BiznesPolecane tematy

Jakie trendy technologiczne zdominują 2021 rok w biznesie?

Komentarz Eksperta

Miniony rok pokazał nam, jak ważna jest dojrzałość technologiczna firm. Ci, którzy stosują nowoczesne rozwiązania IT, lepiej poradzili sobie z wyzwaniami postawionymi przez pandemię. W tym roku będziemy budować fundamenty nowego porządku, szukając możliwości na obrócenie ostatnich zawirowań w korzyści.

Jakie trendy technologiczne zdominują 2021 rok w biznesie?

Zadbajmy o odporność naszych firm. Organizm przedsiębiorstwa to m.in. systemy podstawowe, wspólna strategia biznesowo-technologiczna i cały proces produkcyjno-logistyczny, zaprojektowany tak, by uniknąć długich przestojów. Pora na porządki w mechanizmach bezpieczeństwa, danych i wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego. Kiedy zatarły się granice między światem realnym a wirtualnym, warto pamiętać o człowieku – kliencie czy pracowniku – i stworzyć mu przyjazne środowisko. Zapraszam do przeglądu 9 trendów z 12. edycji raportu Deloitte Tech Trends 2021.

Przeprojektowana strategia

Technologia daje przewagę konkurencyjną, dlatego powinna być nierozłącznym elementem strategii biznesowej. Aby odpowiednio wykorzystać możliwości technologii, stratedzy korzystają z zaawansowanych platform analitycznych. Rozwiązania te stosują do identyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych czynników, by podejmować decyzje i monitorować wyniki w czasie rzeczywistym. Proces definiowania strategii zmienia się więc z jednorazowego w ciągły i dynamiczny.

Wielka odnowa starego systemu

Odnowa systemu głównego to podstawa do osiągnięcia pełnego potencjału cyfrowego. Dotychczas jej koszt stanowił poważną barierę. Zauważamy jednak rosnący trend związany z replatformizacją systemów głównych, ich „odchudzaniem” do funkcji krytycznych, przy jednoczesnym przenoszeniu funkcjonalności na inne platformy, wśród których dominują te elastyczne typu low-code.

Dostawy: od łańcucha do sieci

Firmy optymalizują swoje łańcuchy dostaw, zwiększając ich elastyczność, odporność i responsywność. Robią to m.in. wirtualizując duże zbiory danych i udostępniając je w każdym punkcie stale rosnących sieci dostaw. Automatyzacja procesów sprawia, że stają się samoobsługowe, a wykorzystanie tzw. wearables czy kobotów zwiększa bezpieczeństwo ludzi obsługujących łańcuch dostaw.

MLOps: skalowanie sztucznej inteligencji

Uczenie maszynowe ułatwia wykrywanie wzorców i anomalii, prognozowanie i podejmowanie decyzji oraz pogłębione analizy. Problem polega na braku procesu i długim cyklu wdrożenia. W miarę dojrzewania rozwiązań opartych na AI i uczeniu maszynowym, firmy będą w stanie przezwyciężyć ograniczenia i sprawnie dostosować ich skalę do swoich potrzeb związanych z transformacją działalności.

Rewolucja w danych: nowy wsad do maszyny

Ponieważ uczenie maszynowe umożliwia całkowitą zmianę sposobu działania przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji, coraz częściej widzimy, że obecna infrastruktura i modele danych są przystosowane do typowo ludzkiego sposobu decydowania. Dlatego zmieniają się metody zbierania, przechowywania i przetwarzania danych. Pomagają w tym narzędzia do ich strukturyzowania, identyfikacji powiązań losowo wybranych informacji, czy nowej generacji magazyny danych w chmurze.

Nigdy nie ufaj nikomu, czyli zero trust

Koncepcja braku zaufania oparta jest na założeniu, że żadne urządzenie, sieć ani użytkownik nie mają statusu zaufanego, nawet wewnątrz przedsiębiorstwa. W tego rodzaju architekturze każde żądanie dostępu podlega weryfikacji w różnych aspektach, m.in. tożsamości użytkownika, urządzenia, lokalizacji i innych zmiennych.
Takie narzędzia umożliwiają wzmocnienie systemu bezpieczeństwa i uproszczenie zarządzania nim, podniesienie poziomu obsługi użytkownika końcowego i wykorzystanie nowoczesnych środowisk sieciowych.

Restart modelu pracy

Zalety pracy zdalnej mogą przewyższyć jej wady. Potrzebna jest do tego uważna analiza danych o pracy, zbieranych na firmowych platformach. Dzięki personalizacji można ułatwić optymalizację wydajności zespołów oraz dostosować warunki pracy do możliwości i preferencji poszczególnych osób. Praca zdalna stanie się czymś więcej niż tylko niedoskonałym zamiennikiem biura.

Doświadczenia szyte na miarę

W przyszłości konsumenci będą korzystali z transakcji online, nie rezygnując przy tym z dobrodziejstw personalizacji. Wiele firm opracowuje platformy zapewniające obsługę klienta zbliżoną do bezpośredniej we wszystkich kanałach. Spodziewamy się więc pełnej integracji kanałów obsługi fizycznej i cyfrowej.

Technologia w służbie różnorodności

Coraz więcej firm podejmuje inicjatywy, ukierunkowane na eliminację indywidualnych i zbiorowych uprzedzeń oraz nierównego traktowania. Wiele przedsiębiorstw korzysta z narzędzi do pomiaru ich skuteczności – od rekrutacji i promowania różnych puli talentów, budujących kulturę tolerancji, po opracowywanie analiz ich skuteczności.

Daniel Martyniuk, partner, lider zespołu strategii i transformacji technologii, Deloitte

Artykuł ukazał się na łamach Magazynu ITwiz nr. 1/2021. Zamów poniżej:

Magazyn ITwiz 1/2021

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *