Rynek

Co dalej z Krajowym Systemem e-Faktur?

Rząd przesunął termin wdrożenia KSeF – o czym informowaliśmy na łamach ITwiz – ale wciąż pozostaje jeszcze strona formalna przesunięcia. Formalnie bowiem wciąż obowiązuje ustawa wprowadzająca obligatoryjny KSeF od 1 lipca 2024 roku. Przedsiębiorcy i wszyscy zainteresowanie otrzymali jednak jasną deklarację, że zmiany w tym zakresie na pewno wejdą w życie. “W mojej opinii kluczowe jest teraz bieżące dostarczanie przez Ministerstwo Finansów informacji na temat kolejnych kroków – zarówno przedsiębiorcom, jak i dostawcom oprogramowania do obsługi systemu” – komentuje Michał Sosnowski, Business Development Director z Exorigo-Upos.

Co dalej z Krajowym Systemem e-Faktur?

Zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów powstanie grupy konsultacyjnej jest w tym kontekście bardzo dobrą informacją. To istotne bowiem, aby wszystkie strony tego procesu mogły wyrazić swoją opinię i uczestniczyć w tworzeniu nowych założeń.

“Z naszej perspektywy dobrą informacją są także zapewnienia przedstawicieli MF, którzy już teraz zapowiadają, że zmiany będą odbywać się z uwzględnieniem przedsiębiorców, którzy już do korzystania z KSeF się przygotowali. W ich przypadku wdrożone systemy będziemy musieli dostosować do nowych wytycznych. Musimy pamiętać, że te podmioty już na ten moment dokonały inwestycji związanych z zakupem oprogramowania i dostosowaniem swojej struktury IT i organizacyjnej, więc wszystkie znaczące zmiany będą wymagały kolejnych nakładów” – mówi Michał Sosnowski.

Oczywiście wydłużeniu uległ okres przejściowy, w którym KSeF nie jest obligatoryjny – jednak cały czas istnieje możliwość korzystania z niego jako jedna z dopuszczalnych form faktury. Z tej alternatywy z pewnością skorzystają przedsiębiorcy, którzy w swoich zasobach mają już oprogramowanie do obsługi faktur ustrukturyzowanych. Nie jest jednak jasne, jak okres przejściowy będzie wyglądał w związku z planowanymi zmianami. Obecnie trwają bowiem analizy i audyt projektu w MF, a jego wyniki, wraz z nowym terminem wejścia w życie, mają zostać przedstawione na przełomie kwietnia i maja.

Z niecierpliwością wszyscy zainteresowani czekają też na informacje dotyczące faktur B2C oraz statusu druku faktury na urządzeniach fiskalnych jako wydruku niefiskalnego. “Te zagadnienia wzbudzały dużo wątpliwości już na etapie pierwotnego projektu. Po rozmowach z klientami zdecydowana większość kontynuuje wdrożenie wykorzystując przesunięcie terminu na dodatkowe testy, dopracowanie procedur, mniej krytyczne funkcjonalności, które nie zmieściły się w harmonogramie na 1 lipca 2024 roku” – podsumowuje Michał Sosnowski.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *