Branża ITRynek

TIA Technology stawia na wzmocnienie relacji z polskimi ubezpieczycielami

Nawet dwóch na trzech działających w Polsce ubezpieczycieli w najbliższych latach czeka wymiana centralnych systemów IT. Jednym z dostawców, którzy chcą walczyć o względy polskich ubezpieczycieli jest TIA Technology. Duński producent prowadzi obecnie szereg działań zmierzających do wzmocnienia lokalnych struktur oraz sieci polskich partnerów.
O rozwiązaniach IT dla sektora ubezpieczeń, specyfice lokalnego rynku, a także strategicznych planach rozwoju dla ITwiz mówi Marek Przybysz, dyrektor sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w TIA Technology.

TIA Technology stawia na wzmocnienie relacji z polskimi ubezpieczycielami

Czy Państwa zdaniem polski rynek – zwłaszcza rynek firm ubezpieczeniowych – wyróżnia się na tle regionu jeśli chodzi o potencjał inwestycji w rozwiązania IT?

Polski rynek ubezpieczeniowy – przynajmniej w ocenie towarzystw ubezpieczeniowych – jest jednym z najbardziej perspektywicznych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przewidywania towarzystw są w naszej ocenie jak najbardziej uzasadnione. Według danych Insurance Europe, dynamika składki przypisanej brutto w Polsce należy do najwyższych w Europie. W 2012 roku przekroczyła 9 proc. Przy dobrej dynamice wzrostu, polski rynek posiada duży potencjał również z perspektywy tego, że przeciętny Polak nadal wydaje na ubezpieczenia ponad czterokrotnie mniej niż przeciętny Europejczyk. To przyciąga nowych graczy ubezpieczeniowych i zachęca do dalszego inwestowania już obecnych na polskim rynku. Jeśli chodzi o rozwiązania IT, to z naszych szacunków wynika, że aż 70 proc. z działających w Polsce firm ubezpieczeniowych potrzebuje wymiany systemu centralnego na nowy. Główny powód to tzw. ”time to market” czyli fakt, że nie firmy nie są w stanie dostosować szybko oferty produktowej do oczekiwań klientów i zmieniającego się rynku. Oprócz szybkości dostarczenia produktów ważna stała się również możliwość różnicowania produktów na różne kanały dystrybucji. Jednym z wyzwań, z którymi musi zmierzyć się dziś branża ubezpieczeniowa jest też coraz większa siła klienta. Firmy ubezpieczeniowe konkurują już nie tylko ofertą produktową, ale także jej obsługą oraz sprawnością działania wewnętrznych procesów. Żeby znaleźć i utrzymać właściwych klientów, ubezpieczyciel musi lepiej ich rozumieć – ich dane, potrzeby i sposób myślenia. To bardzo trudne zadanie, jeśli do dyspozycji ma się przestarzały system, albo zestaw niewspółpracujących ze sobą systemów zaspokajających potrzeby tylko pojedynczych działów i procesów.

W jakiego rodzaju rozwiązaniach specjalizuje się firma TIA Technology?

Jesteśmy dostawcą oprogramowania centralnego wspierającego działalność firmy ubezpieczeniowej, a także szeregu aplikacji dodatkowych. Przykładem takiej aplikacji jest nasze rozwiązanie klasy Business Intelligence, które udostępniamy w modelu SaaS i, co ważne, które hostujemy w Polsce. Oprogramowanie TIA obsługuje podstawowe procesy ubezpieczeniowe i zarządza nimi w całym łańcuchu wartości: od planowania działań marketingowych, wyceny, przez cały cykl życia polisy, prowizje – w tym integrację z zewnętrznymi dostawcami usług – po obsługę roszczeń ubezpieczeniowych i likwidację szkód, reasekurację oraz informację zarządczą. Rozwiązanie TIA Solution zawiera również rozszerzenia nie wchodzące w skład podstawowej funkcjonalności. Rozszerzenia te zostały zaprojektowane tak, by niezauważalnie wpasować się w instalację TIA. Wśród nich warto wskazać nakładki lokalizacyjne, czy narzędzia analityczne i mobilne.
Chciałbym jednocześnie podkreślić, że TIA Technology nie jest jedynie dostawcą systemu. Z użytkownikami naszych rozwiązań staramy się budować długofalowe relacje. Przykładowo, pomagamy klientowi w kolejnych latach po wdrożeniu, bo przecież jego biznes cały czas się zmienia, a rozwiązania IT muszą za tymi zmianami nadążać. Bliski kontakt z klientem przez cały czas współpracy to jeden z kluczowych elementów strategii TIA.

Jaka jest filozofia stojąca za oprogramowaniem TIA? W czym Państwa oprogramowanie wyróżnia się na tle konkurencyjnych aplikacji?

Elementów, które nas wyróżniają jest wiele. Na pewno należy do nich otwartość i model współpracy nastawiony na długofalową, wieloletnią współpracę. Jesteśmy przekonani, że mamy najlepsze rozwiązanie na rynku. Z perspektywy firmy ubezpieczeniowej najistotniejsze jednak wydaje się być to, że zapewniamy minimalizację ryzyk związanych z wdrożeniem oraz ułatwiamy rozwój biznesu. W praktyce nasze rozwiązanie zapewnia możliwość zamodelowania i obsługi dowolnego produktu ubezpieczeniowego. Umożliwia swobodę rozwoju oferty produktowej oraz może konsolidować różne systemy produktowe. Klienci TIA mają także swobodę w utrzymaniu i rozwoju systemu – mogą rozszerzyć funkcjonalność samodzielnie lub z pomocą partnera. Nasze podejście umożliwia bowiem rozszerzanie dostępnych funkcji w sposób nie zakłócający możliwości aktualizacji funkcjonalności bazowej.
Nasza filozofia zakłada rozwój społeczności użytkowników i otwarcie baz wiedzy o naszym systemie dla klientów. Nasi klienci mają również duży wpływ na rozwój rozwiązań TIA Technology. Ponad 90 proc. zmian wprowadzanych do naszego oprogramowania jest wynikiem ich postulatów. Efektem wspólnych prac jest minimum jedna nowa wersja systemu centralnego w roku.

Jakie są najważniejsze założenia strategii rozwoju TIA Technology na polskim rynku?

Głównym założeniem strategii rozwoju na polskim rynku jest zapewnienie jeszcze lepszej opieki naszym obecnym i przyszłym klientom. Chcemy również wzmocnić naszą sieć partnerów w Polsce i w regionie. Za nami jest już szereg działań w tym kierunku. Do najważniejszych zaliczyć należy uruchomienie oddziału TIA w Warszawie oraz polskiej wersji naszej strony internetowej. Na ten rok planujemy także aktywowanie społeczności TIA User Group, w ramach której wszyscy polscy klienci TIA będą mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami i opiniami dotyczącymi polskiego rynku, trendów, czy stojących przed nimi wyzwań. Co ważne, Polska należy do kluczowych rynków dla TIA Technology. Jest też centrum operacji na region Europy Centralno-Wschodniej.

Czy wraz z otwarciem polskiego oddziału nastąpiły – lub nastąpią – zmiany w kanale partnerskim?

Już teraz na polskim rynku posiadamy silną sieć partnerską. Naszym zdaniem dostępność wsparcia ze strony lokalnych partnerów to bardzo ważny aspekt brany pod uwagę podczas wyboru systemów informatycznych, zwłaszcza w sektorze ubezpieczeniowym. Poziom lokalnego wsparcia istotnie rzutuje przecież na bezpieczeństwo inwestycji w kluczowe rozwiązania IT. Na poziom ryzyka wpływa też model rozwoju oprogramowania. Lokalni producenci systemów IT dla ubezpieczeń, jak i większość producentów międzynarodowych, istotnie ograniczają możliwość samodzielnego utrzymania i rozwoju swoich rozwiązań. W praktyce takie podejście oznacza brak lokalnego dostępu do specjalistów IT znających dane rozwiązanie i prowadzi do sytuacji, gdzie firma ubezpieczeniowa jest skazana na korzystanie z usług wyłącznie jednego producenta oprogramowania. Uniemożliwia to zapewnienie bezpieczeństwa wymaganego potrzebą biznesową puli zasobów IT oraz eliminuje korzystną dla firmy ubezpieczeniowej konkurencyjność na rynku usług IT. Podejście TIA Technology jest tu więc w pewnym stopniu unikalne.

Czy rozważają Państwo nawiązanie szerszej współpracy z innym, lokalnym dostawcą oprogramowania?

W zakresie współpracy z partnerami, naszym głównym celem jest wsparcie istniejącej sieci partnerów. Nie tyle szukamy przy tym nowych partnerów – choć oczywiście jesteśmy otwarci na nawiązanie takiej współpracy, co staramy się aktywizować lokalnie istniejących już innych partnerów międzynarodowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *