególnie istotne w bankowości, gdzie do gry o klientów wchodzą marki, niezwiązane do tej pory bezpośrednio z segmentem płatności. Wygra ten, kto szybciej przetworzy dane i przedstawi klientowi atrakcyjną ofertę w odpowiednim czasie, na przykład gdy klientowi zacznie brakować pieniędzy na rachunku oszczędnościowym lub gdy wiemy, że cyklicznie pod koniec roku ponosi duże wydatki” – podkreśla Jacek Borek, dyrektor zarządzający w Accenture Polska. Jego zdaniem postępująca cyfryzacja kontaktów z odbiorcami jest jednocześnie odpowiedzią na oczekiwania klientów.

Wzrosnąć ma rola ekosystemów skupionych wokół określonych technologii, bądź rozwiązań – 60 proc. ankietowanych przedstawicieli kadry menedżerskiej planuje zacieśnienie współpracy z nowymi partnerami działającymi w tej samej branży.

Działania mające na celu szerokie integrowanie informacji i procesów biznesowych przyczynią się do zacierania się granic między organizacjami. Takiego zdania jest aż 80 proc. respondentów badania podsumowanego na łamach raportu Accenture Raport Technology Vision 2015. Wzrosnąć ma także rola ekosystemów skupionych wokół określonych technologii, bądź rozwiązań. Co więcej, 60 proc. ankietowanych przedstawicieli kadry menedżerskiej planuje zacieśnienie współpracy z nowymi partnerami działającymi w tej samej branży. Kolejne 40 proc. chce też poszukiwać partnerów w innych segmentach rynku. Rozwój ekosystemów rozwiązań i usług rozwijanych przez współpracujących dostawców ma pozwalać na zwiększenie udziałów rynkowych i podniesienie jakości obsługi. „Jeszcze nigdy wcześniej zaufanie i bliskie relacje między organizacjami nie były tak ważne. Następuje przesunięcie od pojedynczej firmy w stronę ekosystemu biznesowego. To kolejny etap rewolucji cyfrowej, który zaczynamy powoli obserwować również w Polsce” – dodaje Jacek Borek.

Co ciekawe, trzy czwarte ankietowanych jest zdania, że operatorami popularnych w kolejnych latach platform B2B nie będą firmy wyspecjalizowane w rozwiązaniach IT, ale podmioty rozwijające innowacyjne usługi w innych branżach. Ułatwieniem dla budowania nowoczesnych platform biznesowych mają być nowe modele wykorzystania technologii IT – z chmurą obliczeniową na czele.

Obecnie z interfejsów API oferowanych przez partnerów biznesowych korzysta dziś statystycznie jedna trzecia organizacji.

Integracji danych biznesowych sprzyjać ma także standaryzacja na poziomie API oprogramowania –systemów biznesowych, czy platform społecznościowych. Z analiz Accenture Technology Labs wynika, że obecnie z interfejsów oferowanych przez partnerów biznesowych korzysta dziś statystycznie jedna trzecia (33 proc.) organizacji. Rozwiązania takie mają ułatwiać gromadzenie i integrację danych, a także tworzenie innowacyjnych aplikacji i usług. Ankietowani przedstawiciele kolejnych czterech na dziesięć (38 proc.) organizacji spodziewają się, że wdrożenie narzędzi opartych na dedykowanych API nastąpi w najbliższej przyszłości. „Umiejętność gromadzenia i łączenia danych pochodzących z różnych źródeł i często od różnych partnerów biznesowych może okazać się kluczową kompetencją w kolejnej dekadzie. Na przykład firmy zajmujące się dotychczas handlem elektronicznym zaczynają intensywnie rozwijać segment płatności mobilnych – głównie po to, by jeszcze lepiej zrozumieć zachowania swoich klientów w innych obszarach rynku” – uważa Jacek Borek.

78 proc. uczestników badania Accenture uważa, że niebawem systemy informatyczne będą zdolne do zdobywania doświadczeń oraz ich wykorzystania na potrzeby podejmowanych automatycznie decyzji.

Zdaniem 80% badanych wchodzimy w niedługim czasie szeroko wykorzystywane będą systemy biznesowe wyposażone w mechanizmy pozwalające przetwarzać i analizować terabajty danych w sposób podobny do działania ludzkiego mózgu. Większość, bo 78 proc. uczestników badania Accenture uważa, że niebawem systemy informatyczne będą zdolne do zdobywania doświadczeń oraz ich wykorzystania na potrzeby podejmowanych automatycznie decyzji. Kolejnym etapem rozwoju technologii biznesowych ma być zaś robotyzacja zbudowana na założeniach Internetu Rzeczy.

Tegoroczne opracowanie Accenture Raport Technology Vision przygotowano m.in. w oparciu o globalne badanie ankietowe, w którym wzięło udział 2 tys. dyrektorów firm oraz specjalistów branży IT reprezentujących przedsiębiorstwa z 9 krajów. Większość ankietowanych to członkowie kadr zarządzających oraz menedżerowie firm osiągających roczne przychody na poziomie powyżej 6 mld USD. W ramach badania przeanalizowano również opinie pracowników i partnerów firmy Accenture.

Pełna treść raportu Accenture Raport Technology Vision 2015 jest dostępna na witrynie firmy Accenture.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *