Cyberbezpieczeństwo

Ransomware wzbudza największe obawy spośród zagrożeń bezpieczeństwa

Zagrożenia związane z atakami opartymi na ransomware są postrzegane jako jedne z najbardziej problematycznych dla użytkowników biznesowych. Jednocześnie, w wielu firmach brakuje zasobów niezbędnych do efektywnego radzenia sobie z takimi atakami.

Ransomware wzbudza największe obawy spośród zagrożeń bezpieczeństwa

Wnioski z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy WatchGuard Technologies pozwalają sądzić, że najbardziej problematycznym zagrożeniem z obszaru IT będą ataki typu ransomware. Takiego zdania jest 83 proc. przedstawicieli organizacji partnerskich firmy WatchGuard. Dwie trzecie badanych (65 proc.) jest zdania, że firmy zaatakowane przy użyciu narzędzi typu ransomware mogą być skłonne do zapłaty okupu. Kolejne 16 proc. jest przekonanych, że większość firm zdecyduje się spełnić żądania finansowe cyberprzestępców.

W wielu organizacjach brakuje zasobów niezbędnych do efektywnego zarządzania rozwiązaniami bezpieczeństwa sieci i minimalizowania skutków zagrożeń w tym obszarze.

Jednocześnie niemal połowa (45 proc.) ankietowanych przedstawicieli firm dystrybuujących rozwiązania firmy WatchGuard jest zdania, że większość firm, zwłaszcza mniejszych, nie dysponuje żadnymi rozwiązaniami wspierającymi zarządzanie powiadomieniami z obszary bezpieczeństwa IT. Co więcej, w wielu organizacjach brakuje zasobów niezbędnych do efektywnego zarządzania rozwiązaniami bezpieczeństwa sieci i minimalizowania skutków zagrożeń w tym obszarze. Tylko 5 proc. uczestników badania uważa że wszyscy ich klienci posiadają stosowne zasoby. Z drugiej strony, 7 proc. badanych sądzi, że nie podejmuje działań mających na celu ograniczenie skutków zagrożeń IT. Zdaniem autorów analizy może to oznaczać, że nawet jeśli w firmach wdrożone są potrzebne rozwiązania IT, to nie są one w należyty sposób wykorzystywane.

Częstym zjawiskiem jest brak zrozumienia dla różnic pomiędzy istotą i możliwościami rozwiązań klasy Unified Threat Management, a rozwiązaniami typu Next Generation Firewall.

Badanie zlecone przez WatchGuard Technologies pokazuje również, że – według ankietowanych resellerów – wśród klientów częstym zjawiskiem jest brak zrozumienia dla różnic pomiędzy istotą i możliwościami rozwiązań klasy Unified Threat Management, a rozwiązaniami typu Next Generation Firewall. Większość, bo aż 85 proc. uczestników badania twierdzi, że ich klienci nie przykładają znaczenia do różnic w funkcjonalnościach wspomnianych rozwiązań – oczekują tylko ochrony przed najnowszymi zagrożeniami. Zdaniem dwóch trzecich (63 proc.) badanych wśród klientów widoczny jest brak wiedzy na temat różnic pomiędzy systemami UTM, a NGFW. Co ważne, w ciągu ostatnich dwóch lat prawie 75 proc. ankietowanych reselletów odnotowało wzrost sprzedaży urządzeń UTM, a tylko 25 proc. osiągnęło wzrost sprzedaży dla NGFW.

Analiza przeprowadzona przez firmę Vanson Bourne uwzględnia opinie przedstawicieli ponad 1,4 tys. organizacji partnerskich WatchGuard z całego świata.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *