Cloud computingBranża ITCIORynekPolecane tematy

10 trendów chmurowych, które warto śledzić w bieżącym roku

W 2022 roku trendy związane z modelem chmury obliczeniowej mają koncentrować się wokół wielu obszarów, ale są wśród nich także zjawiska fundamentalnie zmieniające cyfrowy krajobraz jutra — uważają specjaliści Scaleway. Pandemia sprawiła, że cyfrowa transformacja nabrała niespotykanej wcześniej dynamiki, a globalny rynek chmury ma odnotować dziesięciokrotny wzrost do końca dekady.

10 trendów chmurowych, które warto śledzić w bieżącym roku

Eksperci firmy Scaleway zauważają, że o ile stale rosną oczekiwania wobec modelu chmury obliczeniowej, tak systematycznie poszerza się też wachlarz możliwości rozwiązań i usług oferowanych w tej formie. Zdaniem specjalistów Scaleway w 2022 roku na rynku rozwiązań cloud computing w szczególny sposób warto obserwować następujące trendy:

1. Większe znaczenie modelu multicloud

Organizacje stają się coraz bardziej świadome ryzyka związanego z korzystaniem z usług tylko jednego dostawcy rozwiązań chmurowych, dlatego też w bieżącym roku wzrośnie znaczenie wykorzystania multi-chmury, czyli współpracy z wieloma dostawcami usług w chmurze. Podejście multi-cloud, które opiera się na idei dynamicznego łączenia usług świadczonych przez różnych dostawców, zapewnia poprawę ciągłości działania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, daje też większe możliwości wyboru usług, a także arbitrażu cenowego i zarządzania ryzykiem, zarówno pod względem geopolitycznym, jak i pod względem odporności.

2. Więcej uwagi dla nowych architektur aplikacyjnych, mniej dla fizycznych serwerów

Według analiz firmy Gartner do 2025 roku 85% organizacji będzie używać kontenerów w produkcji (30% w 2020 roku). Adaptacja architektury chmurowej będzie się więc nadal szybko rozwijać zarówno, jeśli chodzi o realizację projektów wykorzystujących środowiska kontenerowe, w szczególności Kubernetes, jak i w kontekście architektury Serverless. Skalowalność i elastyczność architektury stają się coraz bardziej pożądanymi cechami.

3. Wzrośnie znaczenie open source

Programiści odchodzą od produktów opartych na IP i patentach, a otwarte oprogramowanie zapewnia równe szanse. Bariera wejścia na rynek znacznie się obniża, w związku z czym na rynek mogą wejść także przedsiębiorstwa, które posiadają mniejsze zasoby, jak startupy czy organizacje non-profit, albo firmy we wczesnej fazie rozwoju.

4. Modułowa architektura chmury

W latach 2020-2026 ma nastąpić trzykrotny wzrost wielkości rynku mikroserwisów w chmurze. Dlatego też architektura środowisk cloud computing będzie musiała podążać w kierunku większej modułowości. Pozwoli to na lepszą współpracę pomiędzy ekosystemami produktów i zapewnienie wsparcia dla nieznanych jeszcze architektur aplikacyjnych. Z drugiej strony, wzrośnie też nacisk na rozwiązania zapewniające sprawne współdziałanie poszczególnych komponentów i mikroserwisów, w tym rozwiązania wspierające wymianę danych, kolejkowanie obciążeń czy obserwowalność całego środowiska.

5. AI w badaniach medycznych

Dalsze wykorzystanie sztucznej inteligencji i robotyki w służbie zdrowia będzie wymagało większego zaufania do rozwiązań chmurowych – zarówno scentralizowanych, jak i tych, umieszczonych na brzegu infrastruktury. Powód jest prosty – używanie lokalnych serwerów do badań wymagających dużej ilości zasobów jest bardzo kapitałochłonne i coraz częściej postrzegane jako ograniczenie dla rozwoju usług AI.

6. Nowe pokolenie programistów

Oczekiwania programistów wchodzących na rynek pracy koncentrują się na rozwiązaniach wykorzystujących te same bezproblemowe doświadczenia, które znają z aplikacji konsumenckich. Środowiska pracy będą musiały zatem ewoluować, aby ułatwić pracę zdalną i asynchroniczną. Niezaprzeczalnie duży potencjał mają tu właśnie rozwiązania dostępne w modelu chmury obliczeniowej.

7. Zrównoważony rozwój

Aż 90% millenialsów odmawia pracy w firmach, które nie są w stanie udowodnić, że działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W 2022 roku zrównoważony rozwój będzie równie ważny dla konsumentów i pracowników, ponieważ młodzi ludzie starają się żyć w zgodzie z wyznawanymi przez siebie wartościami. Aspekt ten w coraz większym stopniu przekładać będzie się także na wykorzystywane usługi – także usługi w obszarze IT i chmury obliczeniowej. Sprawi to, że dostawcy usług cloud computing zostaną postawieni przed koniecznością wykazania, że ich centra danych funkcjonują w sposób zgodny z regułami sustainability.

8. Presja na chmurowe centra danych

Kwestie zrównoważonego rozwoju w coraz większym stopniu wpływać będą także na funkcjonowanie centrów danych wykorzystywanych do świadczenia usług chmurowych. Co ważne, kwestia zapewnienia jak najwyższej energooszczędności przeniesie się także do warstwy oprogramowania – można spodziewać się znaczącego wzrostu zainteresowania rozwiązaniami i architekturami, które działają — a więc zużywają energię — tylko wtedy, gdy są potrzebne, a przy tym pozostają w pełnej gotowości do użycia.

9. UE ureguluje kwestię konkurencji

Zdaniem przedstawicieli Scaleway, wskutek zmian geopolitycznych i gospodarczych w Europie wzrośnie zainteresowanie kwestią zapewnienia większej równowagi pomiędzy regułami obowiązującymi dostawców usług chmurowych z Europy i innych części świata. Efektem ma być wzmocnienie konkurencyjności europejskich dostawców usług cloud computing. Pomocne mają być tu m.in. działania na poziomie UE i planowane regulacje.

10. Spór o opłaty za wyjście i kredyty w chmurze

Dzięki ugruntowaniu podstaw dających możliwość regulacji organom antymonopolowym, będziemy świadkami ich wzmożonej aktywności. W branży chmurowej toczą się spory o opłaty za wyjście, które dostawcy usług w chmurze pobierają od klientów opłaty za rezygnację z ich usług — oraz kredyty w chmurze — kiedy te same firmy dają organizacjom darmowy dostęp do swoich ofert, a następnie stosują metodę „lock-in”. Obecnie klienci przywiązują coraz większą uwagę do działań mających na celu unikanie nadmiernego przywiązania do jednego dostawcy.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *