RynekPolecane tematy

Krajowy System e-Faktur dopiero od roku 2024!

17 czerwca br. Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r. Wcześniejszy termin mówił o 1 kwietnia 2023 roku.

Krajowy System e-Faktur dopiero od roku 2024!

Krajowy System e-Faktur (e-faktura) to kolejny etap wdrażania e-usług administracji, które ułatwiają rozliczenia między firmami i zapewniają im bezpieczeństwo rozliczeń. Działania te mają pomóc w szybszej i efektywniejszej identyfikacji oszustw podatkowych, zwłaszcza karuzel VAT.

Przypomnijmy, od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-fakturę) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania – w postaci elektronicznej i papierowej.

KSeF ma oznaczać zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur. Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta.

Z uwagi na kluczowe znaczenie, jakie wdrożenie obligatoryjnego korzystania z KSeF będzie miało na obrót gospodarczy w Polsce, należy uznać decyzję Rady Unii Europejskiej o opóźnieniu powstania tego obowiązku za dobrą. Dodatkowe sześć miesięcy pozwoli przygotować się do nowej rzeczywistości wszystkim, których zmiany obejmą” – komentuje Krzysztof Pulkiewicz, Country Manager Unifiedpost Group, odpowiedzialny za rozwój platformy Banqup w Polsce.

Z perspektywy tych podmiotów są dwa procesy, które trzeba zautomatyzować – uwierzytelnienia w KSEF i korzystanie z jego pośrednictwa do wysyłania i otrzymywania faktur, a potem ewentualnie przesyłania odbiorcom informacji o wystawionych fakturach – ten proces leży w gestii wystawiającego, gdyż system KSeF nie informuje odbiorcy o wystawieniu faktury). Naszym zdaniem – ze względu na stosunkowo proste API – nie są to zbyt skomplikowane projekty. Niewiele jest bowiem funkcji do wywołania.

Zarówno przedsiębiorcy, jak też księgowi i administracja publiczna, zyskują w ten sposób dłuższy okres na dostosowanie się do nowych przepisów, szkolenia i zapoznawania się z KSeF. Natomiast dostawcom oprogramowania rachunkowo-księgowego da to więcej czasu na integrację z systemem, dokładne przetestowanie wszystkich funkcji i naprawę ewentualnych błędów. To ostatnie dotyczy też samego KSeF, którego twórcy będą mogli znacznie lepiej przeanalizować możliwe sytuacje kryzysowe i wypracować sposoby ich zażegnywania.

Więcej informacji na temat KSeF, w tym dostęp do środowiska testowego i produkcyjnego, bezpłatne narzędzia oraz pytania i odpowiedzi znajdziesz na podatki.gov.pl/ksef.

Jak będzie działać KSeF i system e-Faktur w Polsce

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *