AdvertorialArtykuł z magazynu ITwizCIORynekPolecane tematy

Wielkopolskie eZdrowie: bezpieczna transmisja danych dla 23 placówek medycznych Promocja

Promocja
Samorząd Województwa Wielkopolskiego na początku roku 2015 podjął decyzję o rozpoczęciu przetargu publicznego na realizację projektu dostawy i instalacji korporacyjnej infrastruktury transmisji danych dla 23 jednostek leczniczych w Wielkopolsce. Do wykonania projektu wybrano ofertę konsorcjum firm VOL Sp. z o.o. Sp. k. oraz INEA SA. Zaproponowano rozwiązania wykorzystujące produkty Extreme Networks i Fortinet.

Wielkopolskie eZdrowie: bezpieczna transmisja danych dla 23 placówek medycznych<span class=sponsorowany> Promocja</span>

Przetarg rozpisany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dla projektu „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” obejmował dostawę, rozmieszczenie i zainstalowanie infrastruktury transmisji danych z konfiguracją i wdrożeniem usługi korporacyjnej transmisji danych. Dodatkowym jego elementem były usługi zarządzania infrastrukturą transmisji danych dostarczane w ramach projektu.

“Celem projektu było zbudowanie usługi bezpiecznej, o wysoko wydajnej i wysoko dostępnej transmisji danych we wszystkich podmiotach leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego, dla współpracy tych podmiotów i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Realizacja przedsięwzięcia była warunkiem koniecznym dla rozwoju e-usług w sektorze opieki zdrowotnej, a tym samym do dostosowania sektora do wymagań dynamicznego rozwoju gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego” – mówi Leszek Wojtasiak, inicjator projektu, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Wysokie wymagania dotyczące przepustowości sieci Wydajność wymiany danych zapewniają każdemu podmiotowi – objętemu zakresem projektu – symetryczne kanały transmisji o przepustowości 100 Mb/s, skalowalnej do 1 Gb/s, oraz łączność zewnętrzna (internet) dwoma jednoczesnymi kanałami o przepustowości 100 Mb/s. Łącza wewnętrzne obsługują inżynierię ruchu korporacyjnego.

Projekt zakładał, że infrastruktura musi mieć mechanizm zapewniający jej wysoką dostępność, co realizuje dodatkowe wydzielone łącze dwukierunkowe (dupleks) o przepustowości min. 10 Gb/s w każdym kierunku transmisji. Bezpieczeństwo łączności korporacyjnej zabezpieczają: wewnętrzne profilowanie, ochrona ruchu sieciowego w kanałach wymiany wewnętrznej (korporacyjnej) i zewnętrznej (Internet) oraz zarządzanie dostępem do zasobów infrastruktury. Ważnym elementem projektu jest zachowanie autonomii lokalnych środowisk IT. Równie istotne było ucyfrowienie i zautomatyzowanie wymiany danych między Zespołami Ratownictwa Medycznego a podmiotami leczniczymi prowadzącymi Szpitalne Oddziały Ratunkowe.

Rozwiązania Extreme Networks i Fortinet w sieci ratownictwa medycznego

W ramach przygotowań do przetargu rozważano instalację rozwiązań kilku wiodących producentów. Projekt zrealizowano przy wykorzystaniu rozwiązań Extreme Networks w zakresie transmisji danych (przełączniki, kontrolery, punkty dostępowe łączności bezprzewodowej) i Fortinet w obszarze profilowania i ochrony ruchu sieciowego (firewalle).

Rozwiązania tych producentów najpełniej spełniły wymagania interoperacyjności określone w specyfikacji, gwarantując stabilną i nieprzerwaną codzienną pracę. Przy wyborze urządzeń dla infrastruktury doceniono ich wysoką jakość i funkcjonalność. Trzeba jednocześnie podkreślić, że znaczącym argumentem przemawiającym za wyborem jest obsługa wirtualizacji zasobów firewalli.

Rozwiązanie do wykorzystania przez długie lata

„Nie da się przecenić efektywności i skalowalności parametrów urządzeń Extreme Networks Summit i Fortinet FortiGate, które umożliwiły optymalne dopasowanie rozwiązania do naszych potrzeb. Mowa tutaj o poziomach łączności lokalnego środowiska IT z siecią korporacyjną, łączności wysokiej dostępności środowiska regionalnego/korporacyjnego, a także łączności mobilnej” – mówi Tomasz Kokowski, inżynier kontraktu reprezentujący w Projekcie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

„Dynamicznie zestawiane kanały łączności dla Zespołów Ratownictwa Medycznego to innowacja umożliwiająca pokonanie bariery Ratownictwo- -SOR. Dane z karetek trafiały do SOR na papierze. Wykazaliśmy, że nie potrzeba tu wcale specjalizowanych rozwiązań. Trzeba tylko to ze sobą połączyć, a wystarczy do tego punkt dostępowy z firewallem zintegrowany tak, jak w zaproponowanym urządzeniu FortiGate 30D Wi-Fi, przez mobilny firewall-punkt dostępowy” – dodaje. VOL stanęła na wysokości zadania, zapewniając najwyższej klasy specjalistów, dzięki którym wdrożenie i rozruch technologiczny przeprowadzono szybko i sprawnie. „Wdrożone rozwiązania Extreme Networks i Fortinet funkcjonują pewnie i sprawują się tak, jak tego oczekiwał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zbudowana infrastruktura realizuje założenia projektu i zaspokaja wszystkie obecne potrzeby w zakresie korporacyjnej transmisji danych między placówkami medycznymi objętymi jego zakresem, zachowując jednocześnie znaczny margines tolerancji dla skutecznego i szybkiego reagowania na zmiany” – podkreśla Tomasz Kokowski.

Sprawne wdrożenie dzięki fachowemu wykonawcy

„Projekt e-Zdrowie w Wielkopolsce był dla nas dużym wyzwaniem ze względu na czas realizacji oraz ilość podmiotów leczniczych, które należało połączyć usługą szerokopasmowej, bezpiecznej korporacyjnej transmisji danych. Kluczem do sukcesu w takich przypadkach jest przede wszystkim analiza przedwdrożeniowa, plan realizacji uwzględniający zidentyfikowane ryzyka w różnych obszarach oraz zarządzanie zmianą. Zadbaliśmy o odpowiednie przygotowanie analizy, dzięki której podczas realizacji projektu prace były wykonywane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem” – wspomina
Rafał Gębala, Prezes Zarządu VOL.

„W sytuacji bardzo napiętego harmonogramu realizacji, ważne jest odpowiednie zarządzanie i monitorowanie poszczególnych zadań przez kierownika projektu z odpowiednim doświadczeniem. Uważam to za podstawę sukcesu. Projekty realizowane przez VOL zawsze zarządzane są przez kierownika z dużym doświadczeniem i kwalifikacjami. Takie podejście – oraz posiadanie w zespole takich osób – uznaję za jedną z naszych cennych kompetencji i jeden z elementów przewagi konkurencyjnej na rynku”– dodaje.

Zrealizowane wdrożenie to także świetny przykład, gdy wyspecjalizowany integrator potrafi wykorzystać potencjał drzemiący w technologii. „Rozwiązania Fortinet na dobre zadomowiły się już w bardzo wymagającym polskim sektorze medycznym. Niemniej to właśnie certyfikowani partnerzy sprawiają, że wychodzą one w projektach dużo dalej, niż standardowa ochrona styku z internetem” – komentuje Grzegorz Szałański, Product Manager Fortinet
w Veracomp SA.

Bezpieczeństwo i monitoring przesyłanych danych

Rozwiązanie transmisji danych w sieci LAN od Extreme Networks spełnia najwyższe standardy stawiane dzisiaj tego typu implementacjom. Poza oczywistym aspektem wydajności sieci przewodowej i bezprzewodowej, położono nacisk na bezpieczeństwo i monitoring danych przesyłanych przez tę sieć. Projekt sieci opierał się na rdzeniu zbudowanym na bardzo wydajnych przełącznikach X670 klasy operatorskiej zlokalizowanych w każdej placówce i połączonych ze sobą oraz sieci dostępowej opartej na wydajnych przełącznikach dostępowych X440 różnego typu (światłowodowe, PoE) i bezprzewodowej sieci dostępowej zarządzanej przez wirtualne kontrolery.

Ważnym elementem było również bezpieczeństwo przesyłanych danych i monitoring ruchu z widocznością aż do warstwy aplikacji (Extreme Analytics). Dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania, klient ma możliwość wglądu, analizy i raportowania ruchu pod kątem konkretnej aplikacji wykorzystywanej przez Zespoły Ratownictwa Medycznego do komunikacji z SOR. „Wszystkie rozwiązania są wysoce skalowalne i mogą być rozbudowywane w przyszłości w ramach pojawiających się potrzeb” – twierdzi Maciej Stawiarski, Product Manager Extreme Networks w Veracomp.

Wdrożenie było realizowane przez konsorcjum firm VOL Sp. z o.o. Sp. k. oraz INEA SA

VOL to integrator z Poznania, działający na rynku IT od 18 lat, koncentrujący się na usługach związanych z transmisją danych oraz infrastrukturą Data Center. Inżynierowie tej firmy do każdego projektu podchodzą indywidualnie, zapewniając kompleksową usługę w zakresie realizacji poszczególnych zadań. Kompetencje specjalistów potwierdzone są licznymi autoryzacjami, w tym najwyższym statusem partnerskim Extreme Networks Platinum Partner oraz Gold Partner firmy Fortinet. VOL aktywnie działa w segmencie medycznym, realizując między innymi kompleksową informatyzację szpitali oraz wprowadzając do systemów medycznych innowacyjne rozwiązania, wzbogacając ich funkcjonalność.

Grupa INEA to największy w Wielkopolsce multimedialny operator telekomunikacyjny, z którego usług każdego dnia korzysta ok. 0,5 mln mieszkańców tego regionu. Jest czwartą siecią kablową w kraju i jedyną, która świadczy usługi za pośrednictwem światłowodu wprost do mieszkania, już co dziesiątemu Abonentowi. Klientom indywidualnym świadczone są kompleksowe usługi – w tym telewizja cyfrowa, szybki internet oraz usługi telefoniczne i mobilne. Z powodzeniem obsługiwani są również klienci biznesowi, oraz sektor publiczny, na potrzeby których oddane zostało jedno z największych w Polsce Data Center. Do grudnia 2015 roku Grupa INEA obsługiwała już blisko 8 tys. firm z Wielkopolski. Największym atutem firmy jest fakt posiadania własnej, niezależnej infrastruktury światłowodowej, w oparciu o którą projektowane są kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne. W ramach prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego projektu, Grupa INEA dostarczyła symetryczne łącza światłowodowe, zapewniające bezpieczeństwo i skalowalność rozwiązania. Wybór takiej technologii zapewnia wydajną i bezpieczną wymianę danych między podległymi podmiotami leczniczymi i Urzędem oraz wydajną łączność zewnętrzną.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *