CIOPolecane tematy

Tylko co trzecie firmowe centrum danych odpowiada potrzebom biznesu

Zdecydowana większość osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w obszarze infrastruktury data center przyznaje, że wykorzystywane przez ich firmy ośrodki przetwarzania nie spełniają wszystkich wymagań biznesowych. Jedynie 29% takich ośrodków zaspokaja wszystkie potrzeby biznesowe. Takie wnioski płyną z badania zleconego przez firmę Vertiv.

Tylko co trzecie firmowe centrum danych odpowiada potrzebom biznesu

Z badań przeprowadzonych przez Forbes Insights wynika, że aż 71% centrów danych nie w pełni odpowiada potrzebom wykorzystujących je przedsiębiorstw. Co więcej, jedynie 6% osób odpowiedzialnych za rozbudowę infrastruktury data center przyznaje, że jest ona modernizowana w sposób wyprzedzający bieżące potrzeby biznesowe.

Autorzy analizy podkreślają ponadto, że niepokojący jest m.in. dość powszechny brak planowania i przygotowania do zmieniających się wymagań w obszarze przetwarzania danych. Widoczny jest m.in. wyraźny kontrast między punktem widzenia zarządów a inżynierami odpowiedzialnymi za rozwój i utrzymanie infrastruktury centrów danych. I tak, o ile 11% przedstawicieli kadry menedżerskiej jest zdania, że centra danych w ich firmach są modernizowane z wyprzedzeniem wobec aktualnych potrzeb, to podobną opinię podziela jedynie 1% inżynierów. “Współczesne centra danych zmierzają w kierunku integracji zasobów przedsiębiorstwa, chmury obliczeniowej i środowisk brzegowych. Potrzebne jest więc dokładne planowanie, aby spełnić firmowe wymagania w zakresie przetwarzania danych, przy jednoczesnym zachowaniu celów biznesowych. Wiele przedsiębiorstw pozostaje pod tym względem w tyle” – mówi Martin Olsen, wiceprezes Global Edge Systems w firmie Vertiv.

Jednocześnie, aż 92% odpowiedzialnych za technologie menedżerów – zajmujących stanowiska CIO lub CTO – przewiduje, że w najbliższej przyszłości działalność biznesowa ich organizacji będzie wymagała zwiększenia skali wykorzystania analityki biznesowej, a co za tym idzie – skrócenia czasu poświęconego na analizę danych, a także zwiększenia skali przetwarzanych danych. Z drugiej strony, już teraz co trzeci CIO twierdzi, że stale obserwuje trudności z zaspokojeniem potrzeb w zakresie przepustowości infrastruktury centrum danych. Poza zwiększeniem wydajności posiadanej infrastruktury centrów danych potrzebne są także inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa danych.

Co ważne, bezpieczeństwo znalazło się na szczycie cech centrum danych, które – zdaniem ankietowanych – przekładają się na możliwość budowania przewagi konkurencyjnej. Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania data center zapewnia przewagę konkurencyjną według 43% uczestników badania. Na kolejnych pozycjach znalazły się, odpowiednio: tworzenie kopii zapasowych i gotowość na wypadek awarii (33%), otwartość na nowe technologie (28%), a także wysoka przepustowość sieci (27%).

Badanie przeprowadzono na grupie 150 specjalistów zatrudnionych w centrach danych należących do reprezentujących różne branże przedsiębiorstw z całego świata. Szczegółowe wnioski z badania przeprowadzono na łamach raportu zatytułowanego: “The modern data center: How IT is Adapting to New Technologies and Hyperconnectivity”.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *