CDOPolecane tematy

Z jakimi wyzwaniami mierzą się organizacje przyspieszające cyfrową transformację?

Respondenci biorący udział w najnowszej, 8 edycji raportu F5 2022 State of Application Strategy (SOAS), uznali że widoczność w różnych środowiskach i spójne zabezpieczenia to aktualnie największe wyzwania dla wdrażających aplikacje chmurowe. Obecnie 90% organizacji spośród wszystkich branż planuje wdrożenie sztucznej inteligencji w celu pozyskania informacji. Jak czytamy w badaniu, skuteczna implementacja AI wymaga jednak większej przejrzystości danych, integracji i zarządzania.

Z jakimi wyzwaniami mierzą się organizacje przyspieszające cyfrową transformację?

Badanie F5 identyfikuje również inżynierię niezawodności witryny (SRE) jako kluczowy element układanki. Okazuje się, że 77% respondentów stosuje podejście SRE w swoich aplikacjach i systemach. Twórcy raportu wskazują jednak, że architektura korporacyjna musi stale ewoluować, aby wspierać nie tylko rozproszone i skoncentrowane na aplikacjach modele, ale także pełną transformację cyfrową w organizacjach.

Co prawda organizacje korzystają z rozwiązań ułatwiających proces kompleksowego zarządzania i likwidujących pogłębiające się braki w umiejętnościach informatycznych, ale wyniki ankiety sygnalizują jednocześnie pewne przeszkody, które – jeśli zostaną zignorowane – zatrzymają proces zwiększania elastyczności w firmach.

“Projekty związane z cyfrową transformacją wyraźnie przyspieszyły w ciągu ostatnich dwóch lat i nie odnotowujemy tutaj żadnych oznak spowolnienia” – powiedziała Kara Sprague, EVP and GM, App Delivery w F5. “Nasze badania pokazują, że przeciętna organizacja zarządza setkami aplikacji w centrach danych, chmurach i wdrożeniach brzegowych, a także ponad 20 różnymi technologiami zabezpieczeń i wdrażania aplikacji. Wraz z rosnącymi i coraz bardziej zróżnicowanymi zasobami organizacji, wymagają one spójnego zabezpieczenia, kompletnej przejrzystości i większej automatyzacji we wdrażaniu aplikacji. Dzięki temu można poradzić sobie ze złożonością i stale budować nową wartość dla klientów, usprawniać operacje czy reagować na pojawiające się zagrożenia w czasie rzeczywistym” – dodała.

Kluczowe wnioski

Wśród kluczowych wniosków w raporcie znalazły się m.in:

  • Modernizacja rozprzestrzenia się na procesy back-office – ponad dwie trzecie organizacji zdaje sobie sprawę, że tworzenie doskonałych doświadczeń cyfrowych dla klientów wymaga również modernizacji mniej widocznych procesów biznesowych i funkcji back-office. Obecnie dane muszą być wykorzystane szybko, aby pozyskać surowce, zatrudniać pracowników czy zaplanować produkcję. Wpływa to na relacje z klientami, szybkość wprowadzania nowych ofert na rynek i wyniki finansowe.
  • IT i OT są zbieżne – analiza wskazuje, że konwergencja systemów IT i technologii operacyjnych (OT) jest najbardziej przyszłościowym trendem w ciągu kilku najbliższych lat. Integracja systemów OT, które zarządzają operacjami przemysłowymi z korporacyjnymi z systemami informatycznymi skoncentrowanymi na danych, pomoże zamknąć pętlę automatyzacji. Dzięki temu  cyfrowe organizacje będą lepiej przewidywać zmiany, adaptować się do nich oraz na nie reagować.
  • Brak krytycznych wniosków – przeważająca liczba organizacji (95%) planuje wykorzystywać dane operacyjne w celu uzyskiwania informacji, które pozwolą na poprawę jakości obsługi klienta i stymulowanie rozwoju firmy. Jednak aż 98% respondentów wskazuje, że obecnie nie są w stanie uzyskać potrzebnych informacji ze swoich istniejących systemów. Nawet przy szerszym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w wielu organizacjach nadal brakuje pracowników, który mógłby skutecznie identyfikować odpowiednie dane i wykorzystywać je.
  • Złożoność staje się trudna do utrzymania – 93% respondentów korzysta z usług chmurowych w modelu SaaS, a 84% planuje przeniesienie swoich obciążeń do infrastruktury brzegowej. Związane z tym wyzwania obejmują nakładające się na siebie polityki bezpieczeństwa i fragmentację danych, a także wdrażanie rozwiązań punktowych, które ostatecznie zwiększają złożoność, zmniejszają wrażliwość lub obniżają wydajność. Szersza dystrybucja w całej infrastrukturze oznacza, że usługi związane z zabezpieczaniem i dostarczaniem aplikacji nie są już powiązane z modelem wdrażania lub lokalizacją obsługiwanych aplikacji, co zapewnia firmom większą elastyczność, ale wpływa także na spójność i może pogorszyć komfort użytkowania.
  • Bezpieczeństwo ewoluuje w kierunku zarządzania ryzykiem – nawet jeśli w wyniku coraz większej złożoności zwiększyła się liczba potencjalnych awarii, najważniejsza pozostaje wydajność. Ponad trzy czwarte (76%) respondentów przyznaje, że – mając wybór – wyłączyłoby swoje środki bezpieczeństwa, by poprawić wydajność systemów. Zarządzanie spektrum zagrożeń z uwzględnieniem rzeczywistych celów pokazuje, że firmy przyjmują zmienione podejście do zarządzania ryzykiem, kierując się w stronę myślenia o bezpieczeństwie opartym na tożsamości, które wyprzedza tradycyjne technologie  bezpieczeństwa i dostarczania aplikacji pod względem rozpowszechnienia.
  • Repatriacja rośnie – dzisiejsze organizacje zarządzają obszerną infrastrukturą, od rosnącego zbioru aplikacji kontenerowych i aplikacji mobilnych po starsze rozwiązania, które mają fundamentalne znaczenie dla działalności biznesu. Co istotne, ponad dwie trzecie organizacji (67%) obecnie repatriuje aplikacje – to znaczy przenosi je z powrotem do środowiska centrum danych z chmury lub planuje przeprowadzić tę operację w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Stanowi to znaczący wzrost w porównaniu z zaledwie 27% w roku poprzednim.

Wyniki raportu wskazują, że decydenci IT wciąż muszą radzić sobie z ograniczeniami związanymi z modernizacją, wymaganiami biznesowymi i metodami wdrażania, aby móc czerpać pełnię korzyści z transformacji cyfrowej. Organizacje muszą więc nieustannie szukać balansu między kontrolą, kosztami doświadczeniami klientów i pracowników oraz rozszerzonym zestawem zabezpieczeń aplikacji i API. Skutkuje to coraz większym zainteresowaniem zaawansowaną analizą behawioralną i rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, które trafniej oceniają kontekst, aby zapewnić bezpieczeństwo, wydajność i niezbędne informacje aplikacjom adaptacyjnym, podsumowują twórcy badania.

Raport F5 State of Application Strategy 2022 prezentuje opinie uzyskane od blisko 1 500  decydentów IT na całym świecie z różnych branż, organizacji i stanowisk. Z pełną treścią tej analizy można zapoznać się tutaj.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *