InfrastrukturaRynek

Nowe rozwiązanie Oracle automatyzuje migrację bazy danych do chmury

Migracja bazy danych Oracle do środowiska chmury obliczeniowej, możliwa dzięki platformie Oracle Enterprise Manager, która daje możliwość zautomatyzowania całego procesu. Nowa wersja oprogramowania oferuje też zintegrowaną konsolę biznesową, która ułatwia monitorowanie i zarządzanie zasobami w hybrydowych środowiskach IT.

Nowe rozwiązanie Oracle automatyzuje migrację bazy danych do chmury

Według zapowiedzi dostępne w oprogramowaniu Oracle Enterprise Manager funkcje migracyjne są łatwe w użyciu, a jednocześnie zapewniają elastyczność pozwalającą na wykorzystanie potencjału środowisk chmury obliczeniowej. Zdaniem przedstawicieli firmy Oracle, rozwiązanie to stanowi sprawne narzędzie pozwalające na sprawną, efektywną kosztowo i czasowo, obsługę procesu przenoszenia obciążeń bazodanowych do chmury. W szczególności, wspierane są też działania mające na celu przeniesienie tradycyjnych baz danych Oracle do wykorzystującej sztuczną inteligencję platformy bazodanowej Oracle Autonomous Database. Co ważne, wykorzystanie rozwiązania automatyzującego proces migracji pozwala ograniczyć ryzyka związane procesem migracji baz danych. „Podczas przechodzenia do chmury przedsiębiorstwa muszą stawić czoła złożonym, wykonywanym ręcznie zadaniom, które są czasochłonne i podatne na błędy” – podkreśla Wim Coekaerts, wiceprezes działu projektowania oprogramowania w firmie Oracle. Jego zdaniem tylko Oracle udostępnia usługi stworzone z myślą o chmurze autonomicznej oraz narzędzia i usługi migracyjne, które pomagają klientom w łatwym przejściu do środowiska chmurowego. “Oracle Enterprise Manager eliminuje złożoność, ponieważ w dużej mierze automatyzuje migrację i nią kieruje. Udostępnia też zintegrowaną konsolę do łatwego zarządzania środowiskami chmur hybrydowych” – mówi Wim Coekaerts.

W podobnym tonie wypowiadają się też analitycy rynkowi – ich zdaniem duża złożoność środowisk IT, dodatkowo rosnąca wskutek działań mających na celu wykorzystanie potencjału modelu hybrydowych wymaga stosowania dedykowanych narzędzi wspierających zarządzanie. „Badania IDC dowodzą, że ponad 90% dużych przedsiębiorstw korzysta jednocześnie z zainstalowanych lokalnie narzędzi informatycznych, dedykowanych środowisk chmurowych i usług udostępnianych w chmurach publicznych. Firmy te poszukują efektywnych sposobów na wprowadzanie i monitorowanie tych hybrydowych środowisk oraz zarządzanie nimi. Liderzy w dziedzinie zarządzania chmurą korporacyjną twierdzą, że ich najważniejszym priorytetem są analizy, ponieważ skala i złożoność operacji hybrydowych i wielochmurowych wymagają automatyzacji opartej na dogłębnej analizie wyników” – twierdzi Mary Johnston Turner, wiceprezes ds. badań nad zarządzaniem chmurą w firmie IDC.

Oprogramowanie Oracle Enterprise Manager – funkcjonalności wprowadzone w najnowszej wersji koncentrują się na trzech obszarach. Są to:
• Funkcje analityczne pozwalające zmaksymalizować wydajność oraz stopień wykorzystania środowisk Oracle Database i Exadata zainstalowanych lokalnie i w chmurze dzięki udoskonalonemu planowaniu i prognozowaniu potrzeb, a także – narzędzia wspierające scentralizowane zarządzanie środowiskami bazującymi na najnowszych technologiach Oracle, w tym platformie bazodanowej Autonomous Database i usługach Exadata Cloud Service.
• Narzędzia pozwalające na całościowe zautomatyzowanie oraz kontrolę cyklu życia baz danych.
• Rozwiązania z zakresu kontroli dostępu i bezpieczeństwa danych.

Przedstawiciele Oracle poinformowali również o rozszerzeniu możliwości wdrożenia oprogramowania Oracle Enterprise Manager także na platformę chmurową Oracle Cloud.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *