AnalitykaRynekPolecane tematy

SAP HANA wyposażona w analitykę SAS

W październiku świat obiegła informacja o strategicznej, skupionej wokół technologii in-memory, współpracy firm SAP i SAS Institute. Owocem strategicznej współpracy obu firm ma być opracowanie branżowych rozwiązań pozwalających wykorzystać potencjał platformy SAP HANA w kontekście zaawansowanych algorytmów analitycznych SAS. Nie oznacza to jednak, że SAS Institute zamierza rezygnować, czy ograniczać własne plany rozwoju technologii in-memory. Dla ITwiz komentuje Adam Bartos, dyrektor ds. technologii w SAS Institute Polska.

SAP HANA wyposażona w analitykę SAS
Adam Bartos, dyrektor ds. technologii SAS Institute Polska

Jakie są długofalowe plany rozwoju rozwiązań SAS w oparciu o technologię HANA?

Zarówno SAS jak i SAP od lat doskonalą swoje produkty i ofertę w domenach swojej specjalizacji – SAP to lider w systemach ERP, SAS wiedzie prym w rozwiązaniach analitycznych i raportowych. Platforma przetwarzania danych SAP HANA utylizuje, podobnie jak SAS technologię in-memory dostarczając system zdolny do dynamicznego udostępniania danych transakcyjnych zgromadzonych w systemie ERP. SAS równocześnie utylizuje technologię in-memory do budowy i rozwijania systemów analitycznych, a nasze produkty odnoszą duże sukcesy rynkowe. Dla przykładu SAS Visual Analytics to właśnie rozwiązanie analityczne klasy in-memory, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów SAS na całym świecie – pozwala użytkownikom końcowym niezwykle łatwo wykonywać zaawansowane analizy i tworzyć raporty praktycznie w mgnieniu oka. Inne dostępne już na rynku rozwiązania SAS oparte o technologię in-memory to portfel gotowych i zorientowanych na specyficzne branże i zagadnienia biznesowe pakietów, takich jak m.in. SAS High Performance Marketing Optimization dla skutecznego i efektywnego realizowania kampanii marketingowych, SAS High-Performance Risk dla złożonych i zaawansowanych analiz ryzyka finansowego, SAS High Performance Forecasting dla prognozowania i optymalizacji złożonych procesów produkcyjnych i logistycznych. W planach rozwojowych SAS rozwiązań opartych na analityce in-memory jest znacznie więcej. Od zawsze zajmujemy się analizą danych i w erze Big Data jasno stawiamy na przetwarzanie w pamięci, jako podstawową technologię umożliwiającą szybką analizę i wnioskowanie z dużych wolumenów danych. Własne plany rozwojowe SAS w zakresie technologii in-memory nie stoją w sprzeczności względem otwierającej się współpracy z SAP, której autorami są de facto użytkownicy SAP (w zakresie operacyjnym) i SAS (w zakresie analitycznym). Klientom tym zależy na głębszej integracji tych środowisk, niż ma to miejsce dzisiaj. Aktualnie wszystkie rozwiązania SAS współpracują z rozwiązaniami SAP, ale dla części rozwiązań odbywa się to przez pobranie danych z SAP do platformy analitycznej SAS. Głównym kierunkiem ogłoszonej właśnie współpracy jest zapewnienie działania narzędzi analityczno-raportowych SAS bezpośrednio na bazie HANA, bez konieczności duplikowania danych z SAP do SAS. Obie firmy posiadają swoje domeny ekspertyzy i są potwierdzonymi liderami rynkowymi – dzisiaj dla naszych klientów otwiera się możliwość łatwego wykorzystywania potencjału obu klas systemów informatycznych.

Jakie będą główne priorytety dla prac realizowanych wspólnie z SAP?

Priorytetem zapoczątkowanej współpracy jest wypracowanie innowacyjnych i zintegrowanych pomiędzy platformami rozwiązań dedykowanych dla branż, które najbardziej potrzebują wydajnych środowisk analitycznych, takich jak sektor finansowy, telekomunikacyjny, przemysł, handel i sektor produktów konsumenckich. Rozwiązania te będą wspierać obszary i procesy biznesowe, gdzie połączenie zaawansowanej analityki SAS z platformą in-memory SAP HANA przyniesie wymierne korzyści w zakresie jakości decyzji podejmowanych przez naszych klientów w procesach biznesowych, a w warstwie eksploatacyjnej dadzą unikalne przewagi wysokiej wydajności, skalowalności i optymalizacji kosztów. Będą to między innymi obszary zarządzania relacjami z klientem, zarządzania ryzykiem , zarządzania aktywami, przeciwdziałania nadużyciom i inne.

Dlaczego technologia in-memory jest tak istotna?

Technologia ta pozwala na oderwanie procesów przetwarzania danych od wolnych pamięci dyskowych. SAS wykorzystuje technologię in-memory w celu przyspieszenia dostępu do danych, podobnie jak ma to miejsce w środowiskach bazodanowych. Podstawowa różnica polega na tym, że nasze rozwiązania nie działają jako silnik SQL czy MDX. Nie muszą również spełniać wszystkich wymagań typowych dla baz danych, jak chociażby niezawodność transakcji. Platformy analityczne, podobnie jak operacje analizy danych, mają zupełnie inny charakter i wymagają innego podejścia do przetwarzania danych. Rozwiązania in-memory SAS idą w kierunku wykorzystania przetwarzania wielowątkowego, ale jednocześnie rozproszonego na wielu maszynach, co w zakresie analityki jest unikalne na rynku. Algorytmy analityczne konstruujemy tak, aby sprawnie obsługiwać najbardziej kompleksowe zapytania analityczne. Myślę, że kierunek rozwoju oferty technologii in-memory firmy SAS doskonale obrazuje przykład rozwiązania SAS Visual Analytics, które opiera się na silniku analitycznym opartym na przetwarzaniu bezpośrednio w pamięci operacyjnej. W przyszłym roku na rynek trafi kolejny produkt – SAS Visual Statistics, który będzie wykorzystywał ten sam silnik in-memory, co SAS Visual Analytics, ale w zastosowaniach modelowania statystycznego.

Jakie korzyści nieść będzie połączenie technologii in-memory SAP i SAS? Na czym polegać będzie integracja technologiczna?

Chęć zintegrowania typowych środowisk bazodanowych i platform analitycznych zawiera w sobie pewien problem logiczny. Z jednej strony mamy środowisko bazodanowe obsługiwane przez SAP HANA, które zawiera dane do celów modelowania analitycznego, a z drugiej strony środowisko SAS pozwalające na takie modelowanie i w końcu środowisko transakcyjne wymagające pewnych rekomendacji analitycznych będących zastosowaniem wynikowego modelu. Jak to optymalnie połączyć – mówiąc inaczej zoperacjonalizować analitykę i wykorzystać modele analityczne bezpośrednio w ramach procesu transakcyjnego? Odpowiedź na to pytanie to według mnie największy potencjał współpracy firm SAS i SAP. Chodzi o skrócenie ścieżki dojścia do danych po to, aby przygotować potrzebny model analityczny, ale także po to, żeby ten sam model sprawniej wykorzystać na poziomie operacyjnym. W rezultacie HANA zyska możliwość natywnej obsługi pewnych operacji realizowanych przez algorytmy SAS. Dzięki temu klient będzie dysponował lepszymi, szybszymi i bardziej efektywnymi narzędziami wspierającymi kluczowe procesy. Przykładem dalece zaawansowanej integracji technologicznej jest współpraca SAS z firmami Oracle, Teradata, EMC, IBM i innymi. W efekcie wspólnych prac, dzięki wykorzystaniu szybkiej komunikacji wewnętrznej w ramach danego rozwiązania sprzętowo-bazodanowego, jesteśmy w stanie błyskawicznie zasilać rozwiązania analityczne SAS danymi i uzyskiwać wyniki w kilka milisekund. Te same mechanizmy komunikacji wykorzystujemy w celu wsparcia procesów integracji danych, potrzeb raportowych, które SAS w ramach swojej oferty świetnie wspiera. Myślę, że podobny model współpracy powstanie również w kontekście platformy SAP HANA. Chodzi o to, aby bardzo szybko – niemal w czasie rzeczywistym – zasysać dane ze środowiska HANA i analizować je w środowisku analitycznym SAS, ale także wspierać zadania integracji danych i dostarczania informacji przy wykorzystaniu jednolitego środowiska obejmującego i tę bardziej zaawansowaną analitykę i tę prostszą analitykę biznesową.

Jakie zmiany w ofercie SAS przyniesie współpraca z firmą SAP?

Rozwiązania stworzone w ramach ogłoszonej niedawno współpracy będą raczej odpowiedzią na potrzeby klientów SAP, którzy potrzebują włączyć do własnych systemów szybką analitykę, w tym również zaawansowaną, stosującą rozwinięte mechanizmy statystyczne. Takie wsparcie procesów biznesowych i decyzji naszych klientów jest gwarantem trwałego budowania ich przewag konkurencyjnych. Wprowadzenie narzędzi SAS bezpośrednio do środowisk SAP da unikalną możliwość budowania rozwoju własnego biznesu z wykorzystaniem najlepszych rozwiązań w domenie analityki. W związku z tymi potrzebami klientów SAP poszerzeniu może ulec obszar rozwiązań optymalizacyjnych SAS dotyczących zarządzania produkcją, zapasami, częściami zapasowymi, prognozowaniem popytu lub planowaniem i optymalizacją łańcucha dostaw. Trzeba pamiętać, że poza nowymi produktami, które powstaną na życzenie użytkowników SAP, cała platforma analityczna SAS ze wszystkim narzędziami i rozwiązaniami już dzisiaj posiada natywny interfejs do pracy bezpośrednio na danych pobieranych z SAP HANA. W przyszłości oznacza to pełną gamę produktów SAS całkowicie zintegrowanych z rozwiązaniami SAP co jest doskonałą informacją dla użytkowników SAP zainteresowanych wykorzystaniem zaawansowanej analityki.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *