Branża ITRynek

NTT System: 40% wzrostu przychodów ze sprzedaży w 2019 roku

Firma NTT System opublikowała wyniki finansowe za 2019 rok. Przychody ze sprzedaży spółki wzrosły o 40% i sięgnęły 536,8 mln zł (384,6 mln w roku 2018). Z kolei zysk przed opodatkowaniem osiągnął poziom 5,5 mln zł, zaś po opodatkowaniu – 4,5 mln zł.

NTT System: 40% wzrostu przychodów ze sprzedaży w 2019 roku

Choć pod względem księgowym zysk spółki jest podobny do uzyskanego rok wcześniej, to w praktyce wzrost tego związanego z działalnością operacyjną jest wysoki. „Wypracowany w minionym roku zysk netto nominalnie nie odbiega istotnie od tego z 2018 r., lecz po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce w 2018 r., jego wzrost jest równie imponujący, jak wzrost sprzedaży” – napisał w liście do akcjonariuszy Tadeusz Kurek, prezes NTT System.

Przypomnijmy, że w II kwartale 2018 roku spółka uzyskała zysk ze zbycia aktywów, na który składały się: ten ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 1,71 mln zł oraz 647 tys. zł zysku ze sprzedaży majątku trwałego.

Największy udział w uzyskaniu powyższych wyników liczonych zarówno przychodami, jak i wypracowanym zyskiem, miały wzrosty w dystrybucji podzespołów, akcesoriów, urządzeń peryferyjnych i elektroniki użytkowej, wskazują przedstawiciele spółki. W 2019 roku przychody z tego tytułu wyniosły ponad 342 mln zł, czyli o 130 mln zł więcej, niż rok wcześniej. Pod względem procentowym najbardziej wzrosły z kolei przychody ze sprzedaży produktów marek własnych i przetworzonych. Uzyskane z tego tytułu 75,5 mln zł to o niemal 62% więcej, niż rok wcześniej (46,8 mln zł).

Przeczytaj również
OVHcloud wprowadza usługę Cold Archive

Jak podkreśla prezes NTT System, uzyskane w minionym roku wyniki potwierdzają trafność zmian, jakie dokonują się w Grupie Kapitałowej NTT System S.A. od kilku już lat. Są one efektem realizacji strategii koncentrowania się na sprzedaży produktów wysokomarżowych, w tym własnych, oraz zwiększania aktywności w całkiem nowych obszarach biznesowych. Te działania będą kontynuowane również w tym roku, podkreślają przedstawiciele spółki.

„W branży IT ciągle odczuwamy brak dostatecznego finansowania przez instytucje finansowe, do tego dochodzi niezwykle trudna sytuacja zewnętrzna związana z epidemią. Problemy te równoważą pozytywne zmiany jakie dokonały się w ostatnich latach oraz wysoki poziom kapitałów własnych, który przekłada się na bardzo silne fundamenty Grupy Kapitałowej NTT System. Dlatego stawiamy sobie na 2020 r. bardzo ambitne cele, do których należy dalszy rozwój naszej oferty produktów w ramach marek własnych, w tym sztandarowej marki gamingowej HIRO, czy rozwiązań w zakresie inteligentnego domu i biura, oferowanych pod marką Blue Bolt” – podsumował Tadeusz Kurek.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *