InfrastrukturaRynek

Tylko jedna na osiem firm korzysta z rozwiązań IT w modelu chmury hybrydowej

Jak pokazują szacunki firmy Nutanix, w skali świata tylko 13% organizacji biznesowych wykorzystuje w ramach własnego środowiska IT hybrydowe usługi cloud computing, które w elastyczny sposób łączą możliwości modelu chmury publicznej i prywatnej. W sektorze finansowym odsetek ten jest wyższy i sięga 18%. Jednocześnie, w ubiegłym roku wiele firm zdecydowało się na przeniesienie przynajmniej części obciążeń opartych na usługach chmury publicznej do własnej infrastruktury.

Tylko jedna na osiem firm korzysta z rozwiązań IT w modelu chmury hybrydowej

Autorzy raportu Nutanix Enterprise Cloud Index zauważają, że w 2019 roku aż 73% organizacji planowało lub przeprowadziło migrację własnych obciążeń z chmury publicznej do środowiska prywatnego. Zdaniem przedstawicieli firmy Nutanix na tego rodzaju decyzje wpłynęła m.in. rosnąca dojrzałość i przewidywalność środowisk aplikacyjnych, a także chęć zachowania większej kontroli nad miejscem przetwarzania i przechowywania danych biznesowych. „Chmura publiczna i prywatne data center świetnie się uzupełniają. Warunkiem optymalnego wykorzystania zalet obydwu środowisk jest jednak uproszczenie zarządzania infrastrukturą własną poprzez wdrożenie chmury prywatnej oraz ujednolicenie zarządzania całym środowiskiem IT. Dzięki temu w zależności od potrzeb organizacje mogą płynnie przenosić aplikacje pomiędzy własnym data center a chmurą publiczną, czy pomiędzy operatorami różnych środowisk chmurowych, cały czas zachowując pełną kontrolę nad wykorzystywanymi zasobami, wydajnością i kosztami” – mówi Stanisław Leszczyński, regionalny dyrektor sprzedaży odpowiedzialny za Europę Wschodnią w firmie Nutanix.

Nie zmienia to jednak faktu, że pandemia COVID-19 zweryfikowała w praktyce możliwości dopasowania środowiska IT do nagłych zmian potrzeb biznesowych w wielu firmach. Pokazała też wyższość środowisk opartych na modelu chmury hybrydowej, nad tymi wykorzystującymi jedynie rozwiązania lokalne lub usługi cloud computing.„Epidemia pokazała, że architektura chmurowa jest obecnie najskuteczniejszą i najbardziej elastyczną metodą zarządzania zasobami IT w przedsiębiorstwach. Firmy, które już miały wdrożone takie rozwiązania mogły umożliwić pracę z domu niemal z dnia na dzień, podczas gdy firmy takich rozwiązań pozbawione musiały najpierw zbudować odpowiednie środowiska, co zajmowało im nawet kilka tygodni” – podkreśla Stanisław Leszczyński. Według niego wykorzystanie zasobów IT dostępnych w modelu chmury obliczeniowej pozwala na uproszczenie wielu procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą IT, poprawić szybkość dostosowywania środowiska IT do wymagań biznesu, a także – ograniczyć koszty utrzymania IT.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *