Branża ITRynek

XXVII Forum Teleinformatyki – Dorota Kilańska i Agata Miazga laureatkami 20. edycji Nagrody im. Marka Cara

Dorota Kilańska, dr n. o zdrowiu, pielęgniarka, profesor UM w Łodzi, dyrektor ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP oraz Agata Miazga, analityczka danych, ekonomistka, pasjonatka otwartych danych – zostały laureatkami tegorocznej Nagrody im. Marka Cara, pomysłodawcy Forum Teleinformatyki. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

XXVII Forum Teleinformatyki – Dorota Kilańska i Agata Miazga laureatkami 20. edycji Nagrody im. Marka Cara

Nagroda im. Marka Cara – tragicznie zmarłego w 1997 roku, pomysłodawcy i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym – jest wręczana na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Wliczając tegoroczne laureatki, nagrodą wyróżniono już 37 osób. Przyznaje ją kapituła, którą tworzą m.in. laureaci z lat poprzednich.

Dorotę Kilańską, od kilku lat niezależną ekspert ds. informatyzacji ochrony zdrowia European Federation of Nurses Association (EFN) i Ministerstwa Zdrowia, która od kilkunastu lat zajmuje się podnoszeniem kompetencji cyfrowych w ochronie zdrowia oraz m.in. jest twórczynią aplikacji do dokumentowania zdarzeń medycznych z wykorzystaniem słownika ICNP – „ADPIECare Dorothea” wdrożonego do dydaktyki w uczelniach kształcących pielęgniarki w Polsce, wyróżniono wspomnianą nagrodą za:

  •  wieloletnią pracę nad zmianą świadomości pielęgniarek i położnych co do potrzeby rozwijania ich kompetencji cyfrowych;
  • tworzenie dokumentacji elektronicznej, dostępnej dla uprawnionych pracowników ochrony zdrowia w każdym miejscu;
  • propagowanie wiedzy, działalność dydaktyczną i publikatorską z zakresu cyfryzacji zasobów informacyjnych ochrony zdrowia i pracę nad zmianą świadomości pielęgniarek i położnych co do potrzeby rozwijania ich kompetencji cyfrowych.

Z kolei Agatę Miazgę, m.in. współtwórczynię i koordynatorkę programu i portalu MojaPolis.pl, ułatwiającego dostęp do lokalnych i regionalnych danych społeczno-ekonomicznych; w latach 2016-2020 odpowiadającą w Ministerstwie Cyfryzacji za obszar otwartych danych jako dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji, gdzie przygotowała i w dużej mierze wdrożyła dwa innowacyjne projekty: Otwarte dane i Otwarte dane plus, doceniono za:

  • wieloletnią, konsekwentną i efektywną pracę na rzecz otwierania i udostępniania danych publicznych;
  • uporczywą pracę na rzecz otwierania skarbca z danymi, które są potrzebne naszemu społeczeństwu, mającemu stać się społeczeństwem informacyjnym.

Dodajmy, że nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:

  • Adam Marciniak – wiceprezes CCC ds. technologii i digitalizacji;
  • Zdzisław Nowakowski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, honorowy profesor oświaty;
  • Katarzyna Szymielewicz – prawniczka, działaczka społeczna i publicystka, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *