CyberbezpieczeństwoBiznesPolecane tematy

Firmy sektora MSP zlecają obsługę IT na zewnątrz – i przeceniają własne bezpieczeństwo

Z badania Orange Insights wynika, że więcej niż połowa polskich firm sektora MSP korzysta w zakresie obsługi IT z usług zewnętrznych współpracowników. Mniej niż połowa z nich deklaruje, że przed rozpoczęciem współpracy podpisuje umowę z klauzulą o poufności. Analiza wskazuje też na istotne braki w działaniach mających na celu zabezpieczenie firmowych środowisk IT. Mimo to, 71 proc. przedstawicieli małych i średnich firm uważa, że poziom informatyzacji ich firm jest wysoki.

Firmy sektora MSP zlecają obsługę IT na zewnątrz – i przeceniają własne bezpieczeństwo

Badanie przeprowadzone przez firmę ICAN Research na zlecenie Orange Polska pokazuje, że zdecydowana większość przedstawicieli kierownictwa lub osób odpowiedzialnych za IT w firmach sektora MSP wysoko ocenia poziom informatyzacji tych organizacji. Jako główny trend w informatyzacji większość (25 proc.) badanych wskazała rozwój systemów wspierających zmiany modeli biznesowych i wzrost skali działalności biznesowej. Niewiele mniej, bo 23 proc. badanych firm największe znaczenie przypisuje rozwojowi internetowych narzędzi handlowych, w tym platform e-commerce. Trzecim z kolei, wysoko ocenianym zjawiskiem (18 proc.) okazała się możliwość wykorzystania rozwiązań IT do współpracy z zewnętrznymi specjalistami.

Statystycznie małe i średnie firmy posiadają po dwa własne serwery. Własne rozwiązania serwerowe wykorzystuje 6 na 10 badanych firm (62 proc.).

Analiza Orange Insights pokazuje również, że statystyczna firma sektora MSP posiada 13 komputerów. Powszechnie (86 proc.) wykorzystywane są też smartfony. Ich popularność w niewielkim stopniu ustępuje telefonii stacjonarnej, z której korzysta 87 proc. przedstawicieli badanych firm. Z tabletów korzystają natomiast przedstawiciele co trzeciej (36 proc.) firmy. Na każdą firmę sektora MSP przypadają średnio 4 tablety.

Statystycznie małe i średnie firmy posiadają po dwa własne serwery. Własne rozwiązania serwerowe wykorzystuje 6 na 10 badanych firm (62 proc.). Pozostała grupa korzysta ze sprzętu oferowanego w ramach usług outsourcingu lub cloud computing. U ponad połowy badanych firm (55 proc.) osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie środowiska IT jest zewnętrzny współpracownik. Pozostałe firmy zatrudniają specjalistów ds. IT na etacie. “Żadna z ankietowanych firm w przypadku współpracy z ekspertem zewnętrznym nie wskazała, jako powodu nawiązania współpracy, jego doświadczenia i umiejętności – liczą się małe koszty i oszczędności. To nie jest podejście firmy o wysokim poziomie informatyzacji” – mówi Artur Stankiewicz, dyrektor Segmentu Klientów SME i SOHO w Orange Polska. Najczęstszym powodem zatrudniania freelancera jest możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia.

Małe i średnie firmy stosunkowo rzadko korzystają z kompleksowych narzędzi bezpieczeństwa IT.

Jednocześnie, mniej niż połowa (45 proc.) firm korzystających z zewnętrznego wsparcia IT podpisuje z zewnętrznymi specjalistami umowy dotyczące m.in. zachowania poufności. “Z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy niedopuszczalne jest nawiązywanie współpracy z zewnętrznym usługodawcą bez podpisania klauzuli o poufności. Taka osoba ma kontakt z krytycznymi dla danego podmiotu informacjami i niezależnie czy firma ma do niej zaufanie czy też nie, konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie prawne” – podkreśla Artur Stankiewicz. Według niego, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa IT, niezbędne staje się doświadczenie i wdrożenie stosownych procedur.

Przedstawiciele większości (71 proc.) badanych firm sektora MSP uważają, że poziom informatyzacji ich firm jest wysoki. W wielu przypadkach jednak, jest to stwierdzenie mocno na wyrost. Badanie zlecone przez Orange pokazuje bowiem, że małe i średnie firmy stosunkowo rzadko korzystają z kompleksowych narzędzi bezpieczeństwa IT. Najpopularniejszym zabezpieczeniem pozostaje oprogramowanie antywirusowe. Wykorzystanie takich rozwiązań deklaruje 88 proc. ankietowanych. Co druga (53 proc.) firma sektora MSP posiada wdrożoną politykę – i powiązane z nią rozwiązania – zarządzania hasłami dostępu. Niemal połowa (46 proc.) małych i średnich przedsiębiorstw szyfruje pocztę elektroniczną. Jedynie co trzecia firma korzysta z backupu danych (35 proc.). “Trudno powiedzieć, że firma jest wysoce zinformatyzowana, gdy nie korzysta z backupu danych, czy szyfrowania poczty e-mail. To podstawowe zabezpieczenia IT, które powinny być stosowane we wszystkich firmach bez wyjątku, a nie jak pokazuje badanie Orange Insights – jedynie w niedużej grupie” – dodaje Artur Stankiewicz.

W badaniu ankietowym wzięło udział pół tysiąca przedstawicieli, działających w różnych branżach firm zatrudniających mniej niż 250 osób. Większość ankietowanych – grupa 300 osób – stanowili właściciele lub przedstawiciele kierownictwa małych i średnich firm. Ponadto, w badaniu wzięli udział specjaliści IT oraz freelancerzy zatrudnieni na etat lub współpracujący z firmami sektora MSP.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *