Branża ITRynek

Prawie 25% przetargów IT w III kwartale zakończyło się unieważnieniem lub brakiem ogłoszenia zwycięzcy

Wg serwisu Pressinfo.pl, w III kwartale 2018 roku, dokonano łącznie 5134 rozstrzygnięć przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpiło w przypadku 3882 przetargów o wartości 2,12 mld zł. To znaczący wzrost w porównaniu do 0,97 mld w III kwartale 2017 roku!

Prawie 25% przetargów IT w III kwartale zakończyło się unieważnieniem lub brakiem ogłoszenia zwycięzcy

W III kwartale 2018 roku aż 1 252 wyników zakończyło się unieważnieniem lub brakiem publikacji informacji o wykonawcy. Przedmiotem niniejszej analizy są wyłącznie postępowania przetargowe zakończone wyłonieniem wykonawcy.

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego o najwyższej wartości zostało opublikowane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie (442 mln zł). Przetarg dotyczył Świadczenia usługi przejęcia i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Najkorzystniejsza oferta należała do Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. To był jedyny wygrany przez tę firmę przetarg w III kwartale. Na drugim miejscu pod względem wartości wygranych przetargów znalazła się firma Sygnity (74 mln zł), a na trzecim APN Promise (57 mln zł).

Pod względem wielkości rozstrzygniętych przetargów w czołówce – poza Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie – znalazły się:

ZamawiającyWartość przetarguZwycięzca przetarguPrzedmiot przetargu
Główny Inspektorat Transportu Drogowego441,7 mln złInstytut Łączności – Państwowy Instytut BadawczyŚwiadczenie usługi przejęcia i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE51,8 mln złGMV Aerispace and Deffence SAUCelem niniejszego przetargu jest zawarcie umowy ramowej o dostawę produktów i świadczenie usług ICT na potrzeby Eurosur.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego47,2 mln złAsseco Data SystemsKompleksowa obsługa systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie30,4 mln złWaskoIntegracja elementów Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12, S17 i S19 – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym.
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego29,7 mln złDystenSystem dynamicznej informacji pasażerskiej II.

Najwięcej informacji na temat rozstrzygnięć przetargowych w branży IT, w III kwartale 2018 roku, pojawiło się w lipcu – 1370. W kolejnych miesiącach analizowanego kwartału zmonitorowano 1292 (sierpień) oraz 1220 ogłoszeń (wrzesień).

Wśród wyników przetargów, które dotyczyły branży IT przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę/dzierżawę komputerów/serwerów. W III kwartale 2018 roku stanowiły one 43% wszystkich przetargów w tej branży (1647 wyników). Kolejne miejsce należało do przetargów dotyczących urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych – 839 wyniki (22%) oraz oprogramowania komputerowego – 579 wyników (15%).

Organizatorzy którzy ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży IT w badanym okresie, tak jak w poprzednim kwartale pochodzą z województwa mazowieckiego – 1149 wyników. Kolejne miejsca zajęły województwa: małopolskie (301) oraz lubelskie (281). Najsłabiej wypadło województwo lubuskie (40 wyników). Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest również mazowieckie. Łączna suma wyników przetargów w tym regionie wyniosła niemalże 1,4 mld zł. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa: małopolskie z łączną kwotą ponad 119,7 mln zł oraz dolnośląskie – ponad 81,3 mln zł. Najniższa wartość za wyniki przetargów rozstrzygniętych w badanym okresie uzbierała się na koncie województwa lubuskiego – ponad 9,3 mln zł.

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *