BiznesRynek

Do 1,5 mld euro wzrosła wartość inwestycji funduszy private equity za 2019 rok w Polsce, spada jednak liczba przejęć

Jak poinformowała firma doradcza Bain & Company, łączna wartość inwestycji dokonanych przez fundusze private equity w Polsce osiągnęła ok. 1,5 miliarda euro w 2019 roku. To o ok. 400 milionów więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie, z powodu oczekiwań spowolnienia gospodarczego i utrzymujących się wysokich wycen spółek, liczba przejęć dokonanych przez fundusze spadła w Polsce o ponad 25%. Bain & Company przewiduje też, że kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa może ograniczać liczbę nowych przejęć.

Do 1,5 mld euro wzrosła wartość inwestycji funduszy private equity za 2019 rok w Polsce, spada jednak liczba przejęć

Z powodu panującej epidemii COVID-2019, fundusze wstrzymywać się będą z inwestycjami przede wszystkim w spółki z sektorów najbardziej dotkniętych przez kryzys takich jak transport i turystyka, oraz spółki przemysłowe, które są uzależnione od dostaw z Chin – prognozuje Bain & Company. Ponadto, narastające obawy inwestorów dotyczące dalszego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego mogą przyspieszyć decyzje niektórych funduszy o wyjściu z inwestycji.

Za wzrost wartości inwestycji odpowiadają dwie znaczące transakcje

Jak wynika z danych, na wzrost łącznej wartości inwestycji funduszy w Polsce, w porównaniu z rokiem 2018, główny wpływ miały dwie znaczące transakcje – przejęcie terminalu przeładunkowego DCT Gdańsk przez konsorcjum Polskiego Funduszu Rozwoju, PSA International i IFM Global Infrastructure Fund, oraz nabycie pakietu akcji producenta płyt meblowych Pfleiderer Group przez większościowego udziałowca Strategic Value Partners.

W 2019 roku fundusze dokonały inwestycji w 29 krajowych spółek w porównaniu z ok. 40 transakcjami zakupu w roku 2018. Największym zainteresowaniem cieszył się sektor handlu detalicznego, dóbr konsumenckich i ochrony zdrowia, jak również spółki technologiczne.

Inwestorzy powinni skupić się na poprawie rentowności

Jak podkreślają przedstawiciele Bain & Company, ubiegłym roku można było zaobserwować pierwsze oznaki pogorszenia nastrojów wśród inwestorów zarówno w Polsce jak i na świecie. “Wzrosły obawy o tempo wzrostu gospodarczego, co wraz z wysokimi wycenami spółek na rynku prywatnym przełożyło się na spadek liczby transakcji. Obecna pogłębiająca się sytuacja kryzysowa na świecie dodatkowo wzmacnia te negatywne trendy na rynku” – powiedział Jacek Poświata, partner i dyrektor zarządzający Bain & Company Poland/CEE. “Wpływ koronawirusa to aktualnie poważny czynnik ryzyka, który trzeba uwzględnić na etapie badania spółki. Robiąc due diligence przejmowanych firm, analizujemy, jak epidemia przełoży się na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie, jak wpłynie na daną branżę i w jakim stopniu dana firma jest odporna na te zawirowania” – dodał.

Pogarszająca się koniunktura gospodarcza oznacza, że funduszom coraz trudniej będzie powtórzyć wysokie stopy zwrotu z inwestycji, osiągane w ciągu ostatniej dekady w dużej mierze za sprawą silnego wzrostu cen aktywów. Inwestorzy powinni teraz bardziej skupić się na poprawie rentowności w spółkach portfelowych, twierdzą eksperci Bain & Company.

Na znaczeniu zyskiwać będą transakcje sprzedaży spółek między funduszami

Pomimo oczekiwań spowolnienia gospodarczego oraz utrzymujących się rekordowo wysokich wycen spółek, na polskim rynku PE nadal więcej było kupujących niż sprzedających. W porównaniu do 29 transakcji kupna, w ubiegłym roku fundusze przeprowadziły 16 transakcji sprzedaży aktywów, w większości przypadków do inwestorów strategicznych. “Można się spodziewać, że liczba transakcji sprzedaży w porównaniu do transakcji kupna w 2020 roku wzrośnie, chyba że potencjalne spowolnienie gospodarcze spowoduje istotne obniżenie wycen. Z drugiej strony, na rynku jest z roku na rok coraz więcej pieniędzy na inwestycje, więc rośnie presja na przejęcia, zwłaszcza jeśli pojawia się naprawdę atrakcyjna firma” – tłumaczy Jacek Poświata.

Zdaniem ekspertów Bain & Company wraz ze wzrostem portfeli regionalnych funduszy private equity na znaczeniu będą zyskiwać transakcje sprzedaży spółek między funduszami. Przykładem jest ubiegłoroczna upłynnienie przez Abris Capital Partners firmy poligraficznej CheMeS funduszowi Innova Capital, czy też wcześniejsza sprzedaż sieci handlowej Żabka przez Penta Investments do Mid Europa Partners, a później do CVC Capital Partners.

Fundusze odgrywać mają również coraz większą rolę w konsolidacji branż w regionie. Dotyczyć to będzie zarówno przejęć kolejnych spółek przez same fundusze, jak i fuzji przeprowadzanych przez ich spółki portfelowe.

Rośnie zainteresowanie branżą technologiczną

Bain & Company szacuje, że około 75% inwestycji zrealizowanych przez fundusze w Europie Środkowo-Wschodniej w ubiegłym roku miało miejsce w pięciu branżach: usługowej, handlowej, produktów konsumenckich, przemysłowej i technologicznej. Rosnące zainteresowanie branżą technologiczną dotyczy zwłaszcza spółek związanych z rozwojem oprogramowania, tworzeniem rozwiązań cyfrowych, gromadzeniem i analizą danych, utrzymaniem infrastruktury IT oraz cyberbezpieczeństwem.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *