Architektura ITPolecane tematy

SAP Leonardo: wprowadzenie do nowej platformy SAP

Najważniejsze dziś trendy biznesowe opierające się na rozwiązaniach technologicznych skupiają się na pozyskiwaniu, gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Zapewnić one mają możliwość usprawnienia lub gruntownej zmiany sposobu funkcjonowania biznesu. W praktyce jednak odniesienie trendów – takich jak Internet Rzeczy, Machine Learning czy Blockchain – do rzeczywistości biznesowej okazuje się bardzo złożone. Z pomocą przychodzi tu rodzina rozwiązań oferowanych pod marką SAP Leonardo.

SAP Leonardo: wprowadzenie do nowej platformy SAP

Koncepcja Internetu Rzeczy to jeden z głównych trendów wyznaczających kierunki inwestycji w technologie IT ukierunkowane na unowocześnienie lub funkcjonowania biznesu w wielu organizacjach i gałęziach gospodarki. Za sprawą danych – dostępnych dzięki rozległym sieciom czujników – możliwa staje się optymalizacja procesów biznesowych na niespotykanym wcześniej, wręcz atomowym poziomie. Realne jest tworzenie i efektywne zarządzanie dynamicznymi, angażującymi wiele podmiotów procesami, a także – budowanie rozmaitych urządzeń wykorzystujących mechanizmy sztucznej inteligencji, w tym Machine Learning.

Jednocześnie, idea Internetu Rzeczy – jako źródła cennych i istotnych operacyjnie danych – jest w pewnym stopniu ukoronowaniem możliwości wynikających z połączenia wszystkich najistotniejszych dziś trendów technologicznych. Należą do nich: chmura obliczeniowa; możliwości gromadzenia, przechowywania i analizowania ogromnych zbiorów danych; nowe modele przetwarzania rozproszonego oraz funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję, choćby w celu operacyjnego wykorzystania ogromu danych w celach biznesowych.

Nie tylko infrastruktura, ale też aplikacje

Złożoność koncepcyjna i operacyjna, a także zróżnicowanie rozwiązań i technologii potrzebnych do zastosowania Internetu Rzeczy w roli – wartościowego dla klientów lub użytkowników biznesowych – źródła danych lub fundamentu gruntownych zmian biznesowych, przekłada się na złożoność projektów wdrożeniowych. Choć koncepcja Internetu Rzeczy nie jest nowa, to przykłady projektów biznesowych przynoszących wymierne wartości biznesowe nadal nie są powszechne.

Praktyka pokazuje, że niezbędne okazują się rozwiązania w zintegrowany sposób wspierające budowanie infrastruktury IoT, zarządzanie nią, a także tworzenie i wdrażanie aplikacji pozwalających przekuć dostępne dane na wymierne wartości biznesowe. Tylko dzięki takiej integracji możliwe jest efektywne budowanie aplikacji wykorzystujących dane IoT w dynamicznie zmieniających się środowiskach biznesowych. Za sprawą rozbudowanych możliwości – a także biblioteki gotowych komponentów – jednym z najciekawszych, dostępnych już na rynku rozwiązań wspierających realizację projektów biznesowych opartych na koncepcji IoT jest rodzina produktów SAP Leonardo.

Zaplecze dla biznesu opartego na danych

Oferowane pod marką SAP Leonardo rozwiązania w kompleksowy i zintegrowany sposób wspierają procesy związane z pozyskiwaniem danych z różnych sieci IoT i systemów biznesowych, zarządzaniem danymi, integracją, a także ich przetwarzaniem. Co jednak ważne, funkcjonalności rozwiązań SAP Leonardo koncentrują się na biznesowych aspektach wdrożeń Internetu Rzeczy, zapewniając przy tym niezbędne zaplecze technologiczne.

SAP Leonardo zapewnia szereg predefinowanych elementów oraz narzędzi ułatwiających tworzenie aplikacji biznesowych wykorzystujących możliwości IoT w sposób uzupełniający typowe funkcje rozwiązań wspierających zarządzanie różnymi obszarami działalności. Dodatkowo, dostępne w ramach środowiska SAP Cloud Platform usługi i narzędzia programistyczne wspierają tworzenie rozbudowanych rozwiązań odpowiadających indywidualnym, biznesowym potrzebom w zakresie wykorzystania danych pochodzących z infrastruktury IoT.

Istotnym komponentem rodziny rozwiązań SAP Leonardo jest platforma SAP HANA Cloud Platform. To, oparte na platformie SAP HANA środowisko, ogrywa kluczową rolę w zakresie procesów związanych z integracją, gromadzeniem i przetwarzaniem danych pozyskiwanych z infrastruktury IoT. Szybka, kolumnowa baza danych in-memory – działająca w oparciu o wydajną infrastrukturę chmurową SAP – zapewnia wysoką wydajność niezbędną do pozbawionego opóźnień, a więc racjonalnego, wykorzystania strumieni danych płynących z sieci skomunikowanych urządzeń i czujników.

SAP HANA Cloud Platform pełni też funkcję środowiska uruchomieniowego dla – oferowanych w ramach oferty SAP Leonardo – wyspecjalizowanych aplikacji biznesowych. Biblioteka, dostępnych dla tej platformy, specjalizowanych aplikacji ma być systematycznie rozbudowywana. Obecnie dostępne są m.in. rozwiązania związane z predykcyjnym utrzymaniem ruchu i telematyką pojazdową.

Tworzenie dedykowanych aplikacji z SAP Leonardo

SAP Leonardo zapewnia też szereg predefinowanych elementów oraz narzędzi ułatwiających tworzenie aplikacji biznesowych wykorzystujących możliwości IoT w sposób uzupełniający typowe funkcje rozwiązań wspierających zarządzanie różnymi obszarami działalności. Dodatkowo, dostępne w ramach środowiska SAP Cloud Platform usługi i narzędzia programistyczne wspierają tworzenie rozbudowanych rozwiązań odpowiadających indywidualnym, biznesowym potrzebom w zakresie wykorzystania danych pochodzących z infrastruktury IoT. Rozwiązania te obejmują m.in. szereg wbudowanych w platformę HANA funkcjonalności związanych z analityką, uczeniem maszynowym, przetwarzaniem dużych zbiorów danych, a także – integracją z różnego rodzaju aplikacjami i urządzeniami.

Idea Internetu Rzeczy – jako źródła cennych i istotnych operacyjnie danych – jest w pewnym stopniu ukoronowaniem możliwości wynikających z połączenia wszystkich najistotniejszych dziś trendów technologicznych. Należą do nich: chmura obliczeniowa; możliwości gromadzenia, przechowywania i analizowania ogromnych zbiorów danych; nowe modele przetwarzania rozproszonego oraz funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję, choćby w celu operacyjnego wykorzystania ogromu danych w celach biznesowych.

Częścią oferty SAP Leonardo są też narzędzia pozwalające na wykorzystanie mechanizmów przetwarzania brzegowego w celu zautomatyzowania działania infrastruktury gromadzącej dane biznesowe bądź ograniczenia ilości przesyłanych danych w oparciu o strumieniową analizę napływających informacji. Tym samym, rozwiązania wchodzące w skład rodziny SAP Leonardo, w powiązaniu z oprogramowaniem biznesowym SAP pozwalają na tworzenie systemów wspierających zarządzanie łączących przetwarzanie centralne i brzegowe. W takim modelu prostsze decyzje – wymagające podjęcia określonych kroków w czasie rzeczywistym – mogą, na bazie napływających danych, być realizowane w sposób automatyczny lub przy minimalnym zaangażowaniu użytkowników. Służą temu m.in. dedykowane aplikacje oferowane w ramach SAP Leonardo. To kolejny krok w kierunku zautomatyzowania wielu operacji, a także tworzenia organizacji działających w oparciu o dane biznesowe i w czasie rzeczywistym – przy jednoczesnym odciążeniu systemów centralnych oraz ich użytkowników.

Szeroki zakres funkcjonalny w powiązaniu z szybką i elastyczną infrastrukturą oraz usługami chmurowymi SAP pozwala na tworzenie zróżnicowanych, dopasowanych do potrzeb, rozwiązań pozwalających na wykorzystanie koncepcji IoT w realnych, zróżnicowanych zastosowaniach biznesowych.

Kluczowe komponenty techniczne SAP Leonardo:
  • ·      SAP Leonardo IoT Bridge – zapewnia środowisko pracy dla użytkowników dopasowane do charakteru procesów biznesowych i danych pochodzących z aplikacji IoT. Pełni rolę kontekstowego, działającego w czasie rzeczywistym, rozwiązania biznesowego.
  • ·      SAP Leonardo IoT Foundation – chmurowa platforma aplikacyjna pozwalająca na szybkie tworzenie zwinnych aplikacji w oparciu o predefiniowane elementy aplikacyjne i procesowe, które zapewniają m.in. wydajne przetwarzanie danych IoT.
  • ·      SAP Leonardo IoT Edge – odpowiada m.in. za zgodność i konwersję standardów oraz protokołów przesyłania danych, a także funkcje analityki na poziomie danych. Zapewnia też możliwość wykonywania procesów biznesowych bezpośrednio na urządzeniach brzegowych.
6 przykładowych obszarów użycia SAP Leonardo:
  • ·      Produkty – zapewnienie kompleksowego wglądu w detaliczne dane na temat produktów w całym cyklu ich życia, wsparcie dla tworzenia nowych modeli biznesowych, optymalizacja procesów obsługi klienta i serwisu, optymalizacja stanów magazynowych materiałów eksploatacyjnych.
  • ·      Zasoby majątkowe – wsparcie dla niskopoziomowego planowania oraz realizacji produkcji, predykcyjne zarządzanie remontami i optymalizacja stanów magazynowych części zamiennych, minimalizacja ryzyka przestojów.
  • ·      Pojazdy – ułatwienia w zakresie szczegółowego zarządzania i monitorowania stanu floty pojazdów i innych mobilnych zasobów, optymalizacja procesów logistycznych, procesów serwisowych lub kosztów przejazdów.
  • ·      Infrastruktura – zarządzanie inteligentnymi budynkami, miastami lub sieciami energetycznymi, wsparcie dla złożonych projektów konstrukcyjnych, optymalizacja jakości usług.
  • ·      Rynki – wsparcie dla efektywnego, przyjaznego środowisku wykorzystaniu zasobów naturalnych, optymalizacji zużycia energii w obszarach miejskich, tworzenie rozwiązań wspierających rozwój obszarów wiejskich.
  • ·      Ludzie – wsparcie dla maksymalizacji pozytywnych doświadczeń użytkowników różnego rodzaju urządzeń, w tym elektroniki użytkowej, wsparcie dla infrastruktury związanej z ochroną zdrowia, nowoczesną komunikacją oraz środowiskami pracy.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *