CIOPolecane tematy

Liczba starzejących się urządzeń sieciowych jest najwyższa od 6 lat

Największy wzrost liczby starzejących się urządzeń sieciowych obserwowany jest w sektorze usług finansowych, administracji rządowej, ochronie zdrowia, oświacie, a także wśród dostawców usług telekomunikacyjnych.

Liczba starzejących się urządzeń sieciowych jest najwyższa od 6 lat

Wnioski te pochodzą z dorocznego raportu Network Barometer Report 2014 firmy Dimension Data. „To pokazuje, że światowy kryzys finansowy ostatnich lat ma negatywny wpływ na dzisiejszą sytuację. Ponad 51% ocenionych urządzeń to sprzęt starzejący się – w wieku 3-5 lat lub przestarzały – powyżej 5 lat. Dodatkowo, 27% wszystkich urządzeń osiągnęło późny etap cyklu życia produktu, co oznacza, że są również na etapie, na którym jego dostawcy zmniejszają zakres wsparcia serwisowego” – twierdzą autorzy raportu.

W ciągu kilku ostatnich lat obserwowaliśmy stały wzrost udziału starzejących się i przestarzałych urządzeń. Cykl odświeżenia technologii jest nieunikniony, ale organizacje odkładają te decyzje w czasie dłużej, niż oczekiwaliśmy” – mówi Raoul Tecala, Business Development Director for Networking w Dimension Data.

Trzy główne przyczyny wzrostu udziału starzejących się i przestarzałych urządzeń sieciowych: 1. W następstwie kryzysu ekonomicznego, organizacje nadal kładą duży nacisk na oszczędności, w szczególności na zmniejszenie wydatków CAPEX.
2. Rosnąca dostępność usług ICT-as-a-Service obniża potrzebę inwestowania we własną infrastrukturę.
3. Zbliżająca się era Software Defined Network może mieć wpływ na to, że organizacje zwlekają z podjęciem decyzji w zakresie wyboru i wdrożenia nowej technologii. Jest to czynnik, z którym należy się poważnie liczyć w nadchodzących 18-36 miesiącach.

Oczekujemy, że wzrost w zakresie cloud computingu, mobilności i liczby podłączanych różnych urządzeń będzie skutkować dodatkowym obciążeniem sieci, a to spowoduje, że klienci będą zmuszeni do przeglądu całej infrastruktury sieciowej, a nie tylko pojedynczych urządzeń” – wyjaśnia Raoul Tecala.

Zbliżająca się era Software Defined Network może mieć wpływ na to, że organizacje zwlekają z podjęciem decyzji w zakresie wyboru i wdrożenia nowej technologii. Jest to czynnik, z którym należy się poważnie liczyć w nadchodzących 18-36 miesiącach.

W minionym roku Australia oraz region Środkowego Wschodu i Afryki (MEA) wykazały wyższy odsetek (ponad 50%) starzejących się i przestarzałych urządzeń w porównaniu z obiema Amerykami (37%), Europą (41%) oraz regionem Azji i Pacyfiku (44%). Trend ten odzwierciedla spowolnienie gospodarcze w regionie MEA i w Australii. Na odsetek starzejących się urządzeń w regionie Azji i Pacyfiku wpłynął kryzys ekonomiczny. Ameryki kontynuowały stały wzrost, dlatego odsetek starzejących się urządzeń nie był tak wysoki, jak w innych regionach.

Duże wzrosty starzejących się i przestarzałych urządzeń sieciowych wykazały trzy sektory: usługi finansowe (+13%); administracja rządowa, ochrona zdrowia i oświata (+11%) oraz dostawcy usług i telekomunikacja (+33%). W sektorach usług finansowych, administracji rządowej, ochronie zdrowia i oświacie wzrost odsetka starzejących się i starych urządzeń jest – zdaniem Dimension Data – pozostałością światowego kryzysu finansowego ostatnich lat. Skutkiem jest widoczna w tych sektorach tendencja do odkładania decyzji o odświeżeniu technologii z powodu braku środków na cele, które nie są postrzegane przez organizacje jako krytyczne.

W sektorze dostawców usług i telekomunikacyjnym, znaczne starzenie się sprzętu może być efektem kilku czynników. Są to duże organizacje z licznym personelem i stosunkowo dojrzałymi procesami zarządzania infrastrukturą sieciową. Takie organizacje mogą pozwolić sobie na podjęcie większego ryzyka starzenia się sieci.

Duże wzrosty starzejących się i przestarzałych urządzeń sieciowych wykazały trzy sektory: usługi finansowe (+13%); administracja rządowa, ochrona zdrowia i oświata (+11%) oraz dostawcy usług i telekomunikacja (+33%).

Dostawcy usług mogą także czekać z odnową zasobów, które dostarczyli klientom. W wielu przypadkach, urządzenia te służą jedynie jako CPE (Customer Premise Equipment), czyli zakończenie dostarczonej przez operatora usługi. W takich sytuacjach dostawca może nie potrzebować zaawansowanych urządzeń lub nowszego sprzętu, nie ma więc motywacji do odświeżenia lub uaktualnienia infrastruktury.

Zauważamy coraz bardziej ekonomiczne podejście organizacji do inwestycji, które gotowe są nawet na ryzyko użytkowania starzejącego się sprzętu, aby uniknąć wydatków. Nie ma w tym nic złego, że organizacje korzystają ze swoich zasobów sprzętowych tak długo, jak jest to możliwe, uwzględniając standardy danej organizacji, politykę zgodności, czy plany w zakresie architektury sieci, aby realizować cele biznesowe” – komentuje Raoul Tecala. „Najważniejszą rzeczą, jaką organizacje mogą zrobić, aby upewnić się, że sieci są zdolne do skutecznego wspierania ich działań jest inwestycja w narzędzia wspierające działalność operacyjną oraz procesy. Jednak najlepsza opcja to sytuacja, gdy potrzeby biznesowe generują potrzebę zmian w architekturze sieciowej, a nie jedynie powodują odświeżenie technologii w celu uniknięcia starzenia się sprzętu” – dodaje.

Po raz pierwszy Network Barometer Report został opublikowany w roku 2009. Tegoroczny raport powstał na bazie analizy 74 000 urządzeń działających w 288 firmach różnej wielkości, we wszystkich sektorach gospodarki w 32 krajach. Dodatkowo dane pochodzą też z bazy 91 000 zdarzeń serwisowych, dotyczących sieci klientów obsługiwanych przez Dimension Data.

Cały Network Barometer Report 2014 dostępny jest na stronie Dimension Data.

Liczba starzejących się urządzeń sieciowych jest najwyższa od 6 lat

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *