CIOPolecane tematy

Tylko co trzecie firmowe centrum danych odpowiada potrzebom biznesu

Zdecydowana większość osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w obszarze infrastruktury data center przyznaje, że wykorzystywane przez ich firmy ośrodki przetwarzania nie spełniają wszystkich wymagań biznesowych. Jedynie 29% takich ośrodków zaspokaja wszystkie potrzeby biznesowe. Takie wnioski płyną z badania zleconego przez firmę Vertiv.

Tylko co trzecie firmowe centrum danych odpowiada potrzebom biznesu

Z badań przeprowadzonych przez Forbes Insights wynika, że aż 71% centrów danych nie w pełni odpowiada potrzebom wykorzystujących je przedsiębiorstw. Co więcej, jedynie 6% osób odpowiedzialnych za rozbudowę infrastruktury data center przyznaje, że jest ona modernizowana w sposób wyprzedzający bieżące potrzeby biznesowe.

Autorzy analizy podkreślają ponadto, że niepokojący jest m.in. dość powszechny brak planowania i przygotowania do zmieniających się wymagań w obszarze przetwarzania danych. Widoczny jest m.in. wyraźny kontrast między punktem widzenia zarządów a inżynierami odpowiedzialnymi za rozwój i utrzymanie infrastruktury centrów danych. I tak, o ile 11% przedstawicieli kadry menedżerskiej jest zdania, że centra danych w ich firmach są modernizowane z wyprzedzeniem wobec aktualnych potrzeb, to podobną opinię podziela jedynie 1% inżynierów. “Współczesne centra danych zmierzają w kierunku integracji zasobów przedsiębiorstwa, chmury obliczeniowej i środowisk brzegowych. Potrzebne jest więc dokładne planowanie, aby spełnić firmowe wymagania w zakresie przetwarzania danych, przy jednoczesnym zachowaniu celów biznesowych. Wiele przedsiębiorstw pozostaje pod tym względem w tyle” – mówi Martin Olsen, wiceprezes Global Edge Systems w firmie Vertiv.

Jednocześnie, aż 92% odpowiedzialnych za technologie menedżerów – zajmujących stanowiska CIO lub CTO – przewiduje, że w najbliższej przyszłości działalność biznesowa ich organizacji będzie wymagała zwiększenia skali wykorzystania analityki biznesowej, a co za tym idzie – skrócenia czasu poświęconego na analizę danych, a także zwiększenia skali przetwarzanych danych. Z drugiej strony, już teraz co trzeci CIO twierdzi, że stale obserwuje trudności z zaspokojeniem potrzeb w zakresie przepustowości infrastruktury centrum danych. Poza zwiększeniem wydajności posiadanej infrastruktury centrów danych potrzebne są także inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa danych.

Przeczytaj również
Oszczędności rzędu 2 mln zł dzięki automatyzacji procesów biznesowych z WEBCON BPS

Co ważne, bezpieczeństwo znalazło się na szczycie cech centrum danych, które – zdaniem ankietowanych – przekładają się na możliwość budowania przewagi konkurencyjnej. Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania data center zapewnia przewagę konkurencyjną według 43% uczestników badania. Na kolejnych pozycjach znalazły się, odpowiednio: tworzenie kopii zapasowych i gotowość na wypadek awarii (33%), otwartość na nowe technologie (28%), a także wysoka przepustowość sieci (27%).

Badanie przeprowadzono na grupie 150 specjalistów zatrudnionych w centrach danych należących do reprezentujących różne branże przedsiębiorstw z całego świata. Szczegółowe wnioski z badania przeprowadzono na łamach raportu zatytułowanego: “The modern data center: How IT is Adapting to New Technologies and Hyperconnectivity”.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *