BiznesAnalitykaCIOPolecane tematy

Większość menedżerów z polskich firm nie ma na czas dostępu do potrzebnych danych

Na zbyt długi czas potrzebny na uzyskanie informacji niezbędnych w procesach podejmowania decyzji narzeka aż 82 proc. osób decyzyjnych z polskich firm. Podobny odsetek menedżerów jest zdania, że ich firmy dysponują danymi niezbędnymi do efektywnego wspierania decyzji, ale brak jest odpowiednich narzędzi IT. Na to nakłada się m.in. brak intuicyjności wykorzystywanych systemów raportujących. To wnioski płynące z badania przeprowadzonego przez firmę Motabi.

Większość menedżerów z polskich firm nie ma na czas dostępu do potrzebnych danych

Wnioski z badania firmy Motabi pozwalają sądzić, że głównymi problemami w zakresie możliwości wykorzystania dostępnych danych biznesowych na potrzeby usprawnienia poszczególnych procesów biznesowych jest utrudniony dostęp do potrzebnych informacji. Według dwóch trzecich (66 proc.) uczestników badania problematyczny staje się nadmierna ilość dostępnych danych, a zdaniem 82 proc. ankietowanych – czas potrzebny na uzyskanie dostępu do poszukiwanych w danym momencie informacji. W efekcie, dwóch na pięciu menedżerów (42 proc.) poświęca przynajmniej godzinę dziennie, aby zgromadzić dane i przygotować potrzebne raporty. Co trzeci ankietowany menedżer (30 proc.) ponad pięć godzin tygodniowo przeznacza też na zweryfikowanie poprawności danych w otrzymywanych raportach. Ponad połowa (54 proc.) na potrzebne zestawienia czeka średnio ponad dwa dni. Co trzecia osoba decyzyjna (34 proc.) negatywnie ocenia formę prezentacji informacji zarządczych.

Dwóch na pięciu menedżerów (42 proc.) poświęca przynajmniej godzinę dziennie, aby zgromadzić dane i przygotować potrzebne raporty. Co trzeci ankietowany menedżer (30 proc.) ponad pięć godzin tygodniowo przeznacza też na zweryfikowanie poprawności danych w otrzymywanych raportach.

„Ciekawy jest fakt, że 90% managerów twierdzi, że ich organizacje posiadają zdefiniowane wskaźniki KPI, ale tylko 35% menedżerów wykorzystuje je do podejmowania codziennych decyzji zarządczych. Jednocześnie ponad 80% managerów jest przekonanych, że ich organizacje posiadają wszelkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia rozwoju biznesu. Nie mają jednak narzędzi, dzięki którym te dane byłyby dostarczane im w formie użytecznych informacji” – mówi Piotr Śmiałek, prezes zarządu firmy Motabi. Dodatkowo, aż 69 proc. uczestników badania twierdzi, że w ich firmach raportowanie nie jest ustandaryzowane i spójne dla całej organizacji, a więc nie uwzględnia danych przekrojowych uwzględniających szerszy obraz funkcjonowania organizacji. Z kolei 44 proc. managerów narzeka na wysoki koszt dostępu do potrzebnych informacji.

69 proc. uczestników badania twierdzi, że w ich firmach raportowanie nie jest ustandaryzowane i spójne dla całej organizacji

Zdaniem autorów analizy stan taki jest wynikiem m.in. szumu informacyjnego spowodowanego nadmiarem danych generowanych przez firmy oraz brakiem właściwych narzędzi informatycznych, które ułatwiałyby zarządzanie dostarczanymi informacjami i raportami. Z drugiej strony, ponad połowa (51 proc.) respondentów jest zdania, że dostępne na rynku rozwiązania analityki biznesowej są nadmiernie rozbudowane w stosunku do potrzeb użytkowników biznesowych. Zdaniem 45 proc. ankietowanych wynika to z faktu, że te narzędzia są adresowane do analityków, a nie osób odpowiedzialnych za rozwój biznesowy firmy. “Z naszych doświadczeń wynika, że dzięki korzystaniu z systemów klasy Business Intelligence klienci nawet o 90 proc. skracają czas na weryfikację poprawności i spójności prezentowanych danych. Dodatkowo wykorzystanie KPI przez managerów wzrasta do poziomu 90 proc” – dodaje Robert Tomaszewski, wiceprezes firmy Motabi. “Czas potrzebny na zbieranie danych przez managerów zostaje zredukowany do zera, gdyż wszystko odbywa się w pełni automatycznie” – zapewnia.

W badaniu firmy Motabi wzięło udział 400 przedstawicieli kadry kierowniczej z polskich firm.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *