CyberbezpieczeństwoRynek

Przedłużono termin naboru wniosków do projektu Cyberbezpieczny Samorząd

Jak poinformowali przedstawiciele Centrum Projektów Polska Cyfrowa, termin na złożenie wniosku do wspomnianego projektu – o którym pisaliśmy już na łamach serwisu ITwiz – przedłużono do 30 listopada 2023 roku. Dokonano również kilku istotnych zmian w regulaminie. 

Przedłużono termin naboru wniosków do projektu Cyberbezpieczny Samorząd

Wspomnianych zmian dokonano w poniższym zakresie:

  • wydłużono termin na składanie wniosków konkursowych – nabór będzie trwał do 30.11.2023 do godziny 16:00;
  • zaktualizowano par. 5 ust. 3 pkt. 15 Regulaminu Konkursu Grantowego w zakresie odwołania do Ustawy wdrożeniowej;
  • dostosowano zapisy Regulaminu Konkursu Grantowego w zakresie czasu na odpowiedź w systemie LSI zgodnie z funkcjonalnościami systemu, z dni roboczych na dni kalendarzowe;
  • dodano w Regulaminie Konkursu Grantowego informację, iż wniosek o zmianę kontekstu w systemie LSI można złożyć nie póżniej niż 7 dni przed planowanym zakończeniem naboru do konkursu;
  • zmodyfikowano wzór Umowy o powierzenie Grantu, w par. 2 ust. 7a doprecyzowano zapis dotyczący terminu wypłaty pierwszej transzy i przesłania Ankiety;
  • zmodyfikowano (doprecyzowano) opis wskaźników projektu w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Grantowego – Opis wskaźników projektu Cyberbezpieczny Samorząd;
  • poprawiono oczywiste omyłki pisarskie/rachunkowe w dokumentacji konkursowej bez wpływu na zawartość merytoryczną.

Poinformowano również, że w najbliższym czasie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i NASK – Państwowy Instytut Badawczy zorganizują webinar, na którym będzie można otrzymać i pogłębić wiedzę dotyczącą złożenia wniosku o przyznanie grantu i rozliczenia projektu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *