Rynek

Qumak wnioskuje o upadłość firmy GIS Partner

Wniosek ma związek z wyborem w trybie „z wolnej ręki” firmy GIS Partner do realizacji finalnego etapu wdrożenia Informatycznego Systemu Osłony Kraju. Zdaniem zarządu firmy Qumak sytuacja finansowa konkurenta i zasoby kompetencyjne firmy GIS Partner budzą wątpliwości dotyczące możliwości zrealizowania powierzonych prac. Równolegle Qumak złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Qumak wnioskuje o upadłość firmy GIS Partner

System ISOK ma stanowić bazę wiedzy o gospodarce wodnej kraju oraz pełnić funkcję informacyjno-ostrzegawczą w zakresie kluczowych danych dotyczących m.in. ryzyka wystąpienia powodzi. Z oprogramowania korzystać mają właściwe służby publiczne, urzędy, a także obywatele. Łączna wartość projektu zakładającego budowę systemu Informatycznego Systemu Osłony Kraju to 300 mln zł. Projekt jest częściowo finansowany ze środków UE. Na mocy podpisanej trzy lata temu umowy realizację projektu powierzono firmie Qumak. W oficjalnym komunikacie czytamy, że Qumak przygotował system ISOK zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, wyrażając gotowość do jego implementacji w środowisku produkcyjnym zamawiającego (Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej), a mimo to zamawiający odstąpił od realizacji przez Qumak finalnego etapu wdrożenia, powierzając to zadanie firmie GIS Partner.

Zarząd firmy Qumak stoi tymczasem na stanowisku, że “fatalna kondycja finansowa” GIS Partner może uniemożliwić kontynuację projektu wdrożenia systemu ISOK.

Zarząd firmy Qumak stoi tymczasem na stanowisku, że “fatalna kondycja finansowa” GIS Partner może uniemożliwić kontynuację projektu wdrożenia systemu ISOK. “Wybór firmy GIS Partner do realizacji prac w V etapie projektu ISOK oraz jego tryb budzi zaniepokojenie i jest zupełnie niezrozumiały” – uważa Tomasz Laudy, prezes firmy Qumak S.A. Co ważne, firma GIS Partner była jednym z podwykonawców firmy Qumak w trakcie realizacji dotychczasowych prac nad projektem ISOK. Została jednak odsunięta od realizacji prac, ponieważ – jak napisano w oficjalnym komunikacie prasowym – “wykazała się daleko idącą niekompetencją”.

Dodatkowo, jak podkreślają przedstawiciele firmy Qumak, firma GIS Partner jest niewypłacalna i zalega partnerom – w tym firmie Qumak – z płatnościami. Przeterminowane płatności są podstawą do złożenia wniosku o upadłość firmy GIS Partner. “Chroniąc żywotny interes spółki, złożyliśmy właśnie wniosek o upadłość GIS Partner. Będziemy dochodzić swoich praw wszelkimi drogami, które przewiduje prawo” – dodaje Tomasz Laudy. Zarząd firmy Qumak stoi również na stanowisku, że tryb udzielenia zlecenia firmie GIS Partner rażąco narusza przepisy Prawa Zamówień Publicznych i jako taki jest podstawą do wniesienia do Krajowej Izby Odwoławczej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *