CyberbezpieczeństwoRynek

Intel Security zapowiada ujednolicenie architektury bezpieczeństwa

Kompleksowa unifikacja rozwiązań bezpieczeństwa rozwiązań Intel Security ma pozwolić na podniesienie efektywności ochrony przez zagrożeniami IT, a także podniesienie jej dostępności dla organizacji biznesowych.

Intel Security zapowiada ujednolicenie architektury bezpieczeństwa

Zdaniem przedstawicieli koncernu Intel potrzeby biznesowe wynikające z postępującej cyfryzacji kolejnych obszarów gospodarki wymagają nowych sposobów ochrony w obszarze IT. W tym kontekście tylko integracja zróżnicowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa danych, systemów oraz infrastruktury zapewniać ma możliwości niezbędne do obrony przed coraz bardziej zaawansowanymi działaniami cyberprzestępców. Zachowanie cyberprzestępców zmusza firmy z branży bezpieczeństwa do zmiany reguł gry rządzących obroną cywilizowanego świata. Aby móc skutecznie z nimi walczyć, musimy odłożyć na półkę stare sposoby i postawić na element zaskoczenia oraz współpracę, w ramach której cyberbezpieczeństwo będzie na pierwszym miejscu – podkreśla Chris Young, dyrektor generalny Intel Security.

Wszystkie elementy oferty Intel Security mają być w inteligentny sposób zintegrowane tak, aby zwiększyć mechanizmów bezpieczeństwa jako całości i zmaksymalizować ich efektywność, a także możliwości ochrony przed nowymi rodzajami cyberzagrożeń.

Nowa strategia produktowa Intel Security opiera się na czterech kluczowych obszarach. Są to kolejno: rozwiązania wspierające dynamiczną ochronę systemów końcowych, narzędzia do kompleksowej ochrony danych, systemy ochrony centrów danych oraz środowisk cloud computing, a także rozwiązania analityczne wyspecjalizowane w obszarze bezpieczeństwa. Wszystkie elementy oferty Intel Security mają być w inteligentny sposób zintegrowane tak, aby zwiększyć mechanizmów bezpieczeństwa jako całości i zmaksymalizować ich efektywność, a także możliwości ochrony przed nowymi rodzajami cyberzagrożeń. “Nasza strategia jest prosta i ma na celu dezorganizację działań przestępczych poprzez integrację, automatyzację i orkiestrację cyklu obrony przed zagrożeniami. Tylko tak jesteśmy w stanie uzyskać lepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa. Przez lepsze wyniki rozumiem szybsze obniżenie ryzyka przy wykorzystaniu mniejszej liczby zasobów” – mówi Arkadiusz Krawczyk, Country Manager w Intel Security Poland.

Szyna DXL zapewniać ma m.in. ujednolicone ramy programistyczne do wzajemnej integracji technologii od różnych dostawców oraz do integracji z aplikacjami opracowanymi wewnątrz firmy. Zastosowane rozwiązania wspierać mają też wymianę danych dotyczących ochrony, a także koordynację szeroko zakrojonych działań w obszarze bezpieczeństwa IT.

W obszarze ochrony danych rozwiązania Intel Security mają wspierać m.in. ochronę aplikacji wykorzystywanych w modelu usługowym oraz rozwiązań pośredniczących w dostępie do chmury. Obsługiwane mają być też technologie szyfrowania danych. Przykładowo, dostępne obecnie w wersji beta rozwiązanie McAfee Cloud Data Protection pełniąc rolę pośrednią w dostępie do aplikacji chmurowych zapewnia zintegrowaną analizę ryzyka systemów końcowych i zdarzeń w chmurze, w tym opcję kontroli stanu systemu końcowego w czasie rzeczywistym. Funkcje te mają gwarantować, że jedynie zaufane urządzenia mają dostęp do poufnych informacji przetwarzanych za pośrednictwem narzędzi dostępnych w modelu cloud.

Sercem integracji rozwiązań Intel Security ma być nowa, otwarta szyna komunikacyjna McAfee Data Exchange Layer (DXL). “McAfee Data Exchange Layer to kluczowa technologia Intel Security, która tworzy platformę komunikacyjną łączącą zabezpieczenia od wielu dostawców w obrębie jednej sieci. Pozwala to na stworzenie otwartej, ale jednocześnie bezpiecznej struktury, która sprawia, że narzędzia zabezpieczające klientów w nowej, cyfrowej rzeczywistości działają sprawniej i skuteczniej” – twierdzi Arkadiusz Krawczyk. Szyna DXL zapewniać ma m.in. ujednolicone ramy programistyczne do wzajemnej integracji technologii od różnych dostawców oraz do integracji z aplikacjami opracowanymi wewnątrz firmy. Zastosowane rozwiązania wspierać mają też wymianę danych dotyczących ochrony, a także koordynację szeroko zakrojonych działań w obszarze bezpieczeństwa IT. Szczegóły nowej strategii produktowej Intel Security zostały ogłoszone podczas listopadowej konferencji Intel FOCUS.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *