RynekPolecane tematy

Trzykrotny wzrost ruch w centrach danych do roku 2018

Według najnowszego badania Cisco Global Cloud Index, do roku 2018 ruch danych związany z chmurą obliczeniową stanowił będzie 76% globalnego ruchu w centrach danych. Jednocześnie 50% populacji świata (3,8 mld ludzi) będzie miała Internet w domu, a ponad 25% mieszkańców Ziemi (1,9 mld ludzi) korzystać będzie z osobistych narzędzi do przechowywania danych w chmurze.

Trzykrotny wzrost ruch w centrach danych do roku 2018

W najnowszej, IV edycji corocznego badania Cisco Global Cloud Index (2013-2018) prognozowana jest kontynuacja dużego wzrostu ruchu danych w chmurze, przy czym ich ilość w chmurze prywatnej będzie zdecydowanie większa niż w chmurze publicznej. Wg badania, w ciągu 4 lat ruch w centrach danych wzrośnie trzykrotnie.

Wzrost ruchu w związku z chmurą

Badanie Cisco Global Cloud Index (2013-2018) przewiduje, że globalny ruch w centrach danych zwiększy się w latach 2013-2018 niemal trzykrotnie, z 3,1 zettabajtów w roku 2013 do 8,6 zettabajtów w roku 2018, rosnąc o 23% rocznie. Jeden zettabajt to miliard TB. 8,6 zettabajtów danych odpowiada streamingowi wszystkich filmów (około 500 tys.) i programów telewizyjnych (3 miliony) nakręconych kiedykolwiek, powtórzonemu 250 tys. razy w rozdzielczości Ultra HD.

Globalny ruch danych w chmurze jest największą składową ruchu w centrach danych. W roku 2013 chmura odpowiadała za 54% globalnego ruchu w centrach danych, w roku 2018 będzie odpowiadać za 76%.

Do roku 2018, 53% domowych użytkowników Internetu będzie korzystać z osobistych narzędzi do przechowywania danych w chmurze, generując ruch wielkości 811 MB na użytkownika miesięcznie (w porównaniu do 186 MB w roku 2013).

Mówiąc o chmurze, większość osób koncentruje się na chmurze publicznej. Tymczasem zdecydowana wiekszość obciążeń w chmurze związana jest obecnie ze środowiskiem chmury prywatnej. Nawet biorąc pod uwagę prognozowany wzrost ruchu w chmurze publicznej, w roku 2018 nadal niemal 70% całego ruchu w chmurze związane będzie z chmurą prywatną. Jednocześnie coraz wyraźniejsza będzie konieczność tworzenia hybrydowych środowisk, łączących chmurę prywatną i publiczną” – powiedział Grzegorz Dobrowolski, dyrektor ds. sprzedaży rozwiązań Data Center & Virtualization w Cisco Poland.

Wydajność sieci a usługi w chmurze

Liczba państw uznawanych za „gotowe na chmurę” (cloud ready) systematycznie rośnie. W 2103 roku 79 państw spełniało wymagania zaawansowanych aplikacji chmurowych wobec sieci przewodowych, w tym roku jest to już 109 państw. W ubiegłym roku 42 państwa spełniały wymagania „średniozaawansowanych” aplikacji chmurowych wobec sieci mobilnych, w tym roku są to 52 państwa.

W 2103 roku 79 państw spełniało wymagania zaawansowanych aplikacji chmurowych wobec sieci przewodowych, w tym roku jest to już 109 państw.

Aby ocenić poziom gotowości na korzystanie z aplikacji w chmurze, poddano analizie średnie i mediany szybkości wysyłania i pobierania danych w sieciach przewodowych i mobilnych.

Wymagania wobec sieci obsługujących podstawowe aplikacje działające w chmurze to: prędkość pobierania: do 750 kb/s; prędkość wysyłania: do 250 kb/s; opóźnienie: powyżej 160 ms (1 ms = 1 milisekunda = 1/1000 sekundy). Przykłady podstawowych aplikacji to: komunikacja tekstowa (e-mail, komunikatory), przeglądanie stron www, streaming muzyki i wideo podstawowej jakości. Przykłady podstawowych usług biznesowych: konferencje webowe, VoIP.

Wymagania wobec sieci obsługujących średniozaawansowane aplikacje działające w chmurze to: prędkość pobierania: 0,75-2,5 Mb/s; prędkość wysyłania: 0,25- 1,0 Mb/s; opóźnienie: 159 – 100 ms. Przykłady średniozaawansowanych usług konsumenckich to: inteligentny dom, przechowywanie multimediów w chmurze, streaming muzyki/wideo w HD. Przykłady średniozaawansowanych usług biznesowych zaś to: systemy ERP/CRM, audio- i wideokonferencje IP

Wymagania wobec sieci obsługujących zaawansowane aplikacje działające w chmurze to: prędkość pobierania: powyżej 2,5 Mb/s; prędkość wysyłania: powyżej 1,0 Mb/s, a opóźnienie: poniżej 100 ms. Przykłady zaawansowanych usług konsumenckich: zdalna edukacja, zdalna służba zdrowia, wideo czat HD, a usług biznesowych to: wirtualne biuro, audio- i wideokonferencje HD.

Państwa o największej wydajności sieci przewodowych w roku 2014 (kolejność alfabetyczna) to: Holandia, Hong Kong, Japonia, Korea Płd., Luksemburg, Rumunia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja i Tajwan. Natomiast państwa o największej wydajności sieci mobilnych w roku 2014 (kolejność alfabetyczna): Australia, Belgia, Chiny, Dania, Katar, Korea Płd., Luksemburg, Nowa Zelandia, Oman i Urugwaj.

Polska, podobnie jak pozostałe kraje Europy Środkowej i Wschodniej, spełnia wymagania wobec sieci przewodowych obsługujących zaawansowane aplikacje działające w chmurze i wymagania wobec sieci mobilnych obsługujących średniozaawansowane aplikacje działające w chmurze. Obszarami wymagającymi największej poprawy są prędkość i opóźnienia w wysyłaniu danych.

Informacja o badaniu

Badanie Cisco Global Cloud Index (2013-2018) przeprowadzono, aby oszacować wzrost globalnego ruchu IP dla centrów danych i chmury oraz zidentyfikować trendy, jakim ten wzrost podlega. Badanie stanowi uzupełnienie dla istniejących opracowań, przedstawiających ruch w globalnej sieci, takich jak Cisco Visual Networking Index, i rzuca nowe światło na coraz wyraźniej rysujące się trendy wpływające na centra danych i chmurę.

Trzykrotny wzrost ruch w centrach danych do roku 2018

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *