Cyberbezpieczeństwo

Nawet 6 bln USD straci światowa gospodarka na działaniach cyberprzestępców w 2021 roku

Zdaniem analityków firmy Cybersecurity Ventures w ciągu najbliższych 5 lat wartość strat związanych z działaniami cyberprzestępców w skali świata wzrosnie dwukrotnie i sięgnie nawet 6 bln USD. W tym samym okresie łączna wartość środków przeznaczonych na ochronę środowisk IT wynieść ma 1 bln USD.

Nawet 6 bln USD straci światowa gospodarka na działaniach cyberprzestępców w 2021 roku

Na tak istotny wzrost strat wynikających z działań cyberprzestępczych do 2021 roku wpływać ma zarówno nasilająca się skala zagrożeń, jak i zmiana ich charakteru. Wśród głównych zagrożeń eksperci Cybersecurity Ventures wskazują rosnącą popularność ataków z rodzaju ransomware, a także stopniowe odchodzenie hakerów od ataków wymierzonych w komputery osobiste, w kierunku działań skoncentrowanych na urządzeniach mobilnych. Nowe rodzaje niebezpieczeństw mają być też wynikiem, prognozowanych na kolejne lata, szeroko zakrojonych inwestycji w infrastrukturę Internetu Rzeczy. Zdaniem analityków w początkowej fazie rozwoju infrastruktura ta będzie jednak w dużej mierze oparta na urządzeniach, które nie gwarantują wystarczającego poziomu bezpieczeństwa.

W efekcie działań cyberprzestępców tylko w 2021 roku światowa gospodarka poniesie straty rzędu 6 bln USD. Na koszty te złożą się m.in. straty związane z kradzieżą i utratą danych, kradzież środków finansowych i wartości intelektualnych, zmniejszenie efektywności pracy, malwersacje, a także straty towarzyszące działaniom uprawnionych organów dochodzeniowych, koszty przywrócenia normalnej działalności biznesowe, a wreszcie – straty wizerunkowe.

Na wzrost skali zagrożeń wpłynie tez fakt, że zajęciami związanymi z cyberprzestępczością trudnić ma się coraz liczniejsze grono osób. Przybywać ma także liczba hakerów świadczących swoje usługi na zlecenie. Jednocześnie, na najbardziej zaawansowane rodzaje zagrożeń narażeni będą użytkownicy biznesowi, agencje rządowe oraz instytucje naukowe. W efekcie działań cyberprzestępców tylko w 2021 roku światowa gospodarka poniesie straty rzędu 6 bln USD. To wartość dwukrotnie wyższe niż obecnie. Na koszty te złożą się m.in. straty związane z kradzieżą i utratą danych, kradzież środków finansowych i wartości intelektualnych, zmniejszenie efektywności pracy, malwersacje, a także straty towarzyszące działaniom uprawnionych organów dochodzeniowych, koszty przywrócenia normalnej działalności biznesowe, a wreszcie – straty wizerunkowe.

Wśród głównych zagrożeń eksperci Cybersecurity Ventures wskazują rosnącą popularność ataków z rodzaju ransomware, a także stopniowe odchodzenie hakerów od ataków wymierzonych w komputery osobiste, w kierunku działań skoncentrowanych na urządzeniach mobilnych.

Eksperci Cybersecurity Ventures zauważają również, że w odpowiedzi na rosnącą skalę zagrożeń IT systematycznie notowany jest wzrost wydatków na rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Wzrosty są tu jednak niższe od prognozowanej dynamiki strat ekonomicznych związanych z cyberprzestępczością. “Szacujemy, że łączna wartość światowych wydatków na rozwiązania i usługi związane z cyberbezpieczeństwem w skali najbliższych pięciu lat przekroczy bilion dolarów” – podkreśla Steve Morgan, założyciel firmy Cybersecurity Ventures. Twierdzi on również, że powszechne na rynku IT prognozy dotyczące wzrostów wydatków na ochronę środowisk IT pozostają niedoszacowane. Według niego wiele firm nie ujawnia zarówno wysokości dostępnych budżetów na tego typu rozwiązania, jak i rzeczywistej wysokości strat związanych z działaniami cyberprzestępców.

Steve Morgan wskazuje jednak przykłady firm i organizacji, które w ostatnim czasie istotnie zwiększyły nakłady na bezpieczeństwo własnej infrastruktury IT. Wśród nich jest m.in. holding J.P. Morgan Chase & Co., który dwukrotnie zwiększył budżet na bezpieczeństwo IT – do wysokości 500 mln USD rocznie. Z kolei Bank of America dysponować ma obecnie nieograniczonymi środkami na zabezpieczenie wykorzystywanej infrastruktury IT.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *