Intel IT CenterCIOPolecane tematy

10 wniosków z badania – wpływ chmury obliczeniowej na konsumpcję IT

Zwiększenie wymagań użytkowników końcowych i ich doświadczenia technicznego, szybkie przemiany technologiczne oraz nieustannie zmieniające się otoczenie biznesowe przyspieszają rozprzestrzenianie się rozwiązań cloud computing. Jednocześnie chmura zmienia cykl życia stosowanych w przedsiębiorstwach rozwiązań IT. Jak zmieni to strefy wpływów pionów IT i biznesu w przedsiębiorstwach?

10 wniosków z badania – wpływ chmury obliczeniowej na konsumpcję IT

Intel wspólnie z Cisco Consulting Services (CCS) przeprowadził badanie „Impact of Cloud in IT Consumption Models” wśród 4226 liderów IT w 18 krajach, w tym w: Brazylii, Kanadzie, Chinach, Niemczech, Indiach, Meksyku, Rosji, Wlk. Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Celem badania było określenie w jaki sposób cloud computing wpływa na „konsumpcję” rozwiązań IT, czyli planowanie, zakup, wdrożenie, wykorzystanie i zarządzanie rozwiązaniami informatycznymi.

Analizowane było także zmieniające się podejście do IT działów biznesowych. Tym bardziej, że mają one dziś dostęp do szerokiej gamy usług cloud computing – od chmury prywatnej, poprzez pojedyncze aplikacje dostarczane w modelu SaaS (Software-as-a-Service), po zakup u partnerów zewnętrznych konkretnych zasobów IT w ramach usług IaaS/PaaS (Infrastructure-as-a-Service/Platform-as-a-Service). Zmienił się także ekosystem dostawców rozwiązań IT, ponieważ znacząco zwiększyła się ich liczba.

Jakie zmiany wywołało to w przedsiębiorstwach, w jaki sposób będą one „konsumować” IT w przyszłości i co ta ewentualna zmiana oznacza dla ich organizacji? Poniżej przedstawiamy 10 najważniejszych wniosków z badania Intela i Cisco Consulting Services.

Aż 83% respondentów uważa, że cloud computing pozytywnie wpłynie na sposób planowania rozwoju systemów IT. Dodatkowo 81% wierzy, iż chmura korzystnie wpłynie na sposób finansowania i zakupów IT. Podobny odsetek respondentów uważa, że cloud computing będzie miał w taki sam wpływ na pozostałe etapy „cyklu życia” rozwiązań IT – wdrożenie, wykorzystanie i zarządzanie nimi.

1. Cloud computing to dobre rozwiązanie w oczach menedżerów IT

Pomimo wielu wyzwań i zwiększenia złożoności infrastruktury IT, menedżerowie IT uważają, że więcej jest argumentów za niż przeciwko wykorzystaniu chmury obliczeniowej. Aż 83% respondentów uważa, że cloud computing pozytywnie wpłynie na sposób planowania rozwoju systemów IT. Dodatkowo 81% wierzy, iż chmura korzystnie wpłynie na sposób finansowania i zakupów IT. Podobny odsetek respondentów uważa, że cloud computing będzie miał w taki sam wpływ na pozostałe etapy „cyklu życia” rozwiązań IT – wdrożenie, wykorzystanie i zarządzanie nimi. Co ciekawe, w pierwszej trójce argumentów za wdrożeniem chmury obliczeniowej znalazły się zwiększenie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem IT. Oczywiście wdrażane przez działy biznesowe rozwiązania cloud computing mogą „przyprawić o ból głowy” menedżerów IT przez brak kontroli nad ich wykorzystaniem, ale jednocześnie mają one wbudowane własne, zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa takie, jak automatyczne egzekwowanie polityk bezpieczeństwa.

2. Cloud computing już jest w Waszych firmach

Rozwiązania chmur prywatnych, publicznych czy hybrydowych już dziś reprezentują znaczący udział w wydatkach na IT analizowanych przedsiębiorstw. Średnio jest to ok. 23% budżetów informatycznych. W ciągu 3 lat ten odsetek ma wzrosnąć do 27%. Największy udział w wydatkach mają rozwiązania prywatnych chmur obliczeniowych (45%).

3. Rynki rozwijające się bardziej optymistyczne w stosunku do cloud

Analizując wyniki badania w krajach takich – jak Brazylia, Chiny, Indie, czy Meksyk – widać, że menedżerowie IT tamtejszych przedsiębiorstw są bardzo optymistyczni jeśli chodzi o wpływ jaki chmura może mieć na ich organizację. Inwestując w cloud computing uważają, że ułatwi ona transformację ich przedsiębiorstw, zwiększając ich produktywność i innowacyjność. W przypadku menedżerów IT z krajów rozwiniętych najważniejszą, spodziewaną korzyścią ma być obniżenie kosztów.

4. Satysfakcja z dostawców usług cloud wysoka, ale równie wysokie wymagania

Aż 51% respondentów określiło, że jest bardzo zadowolonych, a 35% że jest raczej zadowolonych z usług oferowanych przez dostawców cloud computing. Za tak wysoką oceną idą też wysokie oczekiwania liderów IT, w tym dotyczących: funkcji bezpieczeństwa, umiejętność budowania niestandardowych rozwiązań i gwarancji poziomu usług – SLA.

Inwestując w cloud computing liderzy IT w krajach rozwijających się – Brazylii, Chinach, Indiach i Meksyku – uważają, że ułatwi ona transformację ich przedsiębiorstw, zwiększając ich produktywność i innowacyjność. W przypadku menedżerów IT z krajów rozwiniętych najważniejszą, spodziewaną korzyścią ma być obniżenie kosztów.

5. IT wymaga wysokiego poziomu bezpieczeństwa chmury

Obawy związane z bezpieczeństwem IT są wymieniane na pierwszym miejscu wśród ewentualnych barier wdrożenia rozwiązań cloud computing. Na drugim miejscu jest kompleksowość zarządzania rozwiązaniami wielu firm zewnętrznych, a na trzecim trudność w ich integracji z wewnętrznymi rozwiązaniami IT. Zdaniem menedżerów IT, o sukcesie dostawców cloud computing zadecydują jednak w największym stopniu zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym dotyczące przechowywanych w chmurze danych.

6. Najważniejsze cele wdrożeń rozwiązań cloud computing

Każda z firm stawia inne cele przed zakupem usług cloud computing. Wśród nich znajdują się: zredukowanie kompleksowości środowiska IT i zapewnienie przewidywalności usług IT; transformacja przedsiębiorstwa, a dzięki temu dostarczanie szybciej nowych produktów i usług, będących źródłem dodatkowych przychodów; ograniczenie kosztów operacyjnych i zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki wprowadzeniu modelu opłaty za faktyczne wykorzystanie zasobów; zwiększenie efektywności działania krytycznych dla działania firmy aplikacji. Myśląc o strategii wdrożenia usług cloud computing, menedżerowie IT powinni także brać pod uwagę to, w jaki sposób będą współpracować z kluczowymi interesariuszami – przedstawicielami działów biznesowych, dostawcami cloud computing, aby dobrać działania odpowiednie do ich indywidualnych potrzeb i wymagań.

7.  IT chce utrzymać decydującą rolę w wyborze rozwiązań IT…

Menedżerowie IT uważają, że wciąż będą odgrywać znaczącą rolę jako partner pomagający w wyborze najlepiej dostosowanych do biznesu rozwiązań IT tak, jak to było w ostatnich latach. Większość respondentów jako jeden z priorytetów uznaje centralizację zarządzania IT. Aż 56% liderów IT uważa, że w najbliższych latach zasoby informatyczne staną się bardziej scentralizowane (w Azji jest to aż 79%), a nie rozdrobnione w miarę rosnącej roli działów biznesowych przy wyborze rozwiązań IT. Większa centralizacja IT ma m.in. zapewnić większą – niż bardziej rozproszone IT – efektywność działania, spójność polityk bezpieczeństwa, poprawę jakości obsługi użytkowników. Dziś wiele działów biznesowych ma własne zespoły odpowiedzialne za rozwiązania informatyczne. Jednocześnie aż 57% respondentów uważa, że działy IT i ich liczebność będą się zwiększać w związku z procesem centralizacji. W Azji jest to 80% menedżerów IT, a w Ameryce Południowej 69% respondentów. W krajach rozwijających się pewność, że liczba specjalistów IT zatrudnionych wewnątrz firmy i ich rola będzie się zwiększać jest prawie dwukrotnie większa niż w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej (ok. 40%).

8. …ale działy biznesowe mają coraz większy wpływ na wybór IT

Już jednak 44% projektów IT finansowanych jest przez działy biznesowe. Jednocześnie aż 69% respondentów wierzy, że zwiększać się będzie rola przedstawicieli działów biznesowych w podejmowaniu decyzji o zakupach IT. Biorąc pod uwagę rosnącą ich rolę na wszystkich etapach „konsumpcji” IT – zwłaszcza planowaniu i zarządzaniu – menedżerowie IT powinni przemyśleć strategię działania.

9. Odnowienie partnerstwa IT z biznesem

Niezależnie, czy zwycięży koncepcja centralizacji IT, czy kupowania kolejnych usług cloud computing, działy IT i biznes wspólnie będą zmieniać kształt stosowanych rozwiązań IT w przedsiębiorstwach. Pomimo, że menedżerowie IT nie dostrzegają zmniejszającej się swojej roli w organizacji, ich współpraca z pionami biznesowymi będzie musiała wejść na nowy, wyższy poziom. Aż 76% respondentów uważa bowiem, że IT działać będzie wkrótce jako broker usług cloud computing, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Wg prognoz coraz częściej także dział IT będzie albo traktowany jako centrum zakupowe, albo też rosnąć będzie udział tzw. shadow IT – rozwiązań kupowanych przez piony biznesowe z pominięciem działów IT. Dzięki temu działy biznesowe chcą przyspieszyć realizację własnych projektów. Ich przedstawiciele muszą jednak zacząć dostrzegać strategiczną rolę IT w pozyskiwaniu i zarządzaniu, w tym zarządzaniu ryzykiem, jak również zapewnieniu korzyści związanych ze skalą działania; niższym, całkowitym kosztem posiadania oraz konsekwentną polityką wyboru rozwiązań IT.

Niezależnie, czy zwycięży koncepcja centralizacji IT, czy kupowania kolejnych usług cloud computing, działy IT i biznes wspólnie będą zmieniać kształt stosowanych rozwiązań IT w przedsiębiorstwach. Pomimo, że menedżerowie IT nie dostrzegają zmniejszającej się swojej roli w organizacji, ich współpraca z pionami biznesowymi będzie musiała wejść na nowy, wyższy poziom.

10. Ostatni moment na zmianę roli pionów IT

Z ankiet Cisco i Intela wynika, że działom IT podniesiono poprzeczkę jeśli chodzi o udowadnianie własnej wartości dla organizacji. Stąd tak ważne dla menedżerów IT jest skoncentrowanie się na miernikach, takich jak zwrot z inwestycji, czy poprawa wyników biznesowych. Rosnąca rola działów biznesowych to ostatni dzwonek na to, aby działy IT miały szansę się jeszcze zmienić, aby zaczęły proponować wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, poprawiały jakość obsługi użytkowników, pozytywnie wpływały na wyniki firmy. Jeśli IT tego nie zrozumie, działy biznesowe będą w coraz większym stopniu samodzielnie wybierać i inwestować w rozwiązania cloud computing. Aby zapewnić sobie sukces w przyszłości, działy IT będą musiały skupić się na takich obszarach, jak: współpraca z pionami biznesowymi, kreowanie wartości i innowacje. Działy i menedżerowie IT muszą zacząć działać, aby nie zmarginalizowano ich roli w związku z rosnącą rolą usług cloud computing!

Cały raport dostępny jest na stronie Cisco.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 thought on “10 wniosków z badania – wpływ chmury obliczeniowej na konsumpcję IT”

  1. Jeżeli z taką łatwością oddajemy firmom takim jak Google (obecnie wiele firm korzysta z narzędzi G) to wątpię, żeby kwestia prywatności była tym, co powstrzymuje przed przechodzeniem firm na usługi w chmurze.