Rynek

PARP wspiera internacjonalizację sektora MŚP

113 polskich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej otrzyma łącznie ponad 41 mln zł na rozwój sprzedaży swoich produktów i usług na rynkach zagranicznych. Beneficjentów wyłoniono w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): „Internacjonalizacja MŚP”.

PARP wspiera internacjonalizację sektora MŚP

 

Celem konkursu jest wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. O dofinasowanie w konkursie mogą starać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, posiadające co najmniej jeden produkt o potencjale do internacjonalizacji. Nabór wniosków odbywał się między 18 października, a 22 grudnia 2021 roku. Łącznie złożono 269 wniosków, co pokazuje, że polskie firmy coraz częściej chcą wychodzić ze swoimi produktami poza rynki lokalne.

I tak, spośród wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły do PARP, 113 zostało rekomendowanych do udzielenia dotacji. Najwięcej, bo aż 48 wniosków to projekty małych przedsiębiorstw, 40 z zakwalifikowanych projektów złożyły mikroprzedsiębiorstwa, a 25 – średnie przedsiębiorstwa. Łączna wartość wniosków rekomendowanych do dofinansowania to blisko 42 mln zł, czyli 83% alokacji na konkurs. Najwięcej wniosków zostało przyjętych z województwa podkarpackiego (36), a najmniej ze świętokrzyskiego (9). W województwie lubelskim dofinansowanie otrzyma 27 przedsiębiorców, w warmińsko-mazurskim 21, a w podlaskim 20.

Jakie produkty i usługi wejdą na rynki zagraniczne?

Przekrój branżowy dofinasowanych projektów jest szeroki. Pośród rekomendowanych z nich są takie, które zakładają wprowadzenie na rynki zagraniczne programów do nauki on-line, szkoleń lotniczych, suplementów diety i surowców kosmetycznych na bazie olejów roślinnych, ale także drewnianych domów prefabrykowanych czy instalacji fotowoltaicznych z dwuosiowym trackerem solarnym wykorzystującym kalendarz astronomiczny, wskazują przedstawiciele PARP.

W gronie beneficjentów znajduje się m.in. GlobeOMS, system informatyczny do nadzoru i zarządzania pracą instalacji przesyłowych. Przy jego pomocy można w łatwy sposób zbierać, przechowywać, analizować i udostępniać w czasie rzeczywistym m.in. odczyty liczników wody i ciepła. Producent systemu – firma Netland – będzie oferował swój produkt na rynku niemieckim i włoskim. Przedsiębiorca tym samym planuje wzmocnić markę oraz podnieść konkurencyjność firmy, a także nawiązać kontakty międzynarodowe, które pozwolą jej na dalszą ekspansję. Na te kroki Netland otrzyma 213 tys. zł dofinansowania, poinformowali przedstawiciele PARP.

“Chcemy, aby firmy, których produkty mają potencjał do internacjonalizacji, otrzymywały wsparcie doradcze i finansowe, dzięki któremu odważą się rozwijać swój biznes na nowych rynkach. Od 2016 roku z Działania 1.2 Programu Polska Wschodnia przyznaliśmy 212 mln zł dofinasowania dla 575 projektów na rozwój działań eksportowych w firmach. Jeszcze w tym roku planujemy ogłoszenie nowej edycji konkursu Internacjonalizacja MŚP, w której kolejni przedsiębiorcy będą mogli starać się o środki na rozwój pomysłów” – podsumował Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *