Praca

Jakie były najbardziej poszukiwane specjalizacje i jakiej pracy szukali kandydaci w 2023 roku?

Miniony rok to czas zauważalnej zmiany na rynku pracy. Widoczne jest bardziej ostrożne podejście pracodawców do poszukiwania pracowników względem lat ubiegłych. Nie oznacza to jednak zupełnego spowolnienia rynku, a raczej dostosowanie tempa tych procesów do wyzwań, z jakimi mierzą się dziś organizacje. 2023 rok cechowała zwłaszcza wzmożona aktywność kandydatów – o 14% wzrosła liczba złożonych aplikacji rok do roku, wynika z raportu Rynek Pracy Specjalistów 2023 serwisu Pracuj.pl. Jakie były najbardziej poszukiwane specjalizacje i jakiej pracy szukali kandydaci?

Jakie były najbardziej poszukiwane specjalizacje i jakiej pracy szukali kandydaci w 2023 roku?

Jak się okazuje, kontrast pomiędzy minionymi latami na rynku pracy jest uderzający. Otóż rok 2022 charakteryzował się niezrównaną aktywnością w zakresie rekrutacji, a firmy intensywnie poszukiwały talentów w wysoce konkurencyjnym środowisku. W 2023 roku trend ten uległ jednak znacznej zmianie, podążając w kierunku bardziej zracjonalizowanego podejścia do rekrutacji.

“Firmy nie przestały zatrudniać, co widać między innymi w rekordowej liczbie klientów, jaką notujemy w tym roku – jest ich 59 tysięcy. Ta liczba cieszy, bo pokazuje, z jak szerokiego wyboru ofert mogą korzystać użytkownicy Pracuj.pl. Widzimy jednak, że zapał do intensywnego rekrutowania ustąpił miejsca bardziej wyważonej i strategicznej postawie. Zmianę tę można przypisać splotowi wielu czynników, przy czym niewątpliwie istotną rolę odgrywają trudne warunki gospodarcze i inflacja. Jedno pozostaje niezmienne – potrzeba partnerskiej rekrutacji i nowych rozwiązań, dopasowanych do zmieniających się oczekiwań pracodawców i kandydatów” ​- komentuje Rafał Nachyna, dyrektor operacyjny ​w Pracuj.pl

Specjalizacje poszukiwane w 2023 roku

Na czele zestawienia najczęściej poszukiwanych specjalizacji znajduje się sprzedaż, która kolejny rok z rzędu utrzymuje się na stabilnym poziomie 19% udziału spośród wszystkich ogłoszeń opublikowanych w Pracuj.pl. Sprzedawcy byli poszukiwani przez pracodawców w czasach, gdy inflacja i wyzwania gospodarcze wymagały wzmożonych i sprawnych działań działów sprzedaży, osób pracujących z klientami czy odpowiadających za budowę zysków firmy.

2023 rok przyniósł natomiast mniejszą aktywność wśród stanowisk związanych z IT niż obserwowana w minionych latach. Jednak mimo szerokiej dyskusji o spowolnieniu rekrutacyjnego boomu w tej grupie, specjaliści IT wciąż stanowili drugą najczęściej poszukiwaną specjalizację w Pracuj.pl.

Jakie były najbardziej poszukiwane specjalizacje i jakiej pracy szukali kandydaci w 2023 roku?

Na trzecim miejscu pod kątem najpopularniejszych specjalizacji znaleźli się pracownicy fizyczni, do których kierowano co dziewiąte ogłoszenie w serwisie. Na stosunkowo stabilnym poziomie utrzymują się finanse i bankowość (8%), a dokładnie taki sam udział jak w 2022 roku zanotowały: inżynieria oraz obsługa klienta (po 6%).

Najbardziej aktywne branże w 2023 roku

W zestawieniu najaktywniejszych branż w Pracuj.pl w okresie minionych 12 miesięcy, na szczycie utrzymują się finanse i bankowość, zachowując rok do roku ten sam udział, wynoszący 11%. Branża handlu detalicznego i sprzedaży B2C zanotowała delikatny wzrost i odpowiadała za co dziesiąte ogłoszenie w serwisie. Na trzecim miejscu, z takim samym udziałem rok do roku (7%) znalazła się produkcja FMCG i dóbr użytkowych.

Jakie były najbardziej poszukiwane specjalizacje i jakiej pracy szukali kandydaci w 2023 roku?

 

Widoczne było mniejsze niż w poprzednich latach zaangażowanie w rekrutację w branży IT. O ile w wyżej zaprezentowanym zestawieniu specjalizacji dostrzegalne jest zapotrzebowanie na stanowiska związane z nowymi technologiami (także funkcjonujące w firmach spoza branży IT), o tyle w zestawieniu branż są to rekrutacje prowadzone bezpośrednio przez firmy IT. W obliczu zmian zachodzących w branży, wieloletni czempion w obszarze rekrutacji wyraźnie ograniczył zapotrzebowanie na nowych pracowników.

Jeśli chodzi o inne typy pracodawców – czołówka jest podobna, jak w minionych latach. Przyciąga uwagę utrzymująca się duża rola firm zajmujących się handlem jako pracodawców – przedsiębiorstwa sprofilowane w kierunku handlu B2C i B2B odpowiadały łącznie za 15% wszystkich ogłoszeń.

Jakiej pracy szukali kandydaci?

W ciągu ostatniego roku serwis Pracuj.pl odnotował znaczny wzrost zaangażowania kandydatów, co widoczne jest w godnym uwagi wzroście liczby kliknięć w przycisk „Aplikuj”. O 14% wzrosła liczba kliknięć w „Aplikuj” w ostatnich 12 miesiącach w porównaniu do 2022 roku. W grudniu 2023 serwis zanotował także duży wzrost pod kątem nowo otwartych i potwierdzonych kont użytkowników na Pracuj.pl. W ostatnim miesiącu roku założono o jedną trzecią kont więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Ten wzrost aktywności kandydatów potwierdzają także deklaracje składane przez respondentów w badaniu „Mobilność zawodowa Polaków w 2023 roku” przeprowadzonym przez zespół Pracuj.pl w marcu 2023 roku. Wynikało z niego, że 41% respondentów aktywnie poszukiwało w 2023 roku pracy lub planowało w najbliższym czasie zmienić obecną. Liczba ta wzrosła o pięć punktów procentowych w porównaniu z badaniem z analogicznego okresu 2022 roku. Ponadto 84% badanych było otwartych na otrzymanie nowej, ciekawej oferty zatrudnienia, gdyby taka pojawiła się w nadchodzących miesiącach.

Kandydaci najchętniej aplikowali na stanowiska związane ze sprzedażą, która w mijającym roku odpowiadała za 17% udziału wśród wszystkich złożonych aplikacji. W 2022 roku stanowiła ona nieco większy udział we wszystkich zgłoszeniach – 1/5 złożonych wówczas aplikacji. Kolejną najpopularniejszą specjalizacją wśród kandydatów była administracja biurowa, która zanotowała istotny wzrost z 14% w 2022 roku do 16% w 2023. Na trzecim miejscu z niezmiennym udziałem na poziomie 9% znalazła się praca fizyczna.

Jakie były najbardziej poszukiwane specjalizacje i jakiej pracy szukali kandydaci w 2023 roku?

Z pewnością warta podkreślenia jest zmiana w zakresie IT – specjalizacji, która choć utrzymała się na tym samym miejscu na liście, to ze znacznie lepszym wynikiem niż rok wcześniej. W ostatnich 12 miesiącach kandydaci chętniej aplikowali na stanowiska z zakresu IT – na ten obszar przypadło 9% wszystkich aplikacji wysłanych w serwisie w 2023 roku w porównaniu do 5% w roku 2022. Widać więc, że mimo spadków udziału samych ogłoszeń o pracę w sektorze technologicznym, wśród kandydatów panuje jednak ożywienie w tym zakresie.

Więcej pracy dla wkraczających na rynek

Nacisk pracodawców na kluczowych i doświadczonych pracowników w 2023 roku mógł sugerować, że osoby młodsze stażem będą mierzyć się z większymi wyzwaniami związanymi z wkraczaniem na rynek. Jak się jednak okazało, w tym czasie nie brakowało dla nich pracy. Ogłoszenia do nich skierowane stanowiły w 2023 roku 15% wszystkich ofert opublikowanych na Pracuj.pl.

Badanie przeprowadzone przez Pracuj.pl we wrześniu 2023 roku wskazało, że generacja Z pod kątem mobilności zawodowej przewyższa wszystkie pozostałe grupy wiekowe. Najlepiej obrazują to liczby – w ciągu roku od prowadzonego badania pracę zmieniło aż 62% badanych przedstawicieli najmłodszego pokolenia rynku pracy. 56% badanych najmłodszych uczestników rynku deklaruje, że szuka obecnie nowej pracy lub planuje w najbliższym czasie zmienić obecną. To stawia przed pracodawcami wyzwania związane z dostosowaniem miejsc pracy do wymagań najmłodszych pracowników, ale daje także nowe możliwości sukcesu i rozwoju nowoczesnych firm.

Jakie były najbardziej poszukiwane specjalizacje i jakiej pracy szukali kandydaci w 2023 roku?

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *