PracaRynekPolecane tematy

Rynek pracy w sektorze IT – czego spodziewać się w 2022 roku?

Początek pandemii, mający miejsce pod koniec pierwszego kwartału 2020 roku, wyhamował na pewien czas wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT. Wzmożone rekrutacje odnotowaliśmy ponownie dopiero w ostatnich trzech miesiącach 2020 roku. Okazały się one jednak zapowiedzią prawdziwej rewolucji w zatrudnieniu w sektorze IT. Jakich tendencji możemy spodziewać się na rynku pracy w 2022 roku?

Rynek pracy w sektorze IT – czego spodziewać się w 2022 roku?

Już od pierwszych miesięcy 2021 roku płace ekspertów z obszaru IT znacząco wzrastały. Wynikało to przede wszystkim ze wzmożonej konkurencji o talenty – zarówno wśród pracodawców rodzimych, jak i zagranicznych. W związku z postępującą inflacją oraz zmianami podatkowymi, w 2022 roku można spodziewać się jeszcze większej presji płacowej na rynku IT. Przedsiębiorcy, którzy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy zamierzają pozyskiwać nową kadrę, powinni więc przygotować się na rosnące wymagania finansowe kandydatów.

Wraz z popularyzacją pracy zdalnej zwiększył się popyt na rozwiązania chmurowe. Pandemia zauważalnie przyspieszyła tempo implementacji tych technologii w firmach, co korzystnie wpłynęło na liczbę ofert pracy skierowanych do specjalistów z tego obszaru. Na znaczeniu zyskały umiejętności ekspertów takich jak cloud engineer, cloud architect czy cloud administrator. Biorąc pod uwagę niedobór kandydatów prezentujących pożądane umiejętności, można wnioskować, że w 2022 roku pracodawcy nadal będą oferowali dostępnym na rynku ekspertom szeroki wachlarz propozycji zawodowych.

Pożądani i poszukiwani przez firmy będą jednak pracownicy wszystkich specjalizacji z obszaru IT. Nie słabnie zapotrzebowanie na front-end i back-end developerów, network engineerów czy osoby na stanowiskach typu system analyst. Wiele wakatów czekać będzie prawdopodobnie również na specjalistów z obszaru big data. Dane są i pozostaną w najbliższych latach najważniejszym aktywem organizacji, a sprawne budowanie rozwiązań służących ich przetwarzaniu będzie jednym z głównych celów firm. Osoby wykonujące zawody takie jak data scientist, data engineer czy big data engineer w 2022 roku mogą spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na swoje usługi. Większa liczba ofert pracy prawdopodobnie czekać będzie także na analityków danych. Już w 2021 roku specjaliści z obszaru BI (Business Intelligence) oraz data analyst należeli do grupy bardzo pożądanych, lecz trudnych do pozyskania pracowników i mogli liczyć na atrakcyjne wynagrodzenia.

Trzecim obszarem, o którym nie można zapomnieć podczas analizowania trendów na 2022 rok, jest bezpieczeństwo danych oraz ochrona systemów przed atakami hakerskimi. Według raportu Instytutu Badawczego Gartnera to właśnie utrzymanie cyberbezpieczeństwa w firmach powinno być przez pracodawców traktowane priorytetowo. Zapewnienie go wymaga jednak od organizacji zaangażowania odpowiednio wykwalifikowanych zasobów kadrowych. Przeniesienie naszego życia zawodowego do sfery online wiąże się z koniecznością ochrony systemów i zbudowania w firmie jak największej odporności na ataki hakerskie – które potrafią całkowicie sparaliżować funkcjonowanie biznesu oraz realnie zagrażają bezpieczeństwu danych. Z obserwacji konsultantów Experis wynika, że w 2022 roku pracodawcy zamierzają poświęcić szczególną uwagę właśnie tematom związanym z cyberbezpieczeństwem. Aktywnie poszukują również specjalistów z tego obszaru, oferując atrakcyjne warunki współpracy.

Kluczowe zmiany na rynku pracy IT

2021 rok przyniósł wiele zmian, które wpłynęły na kształt rynku pracy w sektorze IT. Dzięki upowszechnieniu pracy zdalnej, przed pracodawcami otworzyły się nowe możliwości w zakresie pozyskiwania pracowników. Obecnie granice terytorialne nie stanowią już przeszkody w zatrudnieniu. Warto jednak zaznaczyć, że praca zdalna stała się w branży IT standardem, którego oczekuje większość specjalistów. Firmy, które w 2022 roku nie umożliwią kandydatom wyboru preferowanej przez nich formy i modelu współpracy, muszą liczyć się z trudnościami w realizacji swoich planów rekrutacyjnych. Co ważne – w obszarze IT trendy związane z pracą zdalną będą rozwijać się niezależnie od sytuacji pandemicznej. Dlatego nawet w momencie ustąpienia globalnego zagrożenia zdrowotnego, mało prawdopodobne jest, by specjaliści IT powrócili do biur.

Intratne oferty pracy spoza granic Polski

Na początku 2021 roku obserwowaliśmy na rynku wzrost liczby zagranicznych ofert pracy, kierowanych do polskich specjalistów IT. Wraz z upływem czasu trend ten się umacniał. Obecnie spotykamy się z sytuacjami, w których kandydaci podczas rozmów rekrutacyjnych podają swoje oczekiwania finansowe w walutach obcych – najczęściej w euro. Jest to związane z tym, że część specjalistów w 2021 roku podjęła bezpośrednią współpracę z organizacjami spoza Polski. W kolejnych dwunastu miesiącach tendencja ta prawdopodobnie będzie kontynuowana – cała Europa boryka się bowiem z wyraźnym niedoborem talentów, a pracodawcy w celu zapełnienia luk kadrowych poszukują pracowników z kompetencjami cyfrowymi także na zagranicznych rynkach. Oferty docierające do Polski najczęściej pochodzą z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwecji oraz Norwegii.

Według biura statystycznego U.S. Labor globalny niedobór talentów w sektorze IT wynosi obecnie 40 mln, a do 2030 roku prognozowany jest jego ponad dwukrotny wzrost. Polska, jako kraj posiadający bardzo pozytywną ocenę w rankingu jakości tworzonego przez naszych specjalistów kodu, stanowi dla zagranicznych pracodawców atrakcyjny rynek pracy, dający możliwość pozyskania wysokiej klasy ekspertów.

Jak przyciągnąć oraz utrzymać pracowników z obszaru IT w 2022 roku?

Warto zaznaczyć, że dla pracowników IT jednym z kluczowych czynników, wpływających na decyzję o zmianie pracy, jest wysokość proponowanego wynagrodzenia. Organizacje, które chcą pozyskać lub utrzymać kadrę z tego obszaru, podczas planowania budżetu na 2022 rok powinny mieć to na uwadze. Kolejnym aspektem, przyciągającym specjalistów do organizacji, jest szansa na rozwój i możliwość udziału w interesujących projektach. Firmy, którym zależy na pozyskaniu najlepszych pracowników, w 2022 roku będą musiały zmierzyć się z rosnącą presją na wynagrodzenia, silną konkurencją na rynku – zarówno polskim, jak i zagranicznym, oraz nowymi preferencjami kandydatów dotyczącymi formy i modelu współpracy. Warto zaznaczyć, że wraz z rozwojem pracy zdalnej granice terytorialne przestały być barierami, ograniczającymi rynek pracy. Dlatego też, w dobie rekordowo wysokiego niedoboru talentów, po polskich ekspertów z obszaru IT coraz częściej sięgają zagraniczni przedsiębiorcy. Trend ten w ciągu kolejnego roku prawdopodobnie będzie się umacniał. W obliczu powyższych wyzwań starannie opracowana strategia rekrutacyjna polskich pracodawców wydaje się niezbędna do efektywnego rozbudowywania zespołów z obszaru IT.

Agnieszka Grzybowska, Menedżer ds. rekrutacji IT w Experis, ManpowerGroup

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *