Agenda 2023

Procesy HR i rekrutacyjne w cyfrowym otoczeniu biznesowym

Rafał Chmielewski, CIO Grupy Anwim​ rekomenduje do dyskusji na forum CXO HUB w 2023 temat procesów HR i rekrutacyjnych w kontekście scyfryzowanego otoczenia biznesowego.

Procesy HR i rekrutacyjne w cyfrowym otoczeniu biznesowym

Członkowie Rady Programowej CXO HUB przedstawiają rekomendacje do tematów spotkań naszej społeczności w 2023 r. Jakie tematy zagoszczą w Agendzie CXO HUB “Ludzie – biznes – technologia” – o tym zadecydują głosy samej społeczności. Poprosiliśmy o rekomendacje:
  • Dlaczego warto rozmawiać o danym temacie?
  • W jaki sposób?
  • Z kim?

Zapraszamy do lektury rekomendacji do Agendy CXO HUB 2023 oraz oddania głosu w ankiecie udostępnionej w ramach Grupy CXO HUB w serwisie LinkedIn!
Państwa głos zdecyduje o czym będziemy dyskutować w 2023!

Procesy HR i rekrutacyjne w cyfrowym otoczeniu biznesowym

Dużo słyszymy o zastępowaniu ludzi przez AI, pozyskiwaniu nowych talentów i kompetencji z rynku. Tymczasem tematem zdecydowanie bardziej na czasie jest utrzymanie obecnych zespołów IT i ich rozwój. Trwa nieustanna konkurencja o utrzymanie zespołów i ich wzmacnianie przez pozyskiwanie nowych osób do zespołu.

Konkurencja ta odbywa się przede wszystkim w przestrzeni cyfrowej. Chodzi nie tylko o kanały kontaktu z potencjalnymi kandydatami, ale również o dobrych relacjach z obecnymi pracownikami. Jest to istotne, bo warunkuje dotarcie do właściwych osób i przekonanie ich do przyjęcia właśnie naszej propozycji. Ale także o właściwe zrozumienie tego, co jest, a co nie jest istotne przy ocenie predyspozycji kandydata. Działy HR potrzebują przewodnictwa i pełnego wsparcia IT w tych kwestiach – w innym wypadku nie będą skuteczne. Ta współpraca powinna wręcz odbywać się w ramach jednego, wspólnego procesu, aby unikać kosztownych porażek rekrutacyjnych i długofalowego utrzymania pracowników w swojej organizacji.

Ten temat ma wymiar biznesowy w skali makro, w odniesieniu do sytuacji rynkowej, ale także zmian pokoleniowych, zmian w społeczeństwie. W dyskusji o utrzymaniu i pozyskaniu ludzi do IT trzeba uwzględnić więc takich właśnie ekspertów.

Cyfrowy charakter ma także dominujący z czasem hybrydowy format pracy – pokrywający coraz więcej obszarów IT. Do podtrzymania i zapewnienia bezpiecznego i efektywnego modelu hybrydowego, otwartego także na uwzględnienie usług zewnętrznych (zewnętrznych zespołów), pokrywających deficyty kompetencji spoza core businessu, trzeba dobrego, spójnego modelu organizacji. Powinniśmy rozmawiać o budowie takiego właśnie całościowego podejścia do spraw HR i IT, nie zapominając, że te możliwości stwarza nam cyfryzacja i odpowiednia współpraca w wielu obszarach naszych organizacji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *