BiznesAnalityka

Marketing chce lepiej wykorzystać posiadane informacje

Specjaliści ds. marketingu oczekują wdrożenia nowych narzędzi pozwalających na efektywne wykorzystanie dostępnych w firmie informacji biznesowych. Według nich użycie sprawnych narzędzi analitycznych do obsługi procesów marketingowych przekłada się na wzmocnienie pozytywnych doświadczeń klientów, wyróżnienie marki na tle konkurencji oraz przyspieszenie tempa rozwoju biznesu.

Marketing chce lepiej wykorzystać posiadane informacje

Z analizy spółki Teradata Applications – dawniej znanej jako Aprimo – wynika, że największe problemy związane z praktycznym wykorzystaniem dostępnych informacji w procesach marketingu nie są związane z technologią. W firmach często brakuje potrzebnych kompetencji z zakresu analizy danych. Problematyczny bywa także przebieg procesów marketingowych. Co czwarty ankietowany przyznaje, że głównym czynnikiem hamującym wzrost wykorzystania analiz w marketingu jest właśnie brak dojrzałości procesów.

Trzy czwarte specjalistów ds. marketingu planuje w ciągu dwóch lat wdrożenie oprogramowania do analizy Big Data.

Tymczasem oparcie działań marketingowych na informacjach biznesowych ma pozwalać na podniesienie efektywności działań marketingowych i zwiększenie stopnia integracji między różnymi kanałami marketingu. Dodatkową korzyścią ma być zwiększenie mierzalności prowadzonych działań i ułatwienie dostępu do kluczowych wskaźników. Dość wspomnieć, że problemy z oszacowaniem efektywności i faktycznej stopy zwrotu z inwestycji w marketing deklaruje 75% ankietowanych. Według przedstawicieli firmy Teradata większość przedsiębiorstw skłania się ku bardziej systematycznemu wykorzystywaniu posiadanych informacji w ramach działań marketingowych. Inwestycje w stosowne narzędzia informatyczne mają przekładać się na wzrost rentowności.

Narzędzia ułatwiające gromadzenie, integrację, przetwarzanie informacji oraz raportowanie mają być szczególnie przydane w procesach planowania kampanii marketingowych oraz mierzenia ich efektywności. Statystycznie w 36% firm informacje biznesowe są w sposób rutynowy wykorzystywane do personalizacji ofert handlowych i zarządzania doświadczeniami klientów. Użycie narzędzi takich jak systemy Business Intelligence jest uznawane za metodę pozwalającą podnieść efektywność procesów marketingowych. Jednocześnie niemal połowa ankietowanych specjalistów ds. marketingu korzysta ze wsparcia tego typu narzędzi tylko w sposób doraźny. Tylko co trzeci wykorzystuje narzędzia do analizy danych w codziennej pracy, zaś jedynie 18% ankietowanych przyznaje, że regularnie korzysta z narzędzi ułatwiających wgląd we wszystkie posiadane informacje na temat klientów. Wysoka świadomość korzyści wynikających z użycia dedykowanych kokpitów menedżerskich oraz narzędzi pozwalających integrować i czytelny sposób prezentować dane przekłada się jednak na duże zainteresowanie tego typu aplikacjami. Inwestycje w takie narzędzia mają być priorytetem wielu działów marketingu. Ujednolicenie poziomu obsługi i budowanie spójnych doświadczeń klientów na wskroś różnych kanałów są priorytetem dla 42% szefów marketingu.

W badaniu wzięło udział 2,2 tys. specjalistów ds. marketingu z całego świata. Połowa ankietowanych przyznaje również, że w ich firmach informacje pozostają najbardziej niewykorzystanym zasobem biznesowym. Tylko co dziesiąty specjalista ds. marketingu twierdzi, że w jego organizacji dostępne zasoby informacyjne są wykorzystywane w sposób uporządkowany i usystematyzowany. Z drugiej strony niemal trzy czwarte (71%) ankietowanych specjalistów ds. marketingu planuje w ciągu dwóch lat wdrożenie oprogramowania do analizy Big Data. Wykorzystanie takich narzędzi ma pozwalać m.in. na wyeliminowanie, funkcjonujących w wielu organizacjach silosów informacyjnych, ograniczających dostęp do informacji o klientach i produktach. Dwie trzecie ankietowanych przyznaje, że tego typu ograniczenia uniemożliwiają całościową ocenę prowadzonych w wielu kanałach kampanii. Dodatkowo, z analiz firmy Teradata wynika, że 80% specjalistów ds. marketingu zamierza w ciągu dwóch kolejnych lat wdrożyć narzędzia pozwalające zautomatyzować zarządzanie jakością danych, zarządzanie efektywnością oraz procesami obiegu informacji marketingowych. Planowane są też działania mające na celu uproszczenie i uporządkowanie procesów biznesowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *