PracaRynekPolecane tematy

Raport płacowy 2021: Pracodawcy będą zatrudniać, najchętniej w sektorze IT

Mimo utrzymujących się obostrzeń, zagrożeń związanych z pandemią oraz faktu, iż sytuacja, w jakiej znajdują się organizacje, silnie uzależniona jest od branży działalności, nawet 84% pracodawców w planach na rok 2021 uwzględniło rekrutacje – wynika z Raportu płacowego 2021 opracowanego przez Hays Poland. Jak się okazuje, najwięcej procesów rekrutacyjnych spodziewanych jest w branży IT. O podwyżkę wynagrodzenia będzie trudniej, jednak firmy wciąż będą musiały odpowiadać na presję płacową wywieraną przez najlepszych specjalistów, posiadających cenne i pożądane na rynku kompetencje – wskazują autorzy badania.

Raport płacowy 2021: Pracodawcy będą zatrudniać, najchętniej w sektorze IT

Wspomniane 84% respondentów, przewidujących że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy będą prowadzić rekrutacje, to dokładnie tyle samo, co w badaniu rok wcześniej. Biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą końca 2020 roku, optymistyczny wydźwięk tych informacji może zaskakiwać. Jak wskazują eksperci Hays Poland, należy jednak szerzej spojrzeć na źródło potrzeb rekrutacyjnych firm. Będą one bowiem w dużej mierze wynikać z konieczności znalezienia zastępstwa dla pracowników, którzy zdecydują się odejść z organizacji. Część firm, wraz z odmrażaniem gospodarki będzie też dążyć do odbudowania zespołów, które w wyniku pandemii doświadczyły restrukturyzacji. Inne, wskutek zmiany modelu biznesowego, będą z kolei rozbudowywać poszczególne działy przy jednoczesnym ograniczaniu poziomu zatrudnienia w pozostałych obszarach działalności.

Najwięcej procesów rekrutacyjnych oczekuje się w branży IT

Chociaż wyzwań związanych z rekrutacją oczekuje obecnie tylko 43% pracodawców (w porównaniu z 82% w styczniu 2020), to trudności nadal może przysparzać pozyskanie oraz zatrzymanie w organizacjach ekspertów posiadających cenne umiejętności, uważają autorzy badania.

„Luka kompetencji pozostaje aktualnym wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Dla pracodawców oznacza to dalszą rywalizację o ekspertów posiadających unikatowe umiejętności, np. w obszarze IT, nowoczesnych technologii, digital czy finansów” – komentuje Marc Burrage, Dyrektor Zarządzający Hays Poland. „W niektórych sytuacjach rekrutacja może być jeszcze trudniejsza niż przed pandemią, z uwagi na przyspieszenie transformacji cyfrowej w firmach i większą ostrożność kandydatów w podejmowaniu decyzji zawodowych. W 2021 pracodawcy będą musieli opracować takie strategie zatrudnienia, które umożliwią zaoferowanie atrakcyjnych warunków współpracy, przy jednoczesnym uwzględnieniu bardziej restrykcyjnej polityki kosztowej” – dodaje.

Jak się okazuje, największą otwartość na zatrudnienie nowych pracowników deklarują organizacje działające w branżach IT i telekomunikacyjnej, inżynieryjnej oraz w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (BSS). Na nadchodzące miesiące pracodawcy przewidują największe zapotrzebowanie właśnie na specjalistów IT, ale także produkcji, sprzedaży oraz finansów i księgowości.

Raport płacowy 2021: Pracodawcy będą zatrudniać, najchętniej w sektorze IT

Na pracę mogą liczyć m.in. programiści i specjaliści od chmury

W ostatnim czasie coraz więcej organizacji dostrzega, że rozwój i utrzymanie rentowności biznesu stają się niemożliwe bez inwestycji w nowe technologie oraz automatyzację. Stąd też pomimo trudniejszej sytuacji, w jakiej znajdują się niektóre branże, pozyskanie i zatrzymanie ekspertów IT nie będzie obszarem, w którym firmy będą poszukiwać oszczędności, uważają autorzy raportu. I tak, niezmiennie imponującą liczbą ofert pracy będą cieszyć się programiści Fullstack i Frontend ze znajomością frameworków takich jak Angular, React czy Vue.js. Z uwagi na kontynuację funkcjonowania wielu przedsiębiorstw w modelu zdalnym oraz digitalizację kolejnych procesów biznesowych, na brak ofert nie będą narzekać specjaliści w obszarze infrastruktury oraz wsparcia IT. W nadchodzących miesiącach spodziewane są więc wzmożone rekrutacje na stanowiska DevOps, Data Scientist i Data Engineer.

Jednym z dominujących trendów rekrutacyjnych w branży będzie także wzrost zapotrzebowania na specjalistów w zakresie rozwiązań chmurowych – Azure, AWS oraz Google Cloud. Znajomość tego zagadnienia obecnie pojawia się na liście oczekiwań pracodawców w większości procesów rekrutacyjnych – bez względu na to, czy dotyczą one ról związanych z rozwojem oprogramowania czy infrastrukturą IT, podkreślają specjaliści Hays.

Wynagrodzenia w branży nowych technologii utrzymują się na wysokim poziomie. W 2020 roku średni wzrost płac w sektorze szacuje się na 5-8%. Największe podwyżki zaobserwowano w kontekście ról związanych z cyberbezpieczeństwem, Big Data i szeroko rozumianą digitalizacją, a także na stanowiskach DevOps. Potrzeba szybkiego wdrożenia pracy zdalnej na masową skalę poskutkowała z kolei wzrostem płac na stanowiskach w obszarze wsparcia IT. Chociaż zapotrzebowanie na tego typu specjalistów w 2021 nie będzie równie duże, co w roku ubiegłym, to wynagrodzenia utrzymają się na atrakcyjnym poziomie – twierdzą twórcy badania.

Ponad połowa przedsiębiorców zakłada podwyżki

W 2020 roku podwyżki wynagrodzenia doświadczył co drugi specjalista i menedżer, a niemal co dziesiąty musiał zaakceptować niższą płacę. Jak wynika z badania, obecnie 48% pracowników odczuwa satysfakcję z otrzymywanego wynagrodzenia – odsetek ten wzrósł w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wiele wskazuje na to, że w nadchodzących miesiącach, szczególnie w branżach doświadczonych przez pandemię, kandydaci będą wywierać mniejszą presję płacową na pracodawcach. W podejmowanych decyzjach zawodowych większą uwagę będą przywiązywać do stabilności zatrudnienia, możliwości rozwoju i środowiska pracy – uważają twórcy raportu.

Choć pracodawcy będą mniej skłonni do zabiegania o pracowników wyłącznie atrakcyjnym poziomem wynagrodzenia, to 57% z nich w strategii na rok 2021 uwzględnia podwyżki płac. Najczęściej dotyczy to firm z branży life sciences, produkcyjnej, finansowo-księgowej oraz IT. Należy jednak mieć na uwadze, że plany przeprowadzenia podwyżek w części organizacji powiązane są z podniesieniem poziomu płacy minimalnej w 2021, a w niektórych przypadkach mogą również oznaczać przywrócenie poziomów wynagrodzeń oferowanych przed pandemią.

Raport płacowy 2021: Pracodawcy będą zatrudniać, najchętniej w sektorze IT

Z badania wynika, że pracownicy wykazują się umiarkowanym optymizmem wobec zmian wynagrodzenia w 2021 roku. I tak, podwyżek oczekuje 34% respondentów, a 28% przewiduje, że ich zarobki pozostaną na tym samym poziomie. Niepewność wobec rozwoju sytuacji na rynku pracy sprawiła, że aż 36% respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie – podkreślają specjaliści Hays.

Optymistycznie nastawione pokolenie Y

Jak wynika z raportu, pomimo zmian i wciąż trudnej do przewidzenia, najbliższej przyszłości rynku pracy, większość specjalistów oraz menedżerów pozytywnie ocenia perspektywę swojej kariery zawodowej w najbliższym roku. Wśród największych optymistów znajdują się osoby związane z obszarem IT, badaniami i rozwojem, nieruchomościami oraz budownictwem. Co ciekawe, perspektywę kariery pozytywnie najczęściej oceniają przedstawiciele najmłodszych pokoleń pracowników – przedstawiciele pokolenia Y (60%), a także osoby urodzone po 1995 roku (61%).

Specjaliści są więc pewni posiadanych kompetencji i liczą, że powrót firm do skali działalności sprzed pandemii poskutkuje nowymi możliwościami rozwoju – zarówno w obecnej, jak i innych organizacjach. „Jednocześnie nie brakuje im świadomości, że aby pozostać atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy, muszą stale podnosić swoje kwalifikacje, uczyć się na każdym etapie kariery i poznawać nowe dla siebie obszary specjalizacyjne. Nasza rzeczywistość ulega dynamicznym zmianom, a to nie pozostaje bez wpływu na biznes i perspektywy zawodowe” – zauważa Agnieszka Kolenda, Executive Director w Hays Poland.

Otwartość na zmiany raczej umiarkowana

Wyniki badania Hays pokazują, że pandemia pozostała bez większego wpływu na ogólny odsetek pracowników rozważających zmianę pracy. Taką ewentualność bierze pod uwagę 76% specjalistów i menedżerów, z czego większość przewiduje taki krok jeszcze w tym roku. Nie oznacza to jednak, że miniony rok nie zmienił zawodowych planów części profesjonalistów. Pandemia i ogólna niepewność sprawiają, że niektórzy specjaliści uznają obecny czas za niekorzystny dla zmiany pracy, uważają eksperci Hays Poland. Pracownicy częściej decydują się zostać w obecnej firmie, czekając na rozwój sytuacji i bardziej przewidywalne realia rynkowe, a przekonanie ich do wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest obecnie szczególnie trudne. Inną perspektywę mają natomiast pracownicy branż, które szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii. Dlatego w gronie respondentów najczęściej deklarujących otwartość na zmianę pracy znaleźli się m.in. specjaliści związani z hotelarstwem i handlem detalicznym – wskazują autorzy badania.

Głównymi motywatorami  do zmiany pracy pozostaje brak satysfakcji z wynagrodzenia oraz otrzymywanych benefitów, brak możliwości rozwoju w obecnym miejscu zatrudnienia oraz charakter wykonywanej pracy. Chociaż w obliczu wydarzeń ostatnich miesięcy można było oczekiwać, iż jednym z częściej wskazywanych powodów zawodowych poszukiwań będzie trudna sytuacja w branży czy zła kondycja firmy, to takich odpowiedzi udzieliło kolejno tylko 9 i 5% respondentów – czytamy w raporcie.

Kompetencje i jeszcze raz kompetencje

Wciąż zmieniający się krajobraz gospodarczy i utrzymująca się niepewność sprawiają, że kluczem do sukcesu staje się optymalizacja, elastyczność i efektywność – podkreślają twórcy badania. I dodają, że choć dotyczy to przede wszystkim modelu operacyjnego firm, to nie pozostaje bez znaczenia dla kandydatów. W 2021 pracodawcy będą więc poszukiwać profesjonalistów, którzy obok określonych zdolności i doświadczenia, wykazują się umiejętnością adaptacji do zmieniającego się środowiska, apetytem na naukę oraz otwartością na innowacje.

Jak prognozują eksperci Hays, rok 2021 będzie czasem, kiedy firmy będą musiały opracować strategię zatrudnienia, która odpowie na zmieniające się potrzeby rekrutacyjne i jednocześnie umożliwi sprostanie oczekiwaniom poszukiwanych kandydatów. Ograniczone możliwości konkurowania wysokością wynagrodzenia coraz częściej skutkować będą oferowaniem interesujących ścieżek kariery, stabilnego zatrudnienia oraz perspektyw rozwoju i zdobycia nowych umiejętności. Silną pozycją w negocjacjach wciąż jednak cieszyć się będą profesjonaliści posiadający poszukiwane na rynku kompetencje – podsumowują autorzy analizy.

Raport płacowy Hays to zestawienie poziomów wynagrodzeń dla specjalistów i kadry menedżerskiej w podziale na 20 specjalizacji, wzbogacone o wnioski i komentarze ekspertów oraz wyniki badań na temat rynku pracy, które zostały przeprowadzone na koniec 2020 roku. W raporcie uwzględniono perspektywę firm – blisko 3 500 organizacji działających w Polsce – oraz pracowników i kandydatów – niemal 5 900 osób.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 thought on “Raport płacowy 2021: Pracodawcy będą zatrudniać, najchętniej w sektorze IT”