BranżaRynek

Prawie 25% przetargów IT w III kwartale zakończyło się unieważnieniem lub brakiem ogłoszenia zwycięzcy

Wg serwisu Pressinfo.pl, w III kwartale 2018 roku, dokonano łącznie 5134 rozstrzygnięć przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpiło w przypadku 3882 przetargów o wartości 2,12 mld zł. To znaczący wzrost w porównaniu do 0,97 mld w III kwartale 2017 roku!

Prawie 25% przetargów IT w III kwartale zakończyło się unieważnieniem lub brakiem ogłoszenia zwycięzcy

W III kwartale 2018 roku aż 1 252 wyników zakończyło się unieważnieniem lub brakiem publikacji informacji o wykonawcy. Przedmiotem niniejszej analizy są wyłącznie postępowania przetargowe zakończone wyłonieniem wykonawcy.

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego o najwyższej wartości zostało opublikowane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie (442 mln zł). Przetarg dotyczył Świadczenia usługi przejęcia i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Najkorzystniejsza oferta należała do Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. To był jedyny wygrany przez tę firmę przetarg w III kwartale. Na drugim miejscu pod względem wartości wygranych przetargów znalazła się firma Sygnity (74 mln zł), a na trzecim APN Promise (57 mln zł).

Pod względem wielkości rozstrzygniętych przetargów w czołówce – poza Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie – znalazły się:

ZamawiającyWartość przetarguZwycięzca przetarguPrzedmiot przetargu
Główny Inspektorat Transportu Drogowego441,7 mln złInstytut Łączności – Państwowy Instytut BadawczyŚwiadczenie usługi przejęcia i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE51,8 mln złGMV Aerispace and Deffence SAUCelem niniejszego przetargu jest zawarcie umowy ramowej o dostawę produktów i świadczenie usług ICT na potrzeby Eurosur.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego47,2 mln złAsseco Data SystemsKompleksowa obsługa systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie30,4 mln złWaskoIntegracja elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym.
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego29,7 mln złDystenSystem dynamicznej informacji pasażerskiej II.
Przeczytaj również
Region Google Cloud Warszawa ruszy na początku 2021 roku

Najwięcej informacji na temat rozstrzygnięć przetargowych w branży IT, w III kwartale 2018 roku, pojawiło się w lipcu – 1370. W kolejnych miesiącach analizowanego kwartału zmonitorowano 1292 (sierpień) oraz 1220 ogłoszeń (wrzesień).

Wśród wyników przetargów, które dotyczyły branży IT przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę/dzierżawę komputerów/serwerów. W III kwartale 2018 roku stanowiły one 43% wszystkich przetargów w tej branży (1647 wyników). Kolejne miejsce należało do przetargów dotyczących urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych – 839 wyniki (22%) oraz oprogramowania komputerowego – 579 wyników (15%).

Organizatorzy którzy ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży IT w badanym okresie, tak jak w poprzednim kwartale pochodzą z województwa mazowieckiego – 1149 wyników. Kolejne miejsca zajęły województwa: małopolskie (301) oraz lubelskie (281). Najsłabiej wypadło województwo lubuskie (40 wyników). Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest również mazowieckie. Łączna suma wyników przetargów w tym regionie wyniosła niemalże 1,4 mld zł. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa: małopolskie z łączną kwotą ponad 119,7 mln zł oraz dolnośląskie – ponad 81,3 mln zł. Najniższa wartość za wyniki przetargów rozstrzygniętych w badanym okresie uzbierała się na koncie województwa lubuskiego – ponad 9,3 mln zł.

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Przeczytaj również
PrivMX chce ułatwić i zabezpieczyć świat pracy zdalnej z nowym wymiarem prywatności
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *