AplikacjeArtykuł z magazynu ITwizCIOPolecane tematy

Zautomatyzowany monitoring IT odpowiedzią na cyfrową rzeczywistość

W świecie opartym na aplikacjach, bieżący nadzór nad ich funkcjonowaniem już nie wystarczy. Potrzebne jest spojrzenie łączące monitoring aplikacyjny z infrastrukturą IT, ale też z oczekiwanymi przez firmy efektami biznesowymi.

Zautomatyzowany monitoring IT odpowiedzią na cyfrową rzeczywistość

Złożoność aplikacji i środowisk IT – wynikająca ze zmian technologicznych, nowych koncepcji rozwoju oprogramowania i modeli biznesowych – stwarza nowe wyzwania związane z koniecznością zapewnienia wysokiej dostępności i wydajności aplikacji oraz usług biznesowych. „Jeśli zmieniamy biznes na cyfrowy, coraz więcej użytkowników może korzystać z naszych usług za pośrednictwem nowych kanałów dostępu. Co więcej stają się oni coraz bardziej wymagający. Tym bardziej istotne staje się więc zapewnienie najwyższej wydajności aplikacji. Fundamentem jest tu kompleksowy monitoring aplikacji, infrastruktury, sieci i doświadczeń użytkowników” – mówi Marek Drożdż, dyrektor regionalny Dynatrace w regionie Europy Wschodniej i Rosji.

Z perspektywy potrzeb biznesowych cyfrowa transformacja oznacza konieczność zapewnienia wysokiej dostępności i odpowiednich standardów funkcjonowania aplikacji biznesowych. Fundamentem takich działań, a pośrednio też działań mających na celu zmaksymalizowanie efektywności biznesowej jest kompleksowy monitoring warstwy IT. Aby jednak monitoring IT oddawał w praktyce znaczenie parametrów jakościowych związanych z funkcjonowaniem poszczególnych warstw środowiska IT, niezbędne jest powiązanie aspektów informatycznych z kwestiami biznesowymi.

Przykładowo, Adobe Photoshop 6 zawiera ok. 4,5 mln linii kodu, systemy wbudowane łazika Mars Curiosity liczą 5 mln linii kodu, a Google Chrome – ok. 6 mln linii kodu. Jednocześnie systemy pokładowe samolotu Boeing 787 czy samochodu Ford F150 to już łącznie aż 14 mln linii kodu. Bieżąca analiza działania tak złożonych systemów, w ramach dynamicznych środowisk IT i w kontekście rosnących wymagań użytkowników to coraz większe wyzwanie dla biznesu. Konieczność zapewnienia efektywnego monitoringu środowisk IT w kontekście działania biznesu była tematem przewodnim konferencji PERFORM Warsaw 2018.

W trosce o efektywność biznesową złożonych środowisk IT

W dobie digitalizacji motorem rozwoju stają się dane oraz aplikacje wykorzystywane do ich przetwarzania. Z perspektywy potrzeb biznesowych cyfrowa transformacja oznacza jednak konieczność zapewnienia wysokiej dostępności i odpowiednich standardów funkcjonowania aplikacji biznesowych. Fundamentem takich działań, a pośrednio też działań mających na celu zmaksymalizowanie efektywności biznesowej jest kompleksowy monitoring warstwy IT. Aby jednak monitoring IT oddawał w praktyce znaczenie parametrów jakościowych związanych z funkcjonowaniem poszczególnych warstw środowiska IT, niezbędne jest powiązanie aspektów informatycznych z kwestiami biznesowymi. Tymczasem – jak wynika z analiz zleconych przez Dynatrace – statystycznie aż 80% szefów IT przyznaje, że w ich organizacjach problematyczna jest ocena wpływu wydajności środowiska IT, w szczególności oprogramowania na efektywność biznesu. „Statystyczna firma monitoruje pod względem wydajności nie więcej niż 5% swoich aplikacji” – mówi Marek Drożdż. „Często wydaje nam się, że monitorując oddzielne komponenty systemów mamy kontrolę nad całością środowiska. Takie podejście jest często dość mylne. Przykładowo, generuje problemy na etapie diagnozy przyczyn problemów” – dodaje.

Na to nakładają się wymagania związane z rosnącą zmiennością i złożonością środowisk IT. Uwzględniać trzeba także zmieniającą się nieustannie specyfikę rozwiązań aplikacyjnych wykorzystywanych w biznesie. W wielu firmach ciągle rozwijane są systemy oparte na bardzo klasycznych rozwiązaniach i architekturach. Co więcej, takie rozwiązania są nierzadko wykorzystywane w powiązaniu z aplikacjami budowanymi wedle najnowszych metodyk i trendów. To z kolei oznacza także konieczność wykorzystania dedykowanych mechanizmów integracyjnych. Wszystko to przekłada się na zwiększenie złożoności środowiska aplikacyjnego, a zarazem ograniczenie możliwości jego łatwej przebudowy. Nadal jednak niezbędne staje się zapewnienie najwyższej dostępności poszczególnych komponentów środowiska i bieżące eliminowanie ewentualnych problemów. Wysoka wydajność i dostępność aplikacji biznesowych nowego wymiaru nabiera także w kontekście zmian biznesowych opartych na cyfrowej transformacji. „Nie ma nic gorszego niż ogłoszenie sukcesu cyfrowej transformacji w firmie i wprowadzenie nowych usług, które – z perspektywy użytkownika – nie działają funkcjonalnie lub wydajnościowo” – komentuje Marek Drożdż.

Sztuczna inteligencja w monitoringu

Podczas sesji otwierających konferencję PERFORM Warsaw 2018 podkreślano, że cechą charakterystyczną oprogramowania Dynatrace jest możliwość monitorowania wszystkich aspektów działania środowiska i infrastruktury IT, a także interakcji użytkowników z aplikacji oraz ich wpływu na efektywność biznesu. „Dynatrace zredefiniował pojęcie monitoringu IT rozszerzając ja na każdego użytkownika, wszystkie aplikacje i kanały ich wykorzystania w ujęciu pełnego stosu technologicznego, ale też w sposób zautomatyzowany za sprawą sztucznej inteligencji” – mówi Jacek Kujawa, dyrektor generalny Omnilogy, która pełni rolę RFO Dynatrace w Polsce. Najnowsza generacja platformy Dynatrace w pełni realizuje podejście określone przez analityków Gartnera mianem Algorythmic IT Operations. Kompleksowy, zautomatyzowany monitoring warstwy IT w powiązaniu z aspektami biznesowymi daje bowiem możliwość algorytmizacji istotnych działań w obszarze operacyjnego zarządzania środowiskiem IT. Nie mniejsze znaczenie ma też fakt, że oprogramowanie Dynatrace nie korzysta z agregatów danych i działa bezpośrednio na atomowych danych dotyczących funkcjonowania środowiska IT.

W efektywnym wykorzystaniu rozbudowanych zbiorów danych gromadzonych wskutek działania monitoringu IT pomóc mają m.in. nowe rozwiązania oparte na algorytmach uczenia maszynowego. Analogiczne algorytmy znajdują zastosowanie także na etapie wdrożenia i konfiguracji rozwiązania, a także na potrzeby zautomatyzowanej obsługi zmian wprowadzanych w środowisku IT. Wspierany jest przy tym cały stos technologii wykorzystywanych w środowisku IT. „Nowa platforma Dynatrace dysponuje rozwiązaniem, które w zautomatyzowany sposób zapewnia konfigurację aplikacji monitorującej wraz z pełnym wsparciem dla monitoringu na poziomie infrastruktury. Oprogramowanie automatycznie wykrywa procesy i ocenia ich wpływ na działanie konkretnych aplikacji” – mówi Tomasz Płoński, APM Leader w Omnilogy. Co ważne, rozwiązanie Dynatrace może być wykorzystywane także na potrzeby kontroli funkcjonowania aplikacji wykorzystywanych w oparciu o model chmury obliczeniowej, a także tych, zbudowanych w architekturze mikroserwisów.

Wyjście ponad typowy monitoring IT

Funkcjonalność platformy Dynatrace obejmuje m.in. monitoring wydajności aplikacji, infrastruktury IT, warstwy sieciowej, zautomatyzowane funkcje konfiguracyjno-diagnostyczne, ale też – monitoring warstwy użytkownika, w tym doświadczeń użytkowników korzystających zasobów cyfrowych organizacji za pośrednictwem aplikacji webowej lub innych kanałów dostępu. „Proponujemy rozwiązanie działające w sposób automatyczny. System wykrywa konfigurację środowiska aplikacyjnego, informuje o problemach, a nawet jest w stanie zasugerować zmiany, które pozwolą zapewnić oczekiwane efekty wydajnościowe i biznesowe” – zapewnia Marek Drożdż.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w ramach rozwiązania zapewniającego monitoring warstwy IT oraz kluczowych dla biznesu aspektów związanych z użytecznością aplikacji stanowi z jednej strony rozwiązanie dla ewentualnych problemów z nadmierną ilością danych, a z drugiej – źródło dodatkowych korzyści. „Mając do dyspozycji duże ilości szczegółowych danych na temat działania środowiska IT jesteśmy w stanie wywnioskować jakie są realne przyczyny wykrywanych problemów. Możemy przy tym uniknąć zajmowania się niepotrzebnymi zdarzeniami, szybko odszukać źródła problemów, ale też ich efekty w wymiarze biznesowym” – dodaje.

Statystyczna firma monitoruje pod względem wydajności nie więcej niż 5% swoich aplikacji. Często wydaje nam się, że monitorując oddzielne komponenty systemów mamy kontrolę nad całością środowiska. Takie podejście jest często dość mylne. Przykładowo, generuje problemy na etapie diagnozy przyczyn problemów.
Marek Drożdż, dyrektor regionalny Dynatrace w regionie Europy Wschodniej i Rosji

Oprogramowanie Dynatrace wyposażono też w rozbudowane funkcje analityczno-raportujące, a także o obsługę rozwiązań ułatwiających pozyskiwanie informacji na temat bieżącego działania środowiska IT. Nowy sposób organizacji funkcjonalności z zakresu monitorowania IT ma też odpowiadać na – często rozbieżne – potrzeby różnych grup interesariuszy, w tym: użytkowników biznesowych, zespoły odpowiedzialne za utrzymanie IT, a także za rozwój oprogramowania.

Monitoring transakcji biznesowych i migrowanych systemów

Podczas konferencji PERFORM Warsaw 2018 omówiono także praktyczne doświadczania związane z wykorzystaniem rozwiązań Dynatrace w branżach: ubezpieczeniowej, bankowej, a także użyteczności publicznej. Doświadczenia w zakresie wdrożenia rozwiązania Dynatrace oraz monitoringu warstwy IT zaprezentowali m.in. przedstawiciele firmy Warta, która wdrożyła kompleksową funkcjonalność monitorowania transakcji biznesowych w obszarze sprzedaży z poziomu środowiska IT. „W przypadku problemów z działaniem aplikacji sprzedażowej często okazuje się, że winne jest inne, w jakiś sposób zintegrowane oprogramowanie, którego utrzymanie wykracza poza zakres obowiązków zespołu utrzymania rozwiązań sprzedażowych. W takiej sytuacji zlokalizowanie źródła problemu oraz jego wyeliminowanie bywa bardzo złożone. Platforma Dynatrace pozwala na dramatyczne uproszczenie takich procesów” – dodaje Marcin Zabost, kierujący zespołem utrzymania systemów sprzedażowych w Warta. Firma ta korzysta z oprogramowania Dynatrace także na potrzeby optymalizacji procesów biznesowych. Dzieje się to w oparciu o dane dotyczące zachowań użytkowników korzystających z rozwiązań sprzedażowych. Raportowanie przepływów interakcji użytkowników, podejmowanych działań i efektów biznesowych jest realizowane w oparciu o narzędzie Omniflow.

Najnowsza generacja platformy Dynatrace w pełni realizuje podejście określone przez analityków Gartnera mianem Algorythmic IT Operations. Kompleksowy, zautomatyzowany monitoring warstwy IT w powiązaniu z aspektami biznesowymi daje bowiem możliwość algorytmizacji istotnych działań w obszarze operacyjnego zarządzania środowiskiem IT. Nie mniejsze znaczenie ma też fakt, że oprogramowanie Dynatrace nie korzysta z agregatów danych i działa bezpośrednio na atomowych danych dotyczących funkcjonowania środowiska IT.

Na potrzeby oceny kilkudziesięciu systemów pod kątem potencjalnych problemów wydajnościowych i integracyjnych oprogramowanie Dynatrace wykorzystano także w ramach fuzji dwóch banków. Projekt dotyczył migracji systemów bankowych. Utrudnieniem dla jej przeprowadzenia były zarówno ograniczenia czasowe, jak i równolegle toczące się zmiany funkcjonalne. Dodatkowa wymagania względem infrastruktury IT stwarzał też towarzyszący migracji duży przyrost danych i liczby aktywnych klientów. Przy użyciu platformy Dynatrace wykryto kilkadziesiąt problemów, z czego ok. 10 uznano za krytyczne dla efektywności działania systemu bankowego po migracji. Za wdrożenie funkcjonalności monitoringu IT na potrzeby fuzji systemów bankowych odpowiadał zespół firmy Spica Solutions. „Platforma Dynatrace zapewniła niemal całościowe pokrycie monitoringiem systemów produkcyjnych banku, dostarczając pełen widok na realia architektoniczne i jakościowe. Stanowi to fundament dla dalszego rozwijania oraz automatyzacji obszaru testów wydajnościowych” – mówi Daniel Spica, prezes zarządu Spica Solutions.

Przykład projektu zrealizowanego w firmie z sektora utilities pokazał natomiast, że rozwiązanie Dynatrace daje możliwość łatwego skorelowania problemów dotykających obszary biznesowe ze zdarzeniami obserwowanymi w warstwie IT w ramach złożonego, hybrydowego środowiska zbudowanego w oparciu o zróżnicowane architektury i technologie, także bardzo klasyczne oraz chmurowe. Podczas konferencji PERFORM zaprezentowano także nowe, wspierające lub uzupełniające możliwości oprogramowania Dynatrace usługi dostępne w ramach platformy Amazon Web Services.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *