BiznesAnalitykaRynekPolecane tematy

Nowe rozwiązanie SAP ułatwi wykorzystanie in-memory do analizy Big Data

Platforma SAP HANA Vora ma pozwalać na łatwiejsze powiązanie uporządkowanych danych transakcyjnych z nieustrukturyzowanymi danymi pochodzącymi z sieci społecznościowych, czy sieci zautomatyzowanych czujników. Nowe rozwiązanie ma też dysponować także funkcjami analitycznymi.

Nowe rozwiązanie SAP ułatwi wykorzystanie in-memory do analizy Big Data

Wedle zapowiedzi platforma SAP HANA Vora ma pełnić rolę rozwiązania pośredniczącego w realizacji zapytań na danych transakcyjnych oraz na dużych zbiorach nieuporządkowanych informacji. Dzięki temu nowe rozwiązanie oparte na platformie SAP HANA pełnić ma rolę narzędzia pozwalającego łato integrować, korelować i analizować dane biznesowe gromadzone przy użyciu różnych technologii – w tym informacji zgromadzonych w systemach transakcyjnych oraz w środowiskach opartych na technologii Hadoop, które są wykorzystywane przede wszystkim do tworzenia dużych zbiorów nieustukturyzowanych danych. Tym samym SAP HANA Vora ułatwiać ma m.in. korelowanie danych transakcyjnych z pochodzącymi z kanałów społecznościowych informacji na temat opinii lub odczuć klientów, a także z danymi gromadzonymi przez urządzenia tworzące Internet Rzeczy. Efektem ma być ujednolicenie środowiska danych oraz zapewnienie łatwego do nich dostępu na potrzeby analiz biznesowych.

“Aby sprostostać wyzwaniom związanym z cyfrową transformacją przedsiębiorstwa potrzebują narzędzi, które pozwolą prowadzić biznes w czasie rzeczywistym, zapewnią niezbędną elastyczność i skalowalność gwarantując przy tym łatwość spojrzenia na kontekst biznesowy w dzisiejszym, wysoce usieciowionym świecie” – mówi Quentin Clark, dyrektor ds. technologii w SAP. Oprogramowanie ma być szczególnie przydatne dla organizacji, które w obliczu nowych potrzeb biznesowych oczekują możliwości sprawnego analizowania dużych zbiorów danych pod kątem kontekstu powiązać z realizowanymi procesami biznesowymi. Zdaniem przedstawicieli firmy SAP do grona takich organizacji należą m.in. przedsiębiorstwa z sektora usług finansowych, telekomunikacji, ochrony zdrowia oraz przemysłu.

SAP HANA Vora ułatwiać ma m.in. korelowanie danych transakcyjnych z pochodzącymi z kanałów społecznościowych informacji na temat opinii lub odczuć klientów, a także z danymi gromadzonymi przez urządzenia tworzące Internet Rzeczy.

Oprogramowanie SAP HANA Vora będzie wykorzystywać m.in. silnik Apache Spark, instrukcje Spark SQL oraz platformę Hadoop 2.0 wraz z technologią YARN. Vora odpowiada także za integrację z platformą SAP HANA. Nowe rozwiązanie SAP dysponować ma także rozbudowanymi narzędziami wizualnej analizy danych. Co ważne, oprogramowanie Vora nie wymaga dedykowanych rozwiązań sprzętowych i może funkcjonować jako samodzielne rozwiązanie niezależne od platformy in-memory HANA. Wykorzystanie technologii in-memory w powiązaniu z silnikiem Apache Spark ma pozwolić jednak na znaczne zwiększenie wydajności dynamicznych analiz biznesowych oraz szybkości analizy korelacji informacji transakcyjnych z dużymi zbiorami danych tworzonych w oparciu o platformę Hadoop. Wedle zapowiedzi oprogramowanie będzie dostępne dla klientów jeszcze w tym miesiącu.

Nowe rozwiązanie SAP dysponować ma także rozbudowanymi narzędziami wizualnej analizy danych

Jednocześnie, zdaniem analityków SAP, wprowadzając na rynek rozwiązanie ułatwiające powiązanie środowiska in-memory z analityką dużych zbiorów danych, będzie próbował skłonić szerszą grupę klientów do wdrożenia platformy HANA w roli rozwiązania bazodanowego. Z cytowanych przez agencję Reuters prognoz firmy Gartner wynika, że do 2020 roku na wdrożenie platformy HANA w zastosowaniach bazodanowych zdecyduje się maksymalnie co trzeci (35 proc.) z kluczowych klientów SAP. Czynnikiem wpływającym na osłabienie zainteresowania rozwijaną przez niemiecki koncern platformą in-memory ma być brak przekonania, że – rozwijana od niemal dekady – platforma SAP HANA jest rozwiązaniem wystarczająco dojrzałym, aby w pełni przejąć obsługę najbardziej istotnych danych biznesowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *