InfrastrukturaBranża ITRynekPolecane tematy

Powstanie Europejska Federacja Chmur

Nowa inicjatywa ma wspierać rozwój rynku usług cloud computing w Unii Europejskiej. Deklarację dotyczącą rozwoju nowej generacji usług chmurowych dla sektora prywatnego oraz administracji publicznej podpisali przedstawiciele 25 państw członkowskich UE.

Powstanie Europejska Federacja Chmur
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Celem inicjatywy jest stworzenie bezpiecznych, interoperacyjnych usług chmurowych, które będą świadczone w oparciu o energooszczędną infrastrukturę zlokalizowaną na terenie państw członkowskich UE. Elementem nowego projektu jest także opracowanie zestawu wspólnych zasad technicznych, norm i standardów zapewniających zgodność rozwijanej infrastruktury chmurowej ze wspomnianymi założeniami. W ramach Europejskiej Federacji Chmur (EU Cloud Federation) planowane jest także uruchomienie platform ułatwiających nabywanie usług cloud computing.

Zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej rozwój oferty usług cloud computing oferowanych przez europejskie podmioty ma kluczowe znaczenie dla poprawy konkurencyjności europejskiego biznesu. Stanowi też kluczowy element Europejskiej Strategii Danych. Z oficjalnego komunikatu wynika również, że uruchomienie nowoczesnych, zlokalizowanych w ramach UE platform chmury obliczeniowej zapewnić ma także unijnym obywatelom i przedsiębiorcom większe możliwości wyboru solidnej infrastruktury niezbędnej dla tworzenia innowacji biznesowych oraz efektywnego wykorzystywania nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji czy komunikacji 5G i 6G.

“Europa musi połączyć siły, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne obecnie oraz w przyszłości dane przemysłowe i publiczne. Zawarta deklaracja jest obiecująca i pokazuje, jak głębokie są zmiany, których jesteśmy świadkami. Wśród krajów członkowskich UE panuje bowiem powszechna zgoda co do tego, że wszelkie dane powinny być przechowywane i przetwarzane w Europie, zgodnie z europejskimi przepisami i standardami” – mówi Thierry Breton, komisarz UE do spraw rynku wewnętrznego. Według niego, nowa inicjatywa stanowi kluczowy filar europejskiej cyfrowej suwerenności i długoterminowe źródło przewagi konkurencyjnej europejskich firm. Zawarta deklaracja ma również wspierać działania na rzecz osiągnięcia równowagi klimatycznej.

Wedle komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji ze strony Polski sygnatariuszem deklaracji jest Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Deklaracja zobowiązuje sygnatariuszy do współpracy na rzecz powstania Europejskiej Federacji Chmur. Co ważne, polski projekt Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa (WIIP) został wskazany jako jedna z wiodących inicjatyw krajowych dla administracji publicznej m.in. w zakresie podejścia do wdrażania modelu chmury obliczeniowej w instytucjach państwowych. “Podpisując deklarację wnosimy do dyskusji naszą wiedzę, doświadczenie i umiejętności, zapewniając tym samym, że nasz punkt widzenia zostanie uwzględniony w debacie europejskiej. Uważamy, że wspólne podejście do Europejskiej Federacji Chmur powinno bazować na doświadczeniach projektów krajowych” – zapewnia Marek Zagórski.

Deklaracja przewiduje również powstanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Danych Przemysłowych i Usług Chmurowych. Będzie to forum skupiające przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego odpowiedzialne za stworzenie ramowych wytycznych dla rozwoju europejskich inicjatyw w obszarze chmury obliczeniowej m.in. w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z wykorzystaniem tego typu usług. “Dostrzegamy potrzebę zapewnienia w Europie zdecentralizowanych usług chmurowych, promowania wymiany danych i wzajemnego uznawania standardów. Za szczególnie istotne uważamy zwiększenie poziomu korzystania z usług chmurowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Kluczowym elementem jest zwiększanie świadomości korzyści płynących z korzystania z usług chmurowych oraz budowanie kompetencji w tym zakresie” – podkreślają w oficjalnym komunikacie przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji.

Niewykluczone, że deklaracja w sprawie utworzenia Europejskiej Federacji Chmur znajdzie zastosowanie także w kontekście ekosystem rozwiązań i usług cloud computing rozwijanego w ramach projektu GAIA-X. Jego celem jest zmniejszenie zależności europejskich przedsiębiorstw oraz organizacji publicznych od amerykańskich dostawców usług chmury obliczeniowej. Więcej na temat inicjatywy GAIA-X w artykułach:
W ramach projektu Gaia-X powstaje europejska chmura obliczeniowa
Jak dostawcy cloud computing w Polsce komentują powstanie Gaia-X – europejskiej chmury obliczeniowej

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *