BiznesRynek

Tarcza antykryzysowa 2.0: 100 mld zł dla polskich przedsiębiorstw, z czego 60 mld zł bezzwrotnie

W ramach rozszerzenia tarczy antykryzysowej rząd chce przekazać polskim firmom 100 mld zł. Z pomocy tej skorzystać ma około 350-400 tysięcy przedsiębiorstw. Finalnie, nawet 75% wartości uzyskanej subwencji może pozostać bezzwrotne, a część finansowania będzie miała charakter inwestycyjny. Jak zapewnia rząd, tym razem wsparcie ma być przyznawane w sposób prosty i szybki, przy pomocy formularzy online. Zarządzenie nowym programem, który ma na celu ochronę rynku pracy oraz zapewnienie przedsiębiorcom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce, powierzono Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR).

Tarcza antykryzysowa 2.0: 100 mld zł dla polskich przedsiębiorstw, z czego 60 mld zł bezzwrotnie

Program Tarczy Finansowej PFR skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorców i składa się z trzech komponentów o wspomnianej wartości 100 mld zł, odpowiadającej 4,5% PKB. I tak, do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł. Łącznie, podmioty, które skorzystają z programu otrzymają środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł.

Finansowanie miejsc pracy i pokrycie strat

Finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ma być dostępne w sposób prosty i szybki. Pierwsze środki powinny być wypłacane przez banki już po świętach Wielkanocnych.  Finansowanie dużych przedsiębiorstw będzie miało z kolei charakter indywidualny i obejmie zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. W przypadku tych organizacji większy udział będzie miał komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Obsługa ich finansowania ma być realizowana bezpośrednio w PFR, po wypełnieniu odpowiedniego formularza. „Zakładamy, że z programu skorzysta około 350-400 tysięcy firm, które mogą odczuwać spadek przychodów z powodu COVID-19. Szacujemy, że firmy otrzymają blisko 60 mld zł bezzwrotnych subwencji na finansowanie miejsc pracy i pokrycie strat. Cześć finansowania będzie miała charakter inwestycyjny” – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tym razem nowa propozycja rządu oraz fakt scedowania jej realizacji na Polski Fundusz Rozwoju, została pozytywnie przyjęta przez przedstawicieli biznesu. „Muszę przyznać że to zdecydowana zmiana jakościowa. Zmiana na lepsze. Prawdziwy game changer. Tarcza 1.0 była częściowa i zbyt skromna. 100 mld zł prostego wsparcia dla firm to jest ta bazooka, na którą czekał biznes. Słusznie też zarządzanie programem powierzono Polskiemu Funduszowi Rozwoju. W odróżnieniu od innych agend rządowych PFR nie jest obarczony ciężarem biurokratycznym. Daje nadzieję na łatwy dostęp firm do tych pieniędzy” – powiedział Maciej Witucki, prezes Konfederacji Lewiatan, w wywiadzie udzielonym portalowi Bussines Insider.

Dofinansowanie dla mikrofirm

Subwencje finansowe skierowane są do przedsiębiorstw, zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Ze wsparcia finansowego będą mogły skorzystać podmioty, które odnotowały spadek przychodów z powodu COVID-19, o co najmniej 25%, w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku 2019. Dodatkowo o subwencję będą mogły się ubiegać firmy objęte zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne spowodowane pandemią. Maksymalna wartość programu dla mikrofirm to wspomniane już 25 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok. 16 mld zł.

Maksymalna kwota subwencji zależeć będzie od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a nawet 75% jej wartości może pozostać bezzwrotne. I tak, 25% wartości będzie bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Z kolei dodatkowe 50% subwencji pozostanie bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W wypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest ustalony odpowiednio wyżej, co stanowić ma silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach od przyznania subwencji zaczyna się spłata ratalna reszty wsparcia, rozłożona na 24 miesiące.

Subwencja powinna zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wynagrodzeń pracowników, a 25% na przedterminową spłatę kredytów. Ma ona również proste zabezpieczenie, np. wekslowe. Jak informują przedstawiciele PFR, w dystrybucji produktów skierowanych do tej grupy firm szczególny nacisk położono na ich łatwą dostępność w kanałach elektronicznych wybranych banków komercyjnych oraz prostą i szybką obsługę z wykorzystaniem oświadczeń beneficjentów.

Wsparcie dla sektora MSP

Finansowanie dla przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw skierowane jest do podmiotów zatrudniających od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Jak wskazują przedstawiciele PFR, jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25% spadek przychodów, zwrot po 12 miesiącach przez 24 miesiące), a główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).

W materiałach od PFR czytamy, że – jak w wypadku mikrofirm – 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25% zależnie od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę ma być proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia. Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.

Pomoc finansowa i kapitałowa dla dużych firm

Dla największych organizacji, przedsiębiorstw zatrudniających od 250 pracowników wzwyż, urzędnicy PFR proponują trzy formy finansowania:

  • Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości do nawet 1 mld zł.
  • Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.
  • Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Maksymalna wartość programu dla dużych firm wynosi 25 mld zł, natomiast zakładana kwota środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 12 mld zł. Jak informują przedstawiciele PFR, warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania. Istotnym i koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce oraz rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium RP.

Duże firmy mają prawo do przyznania wsparcia finansowego na powyższych warunkach, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku o udzielenie finansowania bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego, który znajduje się na stronie internetowej PFR. Więcej informacji dostępnych jest na https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html oraz w centrum doradztwa dla przedsiębiorstw poprzez stronę internetową lub telefonicznie pod numerem 800 800 120.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 thought on “Tarcza antykryzysowa 2.0: 100 mld zł dla polskich przedsiębiorstw, z czego 60 mld zł bezzwrotnie”