Wdrożenia

System IFS Applications uruchomiony w chmurze Azure usprawni eksploatację złóż ropy naftowej

Rozwiązanie IFS Applications będzie służyć jako nowy system ERP dla działu usług związanych z eksploatacją złóż ropy naftowej przez firmę Endeavor Energy Resources L.P. z siedzibą w Midland w Teksasie. Po rygorystycznym procesie selekcji firma Endeavor zdecydowała się wdrożyć oprogramowanie IFS uruchomione w chmurze Microsoft Azure.

System IFS Applications uruchomiony w chmurze Azure usprawni eksploatację złóż ropy naftowej

Firma Endeavor Energy Resources L.P. wybrała system IFS Applications w celu usprawnienia usług świadczonych w terenie, tak aby jej dział usług energetycznych mógł zapewniać większe korzyści bez zwiększania kosztów operacyjnych. Aby to osiągnąć, dział usług energetycznych musiał połączyć wszystkie swoje operacje biznesowe — takie jak usługi wiertnicze, serwis pojazdów, wydobycie, konstrukcja obiektów, prace w rurowanych otworach wiertniczych czy utrzymanie obiektów — w jednym systemie korporacyjnym, działającym w chmurze. Niezbędne stało się wdrożenie scentralizowanego systemu
obsługującego zarówno wewnętrzne zarządzanie zasobami, jak i usługi świadczone w terenie dla klientów zewnętrznych. „Wybraliśmy system IFS Applications, ponieważ za jego pomocą możemy zarządzać całym naszym łańcuchem wartości, od tworzenia zgłoszeń serwisowych i zleceń pracy na urządzeniu mobilnym używanym przez technika, aż do księgi głównej” — powiedział Kevin Northcutt, dyrektor ds. operacji w dziale usług energetycznych w firmie Endeavor. „Wbudowania funkcja wystawiania zgłoszeń serwisowych automatycznie aktualizuje stan zapasów i śledzi status zlecenia, dzięki czemu możemy zapewniać naszym wewnętrznym i zewnętrznym klientom większe korzyści bez zwiększania kosztów czy liczby personelu. Ponadto firma IFS zaoferowała nam jasną i niezawodną drogę do pomyślnego wdrożenia”.

Cindy Jaudon, prezes IFS na region obu Ameryk, powiedziała: „Firmy takie jak Endeavor potrzebują automatyzacji procesów biznesowych, aby wyeliminować wewnętrzne ograniczenia dotyczące kosztów i rozwoju. IFS ma wyjątkowe warunki do tego, aby obsługiwać klientów takich jak Endeavor, którzy mają szerokie potrzeby w zakresie zarządzania usługami, obejmujące pracę dla klientów zewnętrznych, ujmowane w księdze głównej, oraz pracę na ich własnych zasobach, wymagające aktualizacji ewidencji aktywów. Ze względu na fuzje i konsolidację branży coraz więcej firm będzie mieć takie skomplikowane potrzeby dotyczące zarządzania usługami, a IFS może im pomóc w ich zaspokojeniu”.

Klienci IFS w sektorze ropy i gazu to m.in. Interwell, Rever Offshore, Technip, Maersk Drilling, Maersk Supply Service, Odfjell Drilling, Babcock Marine, Heerema Fabrication Group, Archer, APPLY, MIR VALVE, Rosenberg WorleyParsons, BW Offshore, Semco Maritime, VARD, PGS, ShawCor, Icon Engineering, Mermaid Marine i Trans-Northern Pipelines Inc.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *