BranżaCyberbezpieczeństwoRynek

WithSecure wprowadza nowe usługi reagowania na incydenty bezpieczeństwa

W ramach nowych usług WithSecure zapewni m.in. nieprzerwane monitorowanie incydentów oraz priorytetowe wsparcie w zakresie reagowania w ciągu 72 godzin od wykrycia ataku.

WithSecure wprowadza nowe usługi reagowania na incydenty bezpieczeństwa

Oferta firmy WithSecure (d. F-Secure) została rozszerzona o nowe usługi wspierające reagowanie na cyberzagrożenia. Nowe usług są skierowane przede wszystkim do małych i średnich organizacji. Mają odpowiadać na bieżące potrzeby związane z koniecznością zapewnienia ochrony i sprawnego reagowania na incydenty z obszaru bezpieczeństwa IT w coraz bardziej złożonych środowiskach IT.

Zdaniem przedstawicieli firmy WithSecure reagowanie na incydenty staje się coraz trudniejsze wobec rosnącej skali wykorzystania zasobów i rozwiązań oferowanych w modelu publicznej chmury obliczeniowej, a co za tym idzie – złożoności firmowej infrastruktury, a także – ograniczonej dostępności kompetencji z obszaru cyberbezpieczeństwa. “Tylko jedna na pięć firm ma plan reagowania na incydenty. Zazwyczaj są to duże przedsiębiorstwa z dobrze rozwiniętymi zabezpieczeniami. Firmy średniej wielkości rzadko dysponują odpowiednimi zasobami by opracować taki plan wewnętrznie. Reagowanie na incydenty to usługa, która doskonale nadaje się jednak do outsourcingu. Nasza oferta skierowana jest głównie do sektora MŚP. Pomaga w zwiększaniu odporności na każdego rodzaju cyberataki, w tym te w chmurze” – zapewnia Paul Brucciani, doradca ds. cyberbezpieczeństwa w firmie WithSecure.

Na nową ofertę składają się trzy odrębne, choć powiązane ze sobą pakiety usług. Obejmują one kolejno: zwiększenie gotowości do reagowania na incydenty bez zakłócania ciągłości prowadzonego biznesu; wsparcie w reagowaniu na incydenty, w tym priorytetowy dostęp do ekspertów ds. reagowania, ze szczególnym naciskiem na pierwsze 72 godziny po incydencie oraz wsparcie w nagłych sytuacjach poprzez infolinię Incident Response. Według ekspertów WithSecure wsparcie dla reagowania na incydenty w ciągu 72 godzin po ich wykryciu ma szczególne znaczenie, ponieważ jest to okres decydujący dla minimalizacji negatywnych skutków incydentu, a także – istotny w kontekście dopełnienia obowiązków narzuconych prawem. “Jest to etap, w którym można ograniczyć bezpośrednie konsekwencje ataku, kluczowy również w kontekście dopełniania obowiązków związanych z RODO. Zgodnie z ustawą, firmy muszą zgłaszać incydenty właśnie w ciągu 72 godzin. Bez efektywnej i szybkiej reakcji organizacje mogą napotkać problemy z pełnym zrozumieniem rozmiaru incydentu i określeniu dalszych działań naprawczych” – podkreśla Paul Brucciani.

Przeczytaj również
Empik zbudował usługę streamingu w oparciu o technologie Euvic
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *