ProgramowanieRynek

Microsoft tworzy własną implementację języka Java

W skład udostępnionej w tym tygodniu wersji poglądowej dystrybucji OpenJDK koncernu Microsoft wchodzą m.in. pliki binarne Java 11 dla systemów operacyjnych Windows, macOS oraz Linux. Dostępna jest też wersja dedykowana na serwerowej edycji Windows dla platform opartych na architekturze x64. Równolegle, na zasadach wczesnego dostępu, Microsoft udostępnił także wersję Java 16 dla środowiska Windows przeznaczonego dla platformy sprzętowej Arm.

Microsoft tworzy własną implementację języka Java

Najważniejsze informacje

  • Rozwijana przez Microsoft wersja OpenJDK ma stać się domyślną dystrybucją Java 11 dla usług chmurowych Azure. Zmiana domyślnego środowiska Java ma odbyć się w sposób w pełni przejrzysty dla użytkowników środowiska Microsoft Azure.
  • Java jest wykorzystywana w rozwiązaniach i usługach Microsoftu, takich jak: Azure, SQL Server, LinkedIn czy Yammer.
  • Dystrybucja Java od Microsoftu pozytywnie przeszła już sprawdzian kompatybilności z Java 11 w ramach zestawu testów Java Technology Compatibility Kit. Przedstawiciele koncernu zapowiadają również długofalowe zaangażowanie w rozwój dystrybucji OpenJDK. Środowisko uruchomieniowe dla Java 11 ma być wspierane przynajmniej do 2024 roku.

Jeszcze w tym roku rozwijana przez Microsoft wersja OpenJDK ma stać się domyślną dystrybucją Java 11 dla usług chmurowych Azure. Zmiana domyślnego środowiska Java ma odbyć się w sposób w pełni przejrzysty dla użytkowników środowiska Microsoft Azure. Przedstawiciele koncernu Microsoft zapewniają jednak, że w ramach platformy Azure użytkownicy będą mieć możliwość wyboru także innych dystrybucji środowiska uruchomieniowego Java.

Angażując się w tworzenie własnej dystrybucji JDK, Microsoft chce dostarczać rozwiązania odpowiadające m.in. potrzebom klientów. Przedstawiciele koncernu podkreślają, że Java jest obecnie jedną z najważniejszych technologii związanych z tworzeniem aplikacji, a jako taka, znajduje zastosowanie w szerokiej gamie rozwiązań – od systemów o krytycznym znaczeniu biznesowym, po rozwiązania konsumenckie. Także Microsoft korzysta z technologii Java na dużą skalę. Zwirtualizowane środowiska Java są wykorzystywane m.in. na potrzeby licznych systemów wewnętrznych koncernu, usług komunikacyjnych, strumieniowego przesyłania danych, obsługi środowisk Big Data, a nawet usług skierowanych do graczy. Java jest wykorzystywana w rozwiązaniach i usługach Microsoftu, takich jak: Azure, SQL Server, LinkedIn czy Yammer. Jednocześnie, wedle zapowiedzi, już niemal 150 tys. z ponad pół miliona wirtualnych maszyn Java wykorzystywanych przez Microsoft opiera się na własnej dystrybucji koncernu. Niewykluczone, że rozwijana przez Microsoft wersja środowiska uruchomieniowego Java zostanie rozszerzona o rozwiązania oraz usprawnienia oparte na własnych doświadczeniach pracowników koncernu Microsoft, a także te, odpowiadające na potrzeby zgłaszane przez klientów.

Rozwijana przez Microsoft dystrybucja Java opiera się na kodzie źródłowym OpenJDK. Z oficjalnych informacji wynika, że dystrybucja Java od Microsoftu pozytywnie przeszła już sprawdzian kompatybilności z Java 11 w ramach zestawu testów Java Technology Compatibility Kit. Przedstawiciele koncernu zapowiadają również długofalowe zaangażowanie w rozwój dystrybucji OpenJDK. I tak, środowisko uruchomieniowe dla Java 11 ma być wspierane przynajmniej do 2024 roku. Przedstawiciele firmy Microsoft podkreślają ponadto, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy, w ramach zaangażowania w rozwój technologii Java dostarczyli ponad 50 poprawek w ramach projektu OpenJDK.

Zdaniem analityków, decyzja o udostępnieniu własnej implementacji OpenJDK stawia Microsoft w bezpośredniej konkurencji z firmą Oracle, która kupując Sun Microsystems stała się także właścicielem praw do technologii Java. Oracle rozwija własną implementację JDK, która obecnie jest szeroko wykorzystywana w wielu środowiskach aplikacyjnych.

Warto dodać, że nie jest to pierwsze podejście koncernu Microsoft do rozwoju własnej dystrybucji języka Java. Przykładowo, w 1997 roku przedstawiciele Sun Microsystems, ówczesnego właściciela praw do Javy, oskarżyli Microsoft o stworzenie dystrybucji niezgodnej ze specyfikacją Java, co naruszało jedną z najważniejszych zasad rozwoju tej technologii. Trwający cztery lata spór sądowy zakończył się ugodą, na mocy której Microsoft miał m.in. wypłacić odszkodowanie i wycofać z oferty rozwiązania naruszające prawa własności intelektualnej Sun Microsystems. Projekt Microsoft Java Virtual Machine przestał być rozwijany w 2003 roku, choć wsparcie techniczne utrzymywano przez kolejne 4 lata.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *