CIOPolecane tematy

Mobilność to więcej niż technologia Promocja

Promocja
Dla wielu firm mobilność utożsamiana jest z określonymi narzędziami i rozwiązaniami: urządzeniami mobilnymi czy oprogramowaniem do zarządzania nimi, takim jak MDM czy MAM czyli tym, co zawiera się w obszarze technologii, czy określonych procesów. Mobilność to jednak coś więcej niż sama technologia. To nowy sposób na osiągnięcie lepszej harmonii pomiędzy strefą biznesową a prywatną każdego z nas.

Mobilność to więcej niż technologia<span class=sponsorowany> Promocja</span>

Mobilność pozwala ponownie poddać ocenie zarówno kulturę pracy jak i stosowane w organizacji technologie. „Umożliwia dokonanie zmian w środowisku, które nas otacza, często wychodząc poza wstępne oczekiwania” – twierdzi Wolfgang Mayer, generalny manager firmy Citrix na Europę Wschodnią, firmy tworzącej rozwiązania do elastycznej pracy. Dla firm, mobilność jest doskonałą okazją do tego, aby wspomóc tych pracowników, którzy nie odwiedzają regularnie biura. Skuteczne wdrożone technologie mobilne mogą mieć znaczący wpływ na życie zawodowe ludzi, pozwalając im radzić sobie z codziennymi trudnościami jak np. konieczność opieki nad chorym dzieckiem w przypadku pracującej matki i pracy z domu po bardziej złożone sytuacje, jak rozlokowanie pracowników w różnych krajach, w odniesieniu do firm wielokulturowych o zasięgu globalnym.

Coraz częściej kluczowe staje się zapewnienie pracownikom ciągłości pracy i działania na dotychczasowych warunkach, z jednoczesnym przeniesieniem ich do innej, alternatywnej lokalizacji. To rzeczywistość, z którą obecnie wiele firm musi się mierzyć, szczególnie gdy przestoje mają bardziej niespodziewany charakter, częstotliwość i skalę. W szerszej perspektywie mobilność to nowa odsłona telepracy, offshoringu czy ogólnie pojętej globalizacji.

Perspektywy rynkowe

Jak trend mobilności przekłada się na rzeczywistość biznesową? Wpływ mobilności i konsumeryzacji na współczesne przedsiębiorstwa jest ogromny. Według firmy analitycznej IDC do 2017 roku blisko 2/3 największych firm na świecie zainwestuje w cyfrową transformację. Prognozy IDC zakładają upowszechnienie zastosowania tak zwanej Trzeciej Platformy, w skład której wchodzą chmura, Big Data, media społecznościowe i właśnie mobilność.

Ponadto coraz więcej firm developerskich projektuje aplikacje na mobilne systemy operacyjne. Ich wykorzystanie w biznesie w oparciu o urządzenia przenośne z roku na rok lawinowo wzrasta, gdyż pozwala na nowo wejść – w oparciu o bardziej konsumenckie zasady – w interakcję pracowników z firmami / biznesem. To dowodzi, że mobilność jest, a także powinna być istotna dla każdego CIO.

“Technologie mobilne mogą być dla wielu organizacji kompleksową platformą biznesową z wieloma różnymi funkcjami, wspomagającymi ich codzienne działania” – nadmienia przedstawiciel Citrix. “Dość skomplikowanym jest śledzenie tempa zmian w zakresie mobilności i tego, jak w ślad za nimi ewoluują priorytety kadry zarządzającej i poszczególnych CIO, w takich obszarach jak: architektura IT, bezpieczeństwo i jej polityki a także zasady zarządzania” – dodaje Wolfgang Mayer.

Mobilność w ocenie większości CIO to ogromna szansa dla biznesu, ale zmusza do tego, by na nowo przemyśleć i przeprojektować własne podejście do IT. Wiele organizacji, na skutek wciąż zwiększających się wymagań pracowników, już oddało w ich ręce nawet kilka różnych urządzeń przenośnych. Takie działanie spowodowało, że kluczowe dla firm stało się opracowanie spójnej, ale i wielopoziomowej strategii i w konsekwencji zastosowanie odpowiednich metod oraz narzędzi do zarządzania nimi, elastycznego ich wykorzystywania, w tym również bezpiecznego dostępu do firmowych zasobów.

Prawdopodobnie jedną z najlepszych metod skutecznego wdrożenia biznesowej mobilności jest zaangażowanie odpowiedniego zespołu specjalistów, którzy będą w stanie rozwiązać pojawiające się najbardziej skomplikowane problemy, głównie związane z opracowaniem zasad wykorzystania wielu urządzeń przenośnych, wskaźników TCO, wymogów w zakresie bezpieczeństwa, integracji z infrastrukturą firm trzecich czy też wprowadzeniem spójnej polityki działania.

Od zarządzania urządzeniami przenośnymi po wprowadzenie w życie nowego stylu pracy

Są dwa główne powody, dla których większość CIO już wprowadziło, bądź też jest w trakcie wdrażania mobilności w swoich firmach:
• Coraz większy nacisk ze strony otoczenia biznesowego, ale także i ogromna szansa na wprowadzenie do firmy konsumeryzacji, w której podstawą jest stosowanie trendu BYOD.
• Wejście na rynek pracy ludzi z pokolenia Y. Niektórzy zapominają, że nowe technologie nie są niczym ‘nowym’ dla tego pokolenia, które na co dzień funkcjonuje w oparciu o rozwiązania konsumenckie, zaprojektowane tak, by spójnie łączyć strefę prywatną z zawodową.

Jednak największą trudnością na drodze do wdrożenia strategii mobilności jest określenie podstawowych wyborów w zakresie technologii, które należy wykorzystać, mając na uwadze stosowane w organizacji konkretne urządzenia, systemy operacyjne, czy też bardziej ogólne czynniki, takie jak np. uwarunkowania demograficzne. Ponadto wielu CIO musi mierzyć się ze spuścizną w zakresie strategii IT, pozostawioną przez swoich poprzedników. Niemniej jednak mają oni dwa założenia w głowie, które można określić jako:
• DOS: z angielskiego ‘Don’t Own (too much) Stuff’ czyli ‘nie posiadaj zbyt wielu różnych systemów i sprzętu’. To stwierdzenie stoi w opozycji do mobilności, jednak trend konsumeryzacji oraz wykorzystanie usług SaaS służą temu założeniu.
• MAC: z angielskiego ‘Move, Add and Change’ oznacza ‘pójście do przodu, dodanie wartości i zmianę’. Wiele firm działających w zgodzie z zasadą MAC, szczególnie tych, które przyjęły wysoki wskaźnik rotacji jeśli chodzi sprzęt IT, ograniczyły swoje budżety dzięki mobilności. Podejście MAC jest w tym wypadku kluczowe. Oznacza zdolność pójścia do przodu, zwiększenia wartości oraz wprowadzania zmian szybciej, dzięki ‘lekkim’ rozwiązaniom i przy niższych kosztach.

Mobilność to zaufanie i odpowiednia kultura organizacji

Z technicznego punktu widzenia, definicja biznesowej mobilności ulega zmianie i nie jest już równoznaczna tylko z rozwiązaniami MDM czy MAM, ale oznacza szerszy zakres technologii, takich jak narzędzia do wzajemnej współpracy, bezpiecznego współdzielenia zasobów, kontroli i monitoringu sieci mobilnej, wirtualizacji aplikacji i stacji roboczych czy usług osadzonych w chmurze.

Nadrzędnym celem jest zatem opracowanie takich rozwiązań, które natywnie i wewnątrz organizacji będą wspierać jej mobilność – takie podejście pozwala pracownikom i firmie osiągnąć swój pełny potencjał. “Można to osiągnąć dzięki nowemu modelowi organizacji pracy oraz zatrudnienia. W konsekwencji ludzie nabierają zaufania do środowiska biznesowego, w którym pracują i coraz częściej korzystają w nim z własnych konsumenckich aplikacji. Tak stworzone środowisko jest połączeniem bezpieczeństwa i jakości, a zaufanie połączone z odpowiednią kulturą organizacji stanowi podstawę do ważnych przemian biznesowych” – podkreśla przedstawiciel Citrix.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *