AplikacjeCDORynekPolecane tematy

Snowflake rozwija platformę danych, usługi biznesowe oraz ekosystem partnerów

Platforma Snowflake Data Cloud zyskała niedawno szereg funkcji wspierających efektywne wykorzystanie danych biznesowych w ramach ekosystemu klientów Snowflake. Jednocześnie, priorytetem firmy Snowflake ma być zapewnienie klientom łatwości dostępu do danych oraz swobody ich wykorzystania w zastosowaniach biznesowych bez kompromisów w obszarze bezpieczeństwa czy kontroli dostępu do danych.

Snowflake rozwija platformę danych, usługi biznesowe oraz ekosystem partnerów
Źródło: Snowflake

Podczas listopadowej konferencji Snowday ogłoszono szereg innowacji wspierających możliwość wykorzystania platformy Snowflake Data Cloud m.in. na potrzeby poprawy efektywności oraz rozwoju biznesu. Platforma Snowflake Data Cloud zyskała m.in. rozszerzone funkcje w obszarze zarządzania danymi, ich udostępniania na potrzeby konkretnych aplikacji biznesowych, a także działania w środowiskach multicloud. Niebawem powszechnie dostępna ma być tez funkcjonalność związana z obsługą danych nieustrukturyzowanych, działających na zbiorach danych procedur, a także z monitorowaniem środowiska danych.

Istotą funkcjonalności rozwiązań Snowflake pozostaje natomiast integracja, porządkowanie i centralizacja zbiorów danych oraz możliwość ich współdzielenia pomiędzy klientami. “Od innych dostawców technologii związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem danych wyróżnia nas podejście skupione nie tylko na rozwiązaniach, ale też na treściach. Za sprawą naszej platformy zapewniamy klientom dodatkową wartość, która wynika z możliwości korzystania z danych udostępnionych w ramach naszego ekosystemu” – podkreśla Chrisitian Kleinerman, wiceprezes firmy Snowflake odpowiedzialny za rozwój produktów. „Zapewniamy globalną infrastrukturę pozwalającą na współdzielenie danych pomiędzy naszymi klientami” – dodaje.

Przedstawiciele firmy zapewniają jednocześnie, że współdzielenie zbiorów danych nie jest obligatoryjne, jednak może stanowić znaczące źródło przewagi konkurencyjnej. Wśród potencjalnych scenariuszy użycia danych zgromadzonych w ramach współdzielonych zasobów platformy Snowflake Data Platform wskazywane są m.in. rozszerzone możliwość profilowania i celowania działań sprzedażowych.

Oferta skupiona wokół potrzeb biznesu względem danych

Firma Snowflake koncentruje swoją ofertę na kilku obszarach. Jednym z nich jest zapewnienie filaru dla innowacji biznesowych tworzonych na bazie twardych danych. W tym kontekście rozwiązania Snowflake mają pozwalać na zwiększenie dynamiki rozwoju produktów, zwiększenie skali działania oraz wyeliminowanie silosów informacyjnych. Istotne znaczenie ma tu mieć wykorzystanie technologii Snowflake na potrzeby uproszenia środowisk aplikacyjnych, zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych oraz dostarczenia komponentów pozwalających łatwo tworzyć aplikacje działające na danych.

Co ważne, za sprawą rozszerzonej obsługi języków programowania, dane zgromadzone w platformie Snowflake mogą być łatwo przetwarzane przy użyciu zróżnicowanych aplikacji. Przedstawiciele firmy podkreślają jednak, że dominują tu obecnie aplikacje zbudowane w technologiach Java, Scala oraz Python. „Dostarczamy gotowe narzędzia pozwalające łatwiej i szybciej budować aplikacje dostosowane do potrzeb biznesu, także przy wykorzystaniu niskopoziomowych funkcji dostępnych w każdej ze wspieranych przez nas technologii” – mówi Chrisitian Kleinerman. W usprawnieniu dynamiki działania aplikacji korzystających z rozległych zbiorów danych pomocne mają być także rozwiązania umożliwiające ograniczenie opóźnień w transmisji danych, w tym usługa Snowpipe.

Przedstawiciele firmy podkreślają jednocześnie, że platforma Snowflake to rozwiązanie oparte na jednym spójnym silniku aplikacyjnym, co pozwala m.in. na wyeliminowanie problemów z integracją komponentów środowiska danych. Rozwiązania dostępne w ofercie firmy Snowflake mają także stanowić wsparcie dla projektów transformacji firmowych zbiorów danych – i jako takie, mają zapewniać całość potrzebnych rozwiązań w obszarze infrastruktury IT.

Rozwój innowacji biznesowych wspierać mają też, możliwe dzięki wykorzystaniu platformy Snowflake, ujednolicenie i uwspólnienie istniejących w organizacji zbiorów danych. „Zapewniamy wsparcie dla działań pozwalających efektywnie eliminować silosy informacyjne w organizacjach. Paradoksalnie, mogą one pojawiać się wskutek łatwej dostępności nowych aplikacji i usług w modelu chmury obliczeniowej” – podkreśla Chrisitian Kleinerman.

Wsparcie dla globalnego biznesu

Istotnym elementem propozycji wartości firmy Snowflake ma być także globalnych charakter rozwijanego ekosystemu i platformy danych. W tym kontekście, rozwój technologiczny platformy Snowflake zmierza m.in. do zwiększenia możliwości i swobody wykorzystania jej funkcjonalności, a także poprawy funkcjonowania w ramach złożonych, wielochmurowych środowisk IT – przy zapewnieniu wysokiej dostępności oraz prostoty obsługi. „Dostarczamy pojedynczą platformę pozwalającą na sprawne zarządzanie danymi, niezależnie od ich lokalizacji oraz sposobu wykorzystania. Platforma Snowflake zapewnia pełną kontrolę nad danymi przy wsparciu dla rosnących potrzeb w obszarze biznesowego wykorzystania danych i coraz większej złożoności modeli ich przetwarzania” – zapewnia Chrisitian Kleinerman.

I tak, platforma Snowflake może przejąć m.in. procesy związane z replikacją danych w rozbudowanych środowiskach IT. Zdaniem przedstawicieli producenta dla klientów oznacza to wymierne oszczędności oraz poprawę efektywności replikacji danych na poziomie nawet 55% w przypadku dużych organizacji. Usprawnienie procesów replikacji danych ma również otwierać nowe możliwości rozwoju biznesu oraz reagowania na potrzeby w zakresie dywersyfikacji i zapewnienia łatwej przenaszalności danych także w przypadku dużej skali i rozproszenia geograficznego prowadzonej działalności.

W efektywnym wykorzystaniu możliwości platformy Snowflake Data Platform, a także w efektywnym zarządzaniu danymi pomocne ma być zaangażowanie partnerów Snowflake. W ramach ogłoszonego niedawno programu partnerskiego Snowflake współpracuje m.in. z firmami, takimi jak: Accenture, Datascope, Informatica, czy Trustlogic.

Dane kluczem do rozwoju biznesu

Uporządkowanie i zapewnienie łatwego dostępu do danych stanowić ma, zdaniem przedstawicieli firmy Snowflake, istotny element wspierający rozwój działalności biznesowej, tworzenie nowych modeli operacyjnych i poprawę efektywności istniejących procesów. Wykorzystanie platformy Snowflake ma też, przykładowo, pozwalać na zmniejszenie nakładów pracy niezbędnych do zapewnienia użytkownikom biznesowym dostępu do potrzebnych w danym momencie danych.

Co ciekawe, firma Snowflake zapewnia klientom możliwość łatwego wykupienia dostępu do zgromadzonych w ramach swojej platformy danych w formie usługi rozliczanej w zależności od zakresu wykorzystania danych. Taka możliwość zapewniać ma klientom m.in. ogromne ułatwienie w zakresie działań zmierzających do rozwoju oferty czy wejścia na nowe rynki. „Wielu naszych klientów aktywnie i wielowymiarowo współdzieli dane z korzyścią dla prowadzonej przez nich działalności” – zapewnia Chrisitian Kleinerman.

W skali świata z platformy Snowflake korzysta ponad 4 tys. klientów. Jak przekonują przedstawiciele firmy, wielu z nich utrzymuje w ramach rozwiązania Snowflake zbiory danych o wielkości liczonej w petabajtach. Co ważne, firma Snowflake nie narzuca swoim klientom limitów m.in. w zakresie wolumenów obsługiwanych danych.
Warto dodać, że firma Snowflake od lutego 2021 roku posiada w Warszawie własne centrum rozwojowe. Zostało ono utworzone na bazie struktur przejętej przez amerykańską spółkę firmy Polidea.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *