Rynek

Wystartował Szczyt Cyfrowy IGF 2021 – za nami Dzień Zero

Tegoroczną międzynarodową konferencje IGF zorganizowano w Polsce, a tradycją tego wydarzenia jest, iż pierwszy dzień spotkania – nazywany też Dniem Zero – należy do gospodarzy, którzy układają jego agendę. I tak, podczas “polskiego dnia”, dyskutowano m.in. o inteligentnych miastach, cyberbezpieczeństwie, a także o młodych ludziach w świecie technologii.

Wystartował Szczyt Cyfrowy IGF 2021 – za nami Dzień Zero
Debata Youth Summit fot. NASK

Tegoroczny Szczyt Cyfrowy otworzyła debata pt. „Global economic recovery – where are we at?”, a udział w niej wziął Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. “To jak bardzo zmienił się świat w trakcie pandemii pokazuje chociażby dzisiejsze spotkanie, w którym biorą udział osoby z różnych stron świata, wielu jest z nami online. Wszystkich gorąco witam w Katowicach” – przywitał gości minister Cieszyński.

We wspomnianej debacie udział wzięli również: Liu Zhenmin zastępca Sekretarza Generalnego ds. ekonomicznych i społecznych, a także ministrowie odpowiadający za obszar cyfryzacji Syrii, Rwandy oraz Słowenii. Jak podkreślił Liu Zhenmin, połowa populacji świata – 3,7 mld osób nie ma dostępu do internetu oraz do technologii cyfrowych. Kolejny panel poświęcony był koncepcji „inteligentnych miast” (smart cities). Podczas rozmów okazało się, że lokalne władze coraz częściej sięgają po nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, Big Data czy analityka cyfrowa.

IGF Youth i inne aktywności NASK

Swój udział w tworzeniu agendy oraz w uczestniczeniu w wielu wydarzeniach pierwszego dnia miała również firma NASK. Dzień Zero był dla niej szczególnie ważny ze względu na IGF Youth – inicjatywę, którą zaproponowała Polska podczas poprzedniego szczytu, który odbywał się w Berlinie. NASK nie tylko zgłosił tę inicjatywę, ale również objął patronatem działania w obrębie IGF Youth.

6 grudnia pierwszym wydarzeniem związanym z IGF Youth była sesja pt. „Event #123 Global Youth IGF – Presenting Successful Initiatives”. Spotkanie moderowała Emilia Zalewska, która opowiedziała słuchaczom o zaangażowaniu Youth IGF na całym świecie i ich działaniach, które już przynoszą spektakularne rezultaty. Następnie wypowiadały się Elisabeth Schauermann i Demetria Lee z Niemieckiego Towarzystwa Informatycznego, Marko Paloski z Digital Youth Jam, Eileen Cejas, który opowiedział o Youth Coalition on Internet Governance (Koalicja Młodzieży ds. Zarządzania Internetem) oraz Juan Pajaro Velasquez, który zaprezentował Internet Society Youth SIG, umożliwiający organizacjom i indywidualnym członkom zdobywanie umiejętności, wiedzy, narzędzi oraz zasobów potrzebnych do skutecznego przyczyniania się do zarządzania Internetem. Spotkanie zakończyły pytania od uczestników oraz postulaty o to, by zacieśniać współpracę pomiędzy młodymi ludźmi zaangażowanymi w szeroko rozumianą cyfryzację.

W ciągu dnia, jako wydarzenia towarzyszące, odbył się również warsztat skierowany do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, który współprowadziły przedstawicielki NASK – Anna Rywczyńska i Anna Jankiewicz.

Eksperci NASK byli także moderatorami dwóch ważnych paneli. Maciej Siciarek, kierownik Działu Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK prowadził dyskusję “Cybersecurity and Crisis Managenent – combining cyber and kinetic threats. Best practices”, podczas której międzynarodowi eksperci wymieniali się doświadczeniem w zakresie zarządzania kryzysowego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Zaś Ilona Urbaniak, kierownik Działu Zastosowań Inteligencji i Analizy Dużych Zbiorów Danych w NASK moderowała dyskusję o ochronie danych medycznych.

Na zakończenie spotkanie Youth Summit

Wydarzeniem, które również odbyło się pierwszego dnia w przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, było podpisanie porozumienia, na mocy którego powstanie Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. Sygnowali je przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej oraz dyrektor NASK PIB Wojciech Pawlak. Zawarcie wspomnianego porozumienia ma nie tylko zacieśnić współpracę pomiędzy wymienionymi instytucjami, ale na jego mocy powołane zostaną do życia ważne inicjatywy i projekty, np. studia podyplomowe, seminaria naukowe, rozpoczną się również badania naukowe czy wydawanie publikacji.

Dzień Zero zakończyło ważne spotkanie – Youth Summit. Otworzyło je wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. “Należę do pokolenia, które pamięta czasy bez telefonów komórkowych i internetu, ale nawet mnie wydają się one nierealne. Rewolucja cyfrowa dokonała się niemal niepostrzeżenie. Jeszcze pod koniec XX wieku trudno było sobie wyobrazić, że internet zdominuje nasze życie” – powiedział premier.

Z kolei pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 Krzysztof Szubert ocenił, że podczas kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 „technologie cyfrowe i internet udowodniły, że są w stanie wpłynąć na nasze życie w stopniu, jakiego nie widzieliśmy wcześniej”. Podczas uroczystości Liu Zhenmin, zastępca Sekretarza Generalnego ds. Ekonomicznych i Społecznych, odczytał list Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa.

Cześć oficjalną zakończyło wystąpienie Wojciecha Pawlaka, dyrektora NASK, który powiedział: “NASK wspiera młodych ludzi na wielu płaszczyznach, dbamy o ich bezpieczeństwo w sieci i rozwój kompetencji cyfrowych. Jesteśmy dumni z patronowania Youth Summit podczas Szczytu Cyfrowego”.

Po części oficjalnej nastąpiła wymiana myśli i poglądów pomiędzy przedstawicielami IGF Youth z całego świata, na scenie w Katowicach wystąpili m..in. przedstawiciele IGF Youth z Polski – Emilia Zalewska, Rafał Prabucki i Marta Musidłowska.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *