AnalitykaCIO

Analiza danych pod kątem wsparcia procesów decyzyjnych to codzienność polskich firm

Jak przekonują eksperci, umiejętne filtrowanie i analizowanie danych przyczynia się do sprawniejszego podejmowania decyzji, co z kolei przekłada się na możliwość poprawy rentowności oraz zdynamizowania tempa rozwoju biznesu. Dane wykorzystywane na potrzeby analiz i symulacji, a także narzędzia analityczne są zaś coraz częściej używane w modelu chmury obliczeniowej.

Analiza danych pod kątem wsparcia procesów decyzyjnych to codzienność polskich firm

Na rosnącą skalę wykorzystania narzędzi analitycznych wpływa m.in. większa dostępność danych. Wiele organizacji decyduje się na gromadzenie jak największej ilości informacji – dotyczących zarówno funkcjonowania organizacji, jak i klientów oraz jej otoczenia – często, nie mając jeszcze pomysłu na faktyczne użycie takich zbiorów danych. Tym ważniejsze staje się więc umiejętne planowanie procesów analitycznych, a także filtrowanie danych, które mają największy potencjał biznesowy.

“Analiza danych i symulowanie możliwych scenariuszy biznesowych, wspierające podejmowanie decyzji, to coraz większa część codziennej aktywności polskich firm. Obserwujemy systematyczny rozwój rynku business intelligence, a co za tym idzie również narzędzi dostarczanych przez wiodących producentów. Czołowi gracze jak niegdyś Microsoft, Qlik czy Tableau muszą mierzyć się z dynamicznie zawłaszczającymi tę działkę konkurentami” – podkreśla Mariusz Gołębiewski, wiceprezes zarządu firmy Abile Consulting.

Coraz częściej też wykorzystywane są narzędzia analityczne oparte na modelu chmury obliczeniowej. Zapewnia on bowiem łatwy dostęp do zasobów w skali niezbędnej do efektywnego i szybkiego prowadzenia analiz oraz generowania wizualizacji i raportów. Rozwiązania chmurowe ułatwiają także prowadzenie analiz na danych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł, a jednocześnie – ułatwiają dostęp do narzędzi analitycznych oraz generowanych przez nie wniosków. “Aktualnie realizujemy liczne wdrożenia SAP Analytics Cloud, wydajnego rozwiązania business intelligence, działającego w chmurze, które dobrze współpracuje nie tylko z produktami SAP, ale stanowić może samodzielny system do zbierania i analizowania danych” – mówi Mariusz Gołębiewski.

Przeczytaj również
Ruszyły konsultacje rynkowe dotyczące systemu Centralnej Informacji Emerytalnej

Jednocześnie, zdaniem ekspertów, rosnąca skala zastosowania analityki biznesowej na poziomie procesów decyzyjnych – coraz częściej także operacyjnych – wpływa na wzrost popytu na kompetencje związane z przetwarzaniem i analizą danych. Poszukiwani są m.in. analitycy oraz deweloperzy, a także menedżerowie odpowiedzialni za operacjonalizację analityki oraz wdrażanie koncepcji organizacji opartej na danych. Specjaliści z tej dziedziny mogą liczyć również na wysokie wynagrodzenia. Jak wynika z analiz No Fluff Jobs w grudniu 2022 roku mediana wynagrodzeń dla zatrudnionych na zasadach B2B doświadczonych specjalistów z zakresu analizy danych oraz Business Intelligence sięgnęła 26 tys. zł netto. Wzrasta również skala wykorzystania narzędzi analitycznych nie wymagających kompetencji technicznych. “Dziś bez specjalistycznej wiedzy da się tworzyć efektywne narzędzia, które bazując na wszechstronnych danych mogą zdecydować o przewadze firmy na wymagającym, globalnym rynku” – podkreśla Mariusz Gołębiewski. “Widzę coraz więcej miejsca na rynku dla osób, które sprawnie operują danymi, a na przykład nie zdecydowały się z różnych względów na pracę programisty” – dodaje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *