Branża ITInfrastrukturaRynekPolecane tematy

KPMG: Europejski rynek usług cloud computing wygeneruje 0,5 mln miejsc pracy w ciągu 6 lat

Pod koniec dekady wartość europejskiego rynku usług cloud computing może być nawet dziesięciokrotnie wyższa niż obecnie. Jednocześnie, wskutek rozwoju usług oferowanych w modelu chmury obliczeniowej do 2027 roku w Europie powstanie 500 tys. miejsc pracy. Zmiany te będą efektem rosnącego znaczenia usług chmurowych w ramach gospodarek krajów UE. Równolegle wzrośnie też znaczenie kwestii suwerenności danych. Takie wnioski płyną z analiz przeprowadzonych przez KPMG m.in. na zlecenie OVHcloud.

KPMG: Europejski rynek usług cloud computing wygeneruje 0,5 mln miejsc pracy w ciągu 6 lat

Eksperci KPMG we Francji szacują, że obecnie wartość europejskiego rynku usług cloud computing sięga 53 mln euro. Jednocześnie, prognozy zakładają, że w najbliższych latach rynek ten będzie rozwijać się w wyjątkowo wysokim tempie. W efekcie w 2027 roku wartość rynku usług chmury obliczeniowej w Europie ma przekroczyć 300 mld euro. Co więcej, pod koniec dekady sięgnąć może nawet 500 mld euro.

Tak znaczący wzrost ma być skutkiem rosnącego zainteresowania projektami cyfrowej transformacji i modernizacji środowisk IT, które będą realizowane właśnie w oparciu o rozwiązania oraz zasoby dostępne w modelu cloud computing. Prognozy uwzględniają także deklaracje osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju w firmach i organizacjach z Europy. Zdecydowana większość z nich (82%) zapowiada zwiększenie nakładów na usługi chmurowe w nadchodzących latach. Ma to być bezpośrednia odpowiedź na zmiany rynkowe związane z pandemią COVID-19.

Autorzy analizy ostrzegają jednak, że bez zwrócenia należytej uwagi do kwestii związanych m.in. z suwerennością danych oraz silną presją konkurencyjną ze strony amerykańskich dostawców usług chmurowych, Europa może stracić nawet połowę swojego wpływu gospodarczego i społecznego na tym rynku usług cloud computing. Według specjalistów KPMG europejski rynek usług chmurowych wchodzi obecnie w fazę gwałtownego wzrostu.

Co ciekawe, z analiz KPMG wynika, że rynek ten jest zdominowany przez trzech amerykańskich dostawców usług chmurowych, tzw. hyperskalerów. Szacunki KPMG pokazują przykładowo, że firmy Amazon Web Services, Microsoft i Google kontrolują łącznie ok. 70% europejskiego rynku usług IaaS. Zdecydowaną przewagę nad rywalami z udziałem rynkowym rzędu 53% ma koncern Amazon. Usługi IaaS dostępne na platformie Microsoft Azure odpowiadają, wedle szacunków KPMG, za ok. 9% europejskiego rynku. Z kolei udział rynkowy Google Cloud w segmencie IaaS w Europie jest szacowany na 8%. Analitycy KPMG podkreślają jednocześnie, że europejscy dostawcy usług cloud computing systematycznie powiększają udziały na lokalnych rynkach – w szczególności dotyczy to krajów, z których wywodzą się poszczególne firmy.

Zdaniem ankietowanych, wykorzystanie rozwiązań IT dostępnych w modelu cloud computing pozwala na optymalizację kosztów infrastruktury, umożliwia elastyczne gospodarowanie zasobami, ułatwia współpracę pomiędzy rozproszonymi zespołami oraz bezpieczną wymianę danych, a także – pozwala na skrócenie czasu wdrażania nowych usług i rozwiązań biznesowych. Co ważne, jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzję o wyborze usług konkretnego dostawcy usług chmurowych ma możliwość zapewnienia pełnej zgodności z unijnymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych (GDPR), ale też kwestia suwerenności danych rozumianej jako zdolność do utrzymania kontroli nad zasobami cyfrowymi przetwarzanymi w ramach środowisk cloud comuting.

Eksperci KPMG zauważają, że na skutek kwestia suwerenności danych może stać się ważnym czynnikiem gospodarczym, a także źródłem przewagi dla lokalnych dostawców usług cloud computing. Zdaniem autorów analizy, obecny stan prawny – tj. m.in. rozbieżności pomiędzy przepisami ochrony danych osobowych obowiązującymi w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych – prowadzi do sytuacji, w której firmy, które przekazują dane osobowe obywateli europejskich na serwery firm pozaeuropejskich ponoszą dodatkowe ryzyko – zarówno w wymiarze prawnym, jak i biznesowym. “Finansowe i operacyjne implikacje tej sytuacji wykraczają dalece poza kompetencje poszczególnych działów IT, czyniąc suwerenność danych kwestią o kluczowym znaczeniu biznesowym” – czytamy w podsumowaniu raportu KPMG.

Raport przygotowany przez francuski oddział KPMG opiera się m.in. na wnioskach z badania ankietowego przeprowadzonego na grupie 250 menedżerów odpowiedzialnych za kluczowe decyzje w firmach i instytucjach publicznych z Europy. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do marca 2021 roku przy udziale firm OVHcloud, InfraNum, Talan oraz Linkt.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *