Branża ITRynekPolecane tematy

Strategia Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce

Na Giełdzie Papierów Wartościowych odbył się roundtable dotyczący stworzenia polskiej strategii rozwoju sztucznej inteligencji z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, wiceministra cyfryzacji Karola Okońskiego, przedstawicieli krajowych i międzynarodowych firm oraz środowiska naukowego i instytucji wspierających, w tym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Strategia Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce
Impact Roundtable AI zapoczątkował szeroką debatę pomiędzy rządem, biznesem i środowiskiem akademickim o przyszłości sztucznej inteligencji. Dyskutowano o tym, jak opracować dobre polityki oraz jakich narzędzi użyć, aby stworzyć optymalne warunki i klimat dla dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce.

Uczestnicy dyskusji jednogłośnie stwierdzili, że “Polska Strategia Rozwoju Sztucznej Inteligencji” jest koniecznością. Bez jej implementacji Polska może nie znaleźć się w gronie najbardziej zaawansowanych technologicznie państw. “Aby pozostać liczącym się krajem w Unii Europejskiej oraz na świecie, musimy stworzyć własny, prężny ekosystem instytucji oraz podmiotów wspierających rozwój sztucznej inteligencji. Polska administracja rządowa przy współpracy z przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi, powinna stworzyć warunki i zachęty umożliwiające szybkie wdrożenie oraz komercjalizację rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji” – stwierdzili uczestnicy debaty.

Kluczowa jest rola systemu edukacji, a w szczególności ośrodków akademickich oraz ich współpracy z biznesem, by kształcić odpowiednich specjalistów i ekspertów. Jednak bez silnego wsparcia biznesu oraz odpowiednich zachęt, trudno będzie stworzyć innowacyjną gospodarkę wykorzystującą wysoko zaawansowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Kluczem do tego jest synergia wszystkich podmiotów i grup zaangażowanych w dyskusję o Sztucznej Inteligencji.

W rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce kluczowa jest rola systemu edukacji, a w szczególności ośrodków akademickich oraz ich współpracy z biznesem, by kształcić odpowiednich specjalistów i ekspertów. Jednak bez silnego wsparcia biznesu oraz odpowiednich zachęt, trudno będzie stworzyć innowacyjną gospodarkę wykorzystującą wysoko zaawansowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Kluczem do tego jest synergia wszystkich podmiotów i grup zaangażowanych w dyskusję o Sztucznej Inteligencji.

Premier Jarosław Gowin podkreślał po spotkaniu, że polskie władze są świadome, jak ważnym będzie w przyszłości wykorzystanie sztucznej inteligencji. Dlatego przygotowania do przyjęcia odpowiedniej strategii już się rozpoczęły. Według Premiera taka strategia jest niezbędna, ponieważ potrzebujemy nowoczesnych rozwiązań w: funkcjonowaniu służby zdrowia, administracji publicznej, kształceniu czy budowaniu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Wiceminister cyfryzacji Karol Okoński podkreślał, że Polska jest na początku drogi do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju i wykorzystywania sztucznej inteligencji. Niebawem chce jednak przedstawić pierwsze plany stworzenia strategii jej wdrażania. “Ta strategia musi uwzględniać postulaty i oczekiwania tych, którzy będą w przyszłości współtworzyli cały system sztucznej inteligencji” – zaznaczył.

Okrągły stół, do którego zasiedli przedstawiciele środowisk kluczowych dla rozwoju sztucznej inteligencji, to dobry początek. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób opracować polityki oraz jakich narzędzi użyć, aby stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce” – mówił prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR. “Istnieje realne ryzyko, że bez skutecznej współpracy między zainteresowanymi podmiotami Polska nie znajdzie się w gronie najbardziej rozwiniętych i technologicznie zaawansowanych państw. Jako agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, NCBR ma możliwości oraz potrzebne kompetencje, aby zarówno integrować prace środowisk naukowego i biznesowego nad polską strategią Sztucznej Inteligencji, jak i proponować konkretne rozwiązania rozwijające rynek. Wierzę, że wykorzystamy ten potencjał” – dodał.

Istnieje realne ryzyko, że bez skutecznej współpracy między zainteresowanymi podmiotami Polska nie znajdzie się w gronie najbardziej rozwiniętych i technologicznie zaawansowanych państw. Jako agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, NCBR ma możliwości oraz potrzebne kompetencje, aby zarówno integrować prace środowisk naukowego i biznesowego nad polską strategią Sztucznej Inteligencji, jak i proponować konkretne rozwiązania rozwijające rynek. Wierzę, że wykorzystamy ten potencjał – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji jest ogromny. Pytanie jak wpłynie ona na rozwój realnej gospodarki, rynku finansowego, biotechnologii czy miast i ich mieszkańców? Roundtable ImpactCEE to kolejny okrągły stół organizowany w ramach przygotowań do kongresu Impact’18, który odbędzie się 13-14 czerwca 2018 r. w Krakowie. Spotkanie z humanoidalnym robotem Sophie podczas Impact’18 ma być wstępem do szerokiej debaty na temat powszechnego wykorzystania sztucznej inteligencji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *